Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu

EU:n eläinpalkkioiden tukiehdot ovat muuttuneet vuonna 2022. Tältä sivulta saat tietoa muutoksista.

Kaikki EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset ovat päättyneet vuoden 2021 lopussa. Muutos koskee seuraavia osallistumisilmoituksia:

 • EU:n nautapalkkio (koko maa)
 • EU:n lypsylehmäpalkkio (AB-tukialue)
 • EU:n lammas- ja vuohipalkkiot
  • uuhipalkkio (AB-tukialue)
  • kuttupalkkio (AB-tukialue)
  • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko maa).

Tutustu uusiin ehtoihin

Eläinpalkkioiden muutoksista kerrotaan tarkemmin hakuohjeessa. Eläinten rekisteritietojen ajantasaisuus on erityisen tärkeää uusissa ehdoissa.

EU:n eläinpalkkioiden hakuohje

Hae eläinpalkkioita Vipu-palvelussa 10.2.–3.3.2022

Voit hakea vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioita Vipu-palvelussa 10.2.–3.3.2022.  Tarvittaessa voit hakea palkkiot vaihtoehtoisesti paperilomakkeella 497.

Valitse eläinpalkkioita hakiessasi toimenpiteet. 

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiot

30.3.2022 on ehdoton takaraja rekisteritietojen tarkistukselle

Viitepäivä 31.3.2022 lukitsee eläinten tiedot tälle vuodelle. Rekisterissä 31.3.2022 olevat tiedot siis ratkaisevat, mistä eläimistä voit saada tänä vuonna eläinpalkkion. Tarkista eläinten rekisteritiedot viimeistään 30.3.2022. Kyseisen päivän jälkeen virheelliset ja myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat palkkioihin hylkäyksiä ja seuraamuksia. Tarkista siis viimeistään 30.3.2022, että seuraavat tiedot ovat tasalla: palkkiokelpoisten eläinten tulo- ja poistoilmoitukset, rotu, sukupuoli ja käyttötapa Tarkista ilmoitukset myös eläimiltä, joiden palkkiokelpoisuus täyttyy tämän vuoden aikana.

30.3.2022 jälkeen eläinten rekisteri-ilmoitusten tekoon on aikaa seitsemän päivää tapahtumasta.

30.3.2022 jälkeen rekisteri-ilmoitusten virheet aiheuttavat palkkiokelpoisten ja mahdollisesti palkkiokelpoisten eläinten hylkäyksen ja seuraamuksia.

Eläimen pitää olla hakijan hallinnassa 31.3.2022

Palkkion saamisen kannalta viitepäivä 31.3.2022 on ratkaiseva. Palkkion saamista edellyttää, että eläin on hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022. Lisäksi eläimen haltijan on pitänyt hakea eläimestä toimenpidettä eläinpalkkioiden haussa 10.2.–3.3.2022.

Varmista, että kaikki eläimet, joihin kohdistuvia toimenpiteitä olet hakenut, ovat viitepäivänä 31.3.2022 hallinnassasi. Huomioi, että ehto koskee sekä palkkiokelpoisia että mahdollisesti tänä vuonna palkkiokelpoiseksi tulevia eläimiä.

Et voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022, jos

 • eläin syntyy 31.3.2022 jälkeen
 • eläin syntyy 31.3.2022 tai aikaisemmin, mutta se ilmoitetaan rekisteriin vasta 31.3.2022 jälkeen.

Vain eläimen viimeinen haltija saa palkkion

Tukikelpoisuuspäivien perusteella maksettavat eläinpalkkiot maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, joka on hakenut sille toimenpidettä eläinpalkkioiden haussa 10.2.–3.3.2022. Palkkio maksetaan vain siltä ajalta, jonka eläimet ovat olleet viimeisen haltijan hallinnassa.

Eläimen uusi haltija voi saada eläimestä palkkiota, jos 

 • eläin on rekisterissä viitepäivänä 31.3.2022 ja siitä on haettu tukea 
 • on hakenut samaa eläimen toimenpidettä kuin eläimen edellinen haltija 
 • eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein 
 • tukiehdot täyttyvät 
 • on eläimen viimeinen haltija tukivuonna 2022.

Jos eläimen uusi haltija ei ole hakenut samaa eläimen toimenpidettä kuin eläimen edellinen haltija, uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022. Siinä tapauksessa tuen saa edellinen haltija.

Tarkista käyttötapa, sukupuoli ja rotu viimeistään 30.3.2022

Eläimen käyttötavan, sukupuolen ja rodun pitää olla oikein viitepäivänä 31.3.2022. Viitepäivä lukitsee tiedot tukivuodelle 2022. Rekisterissä viitepäivänä olevat käyttötapa, sukupuoli ja rotu ratkaisevat, mitä palkkiota eläimestä voi saada tukivuonna 2022.

Eläimen käyttötavan, sukupuolen tai rodun muuttaminen viitepäivän jälkeen katsotaan virheeksi. Jos tietoja muutetaan, eläin on tukikelvoton vuonna 2022. Virheen tehneelle hakijalle aiheutuu seuraamuksia.

