Viljelyn monipuolistaminen

Jos tilallasi on vähintään 10 hehtaaria peltoalaa, sinun on viljeltävä kahta tai kolmea kasvia tilan sijainnista ja peltoalasta riippuen. Viljelykasvien on oltava laskettavissa tilalla 30.6.–31.8. Huolehdi siitä, että maatilallasi on kyseisenä aikana vähintään vaatimuksen mukaiset kaksi tai kolme kasvia ja että vaaditut viljelykasvien osuudet täyttyvät. Lisätietoa eri viljelykasveiksi luettavista kasveista ja niiden ilmoittamisesta löydät hakuoppaan viherryttämistukea käsittelevästä luvusta.

Voit saada viljelyn monipuolistamisesta vapautuksen, jos

  • yli 75 % maatilasi peltoalasta on nurmella, kesannolla, palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä
  • yli 75 % maatilasi tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä
  • peltoalasi on alle 10 hehtaaria
  • yli 50 % maatilasi peltoalasta on sellaista alaa, jota et ole ilmoittanut edellisvuoden tukihakemuksessasi, ja maatilasi koko peltoalalla viljellään eri viljelykasvia kuin edellisenä kalenterivuonna.

Kuvan tiedot on kirjoitettu myös sivulle.

 

Kuvan tiedot on kirjoitettu myös sivulle.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2022