Eläimen sukupuolen ja rodun pitää olla myös oikein viitepäivänä. Tietojen muuttaminen viitepäivän jälkeen katsotaan virheeksi, jonka vuoksi eläin on tukikelvoton vuonna 2022. Virheen tehneelle hakijalle aiheutuu seuraamuksia.

Infografiikka siitä, mitä tapahtuu, jos muutat eläimen tietoja viitepäivän jälkeen.

Tee rekisteri-ilmoitukset 7 päivän aikana

Tee aina eläinten rekisteri-ilmoitukset (poikimis-, tulo- ja poistoilmoitukset seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta.

Poikkeuksena ovat uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset, joiden tekoon on aikaa kolme kuukautta (90 vuorokautta) tapahtumasta.

Viitepäivän 31.3.2022 jälkeen rekisterivirheet aiheuttavat eläimen hylkäyksen ja seuraamuksia.

Sonni- ja härkäpalkkio

Eläimen pitää olla hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti

Tukiehdot täyttävän sonnin tai härän pitää olla tuenhakijan hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti 1.4. ja 31.12.2022 välisenä aikana. Tilallapitoaika on siis vähintään 30 päivää.

Eläimen tilallapitoajan laskenta alkaa, kun eläimen ikävaatimus täyttyy. Palkkiokelpoisia sonneja ja härkiä ovat vähintään kuuden kuukauden, mutta alle 20 kuukauden ikäiset urospuoliset nautaeläimet.

Sonnien ja härkien rekisteritietojen pitää olla oikein ennen huhtikuuta

Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan hakijalle, jolla tukiehdot täyttänyt eläin on ollut hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää tuen määräytymisjaksolla 1.4.–31.12.2022.

Tarkista, että sonnien ja härkien rekisteritiedot ovat oikein ennen tuen määräytymisjakson alkamista.

Palkkio maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle

Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, joka on hakenut sonni- ja härkäpalkkiota eläinpalkkioiden haussa 10.2.–3.3.2022. Palkkio maksetaan vain siltä ajalta, jonka eläimet ovat olleet viimeisen haltijan hallinnassa.

Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen viimeiselle haltijalle, jos

 • hän on hakenut eläimen palkkiota
 • eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein
 • tukiehdot täyttävä eläin on ollut tukivuonna hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää
 • tukiehdot täyttyvät.

Jos eläin ei ole ollut hallinnassa eläimen uudella haltijalla yhtäjaksoisesti 30 päivää, uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022. Siinä tapauksessa tuen saa edellinen haltija, jolla täyttyy 30 päivän yhtäjaksoinen hallinta-aika.

Tukien määräytymisjaksot ovat muuttuneet

EU:n eläinpalkkioiden määräytymisjaksot ovat tänä vuonna:

 • nautapalkkio
  • teurashiehojen palkkio 1.1.–31.12
  • ruokintapäiväkohtaiset palkkiot 1.4.–31.12.
 • lypsylehmäpalkkio 1.4.–31.12.
 • uuhipalkkio 1.4.–31.12.
 • kuttupalkkio 1.4.–31.12.
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 1.1.–31.12.

Piirroskuva tietokoneesta ja tekstit: Miten EU:n eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu? 2021: Voimassa toistaiseksi, haku auki ympäri vuoden, 3 toimenpidettä. 2022: Hae tukea vuosittain, hakuaika 10.2.–3.3.2022, 17 toimenpidettä.

Muutosten syynä komission huomautukset

Syynä eläinpalkkioiden tukijärjestelmän muutoksiin ovat huomautukset, joita Suomi on saanut EU-komissiolta. Suomi on korjannut menettelyn EU-säädösten mukaiseksi.

Komissio katsoo, että tuenhakijan pitää ilmoittaa osallistumisensa tukijärjestelmään vuosittain, joten osallistumisilmoitus ei voi olla voimassa toistaiseksi. Tämän takia voimassa olleet osallistumisilmoitukset on päätetty vuoden 2021 lopussa.

Uudessa mallissa tuenhakijan pitää valita kaikkiaan 17 toimenpiteestä ne, joita hakee tukivuoden aikana. Suomen edellisessä mallissa osallistumisilmoituksia oli kolme.

Lisäksi kaikkien eläinten rekisteri-ilmoitusten pitää olla kunnossa ennen tuen määräytymisjakson alkua.

Kysymyksiä ja vastauksia eläinpalkkioiden muutoksista

Miksi ruokintapäiväkohtaisten palkkioiden tuen määräytymisjakso alkaa vasta 1.4.2022?

Tuen määräytymisjakso ei voi alkaa hakuajan eikä sitä seuraavien myöhästymispäivien aikana.  Hakuun on lisäksi varattava riittävä aika.

Jäävätkö ruokintapäiväkohtaiset palkkioiden eläinryhmät ilman tukea 1.1.–31.3.?

Koska ruokintapäiväkohtaisten palkkioiden tuen määräytymisjakso on 1.4.–31.12., palkkiota ei makseta 1.1.–31.3. perusteella.

Muutos ei vaikuta kullekin eläinryhmälle kohdennettavaan kokonaisrahamäärään, vaikka tuen määräytymisjakso lyhenee. Kun tuenmääräytymisjakso lyhenee ruokintapäiväkohtaisissa tuissa, ruokintapäivältä maksettavan tuen määrä nousee. Jos eläinmäärä on samalla tasolla tilalla koko vuoden ajan, määräytymisjakson pituus ei vaikuta tilan vuosittaiseen tuen määrään.

Muuttuuko maksuaikataulu EU:n eläinpalkkioissa?

Ruokavirasto maksaa tänä vuonna haettujen EU:n eläinpalkkioiden ensimmäiset osat eläintiloille alkuvuodesta 2023. Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho- sekä sonni- ja härkäpalkkiot maksetaan alkuvuodesta 1.4. ja 15.9. väliseltä ajalta. Palkkioiden loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2023.

Onko edelleen tehtävä eläimen tapahtumailmoitukset seitsemän päivän aikana tapahtumasta tammimaaliskuussa ennen tuen määräytymisjaksoa?

Vaikka ruokintapäiväkohtaisten palkkioiden tuen määräytymisjakso on 1.4.–31.12, eläinten tapahtumailmoitukset pitää tehdä eläinrekisteriin edelleen seitsemän päivän aikana tapahtumasta. Tämä koskee myös tammi–maaliskuuta 2022.

Mitä tarkoittaa ”rekisteri-ilmoitusten pitää olla kunnossa ennen määräytymisjakson alkua”?

Ruokintapäiväkohtaisissa tuissa ennen tuen määräytymisjakson alkamista myöhässä tehdyt tapahtumailmoitukset eivät aiheuta eläimen hylkäystä.

Tarkoittaako viitepäivä 31.3. sitä, että 29.3.2022 syntyneen maitorotuisen lehmän ilmoitusaika rekisteriin on kaksi päivää, kun normaalisti rekisteri-ilmoituksen määräaika on seitsemän päivää?

Kyllä. Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa eläimen pitää olla eläinpalkkioita hakevan hakijan hallinnassa nautarekisterissä 31.3.2022, jotta eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022. Jos eläin ei ole kenenkään eläimestä hakevan hakijan hallinnassa viitepäivänä 31.3.2022, eläin on tukikelvoton koko tukivuoden 2022. Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee emolehmä-, emolehmähieho-, lypsylehmä-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Miten saan rekisterikyselystä tiedon, että myyjä on tehnyt rekisteri-ilmoitukset ajoissa?

Rekisterikysely on teurastamojen käytössä oleva palvelu, ei viljelijöiden. Eläimen edellisen haltijan tekemiä rekisterivirheitä ei voi nähdä eläinrekisterissä. Osapuolten on sovittava tästä asiasta keskenään.

Tuleeko seuraamuksia myyjälle, jos ostaja tekee ostoilmoituksen myöhässä?

Seuraamukset rekisterivirheestä kärsii se, joka virheen on tehnyt.

Mitä tukiseuraamuksia virheellisen rekisteri-ilmoituksen tehnyt myyjätila saa?

Virheellisestä rekisteri-ilmoituksesta aiheutuvat tukiseuraamukset riippuvat siitä, mitä tukea eläimestä haetaan tukivuonna.

Pitääkö kaikkien nautatilojen tehdä osallistumisilmoitus?

Kaikkia EU:n eläinpalkkioita on haettava 10.2.–3.3.2022. Vuodesta 2022 alkaen eläinpalkkiot pitää hakea vuosittain, joten monivuotista osallistumisilmoitusta ei enää ole.

Miksi toisen tukialueen toimenpiteitä ei voi hakea?

Vipun sähköinen asiointi mahdollistaa vain tilan tukialueen toimenpiteiden hakemisen.

Vaikka Vipussa voisi hakea eri tukialueiden toimenpiteiden palkkioita, toisen tukialueen hakemukselle ei tulisi eläimiä, koska hakijan tilakeskus ja siten myös hallinnassa olevat eläimet sijaitsevat vain hakijan omalla tukialueella.

Viljelijä poistaa huomattavan määrän eläimiä 2.2.2022, mutta muistaa 28.2, että poistoilmoitus on tekemättä ja korjaa asian. Ennen hakemus olisi kenties hylätty. Mitä tapahtuu nyt, kun 1.1. ja 31.3. väliseltä ajalta ei lasketa ruokintapäiviä?

Ruokintapäiväkohtaisissa palkkioissa tukea ei makseta 1.1. ja 31.3. väliseltä ajalta. Korjaus on tehty ennen viitepäivää (emolehmä-, emolehmähieho-, lypsylehmä-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkio) tai tuen määräytymisjakson alkamista (sonni- ja härkäpalkkio), joten eläimet ovat tukikelpoisia.

Emolehmätiloilla vasikat syntyvät yleensä huhtikuusta alkaen. Osa vasikoista kuitenkin syntyy ennen 1.4. Mitä tapahtuu, jos vasikka syntyy 15.3. ja se myydään loppukasvattamotilalle esimerkiksi 15.9., 15.10., 15.11 tai 15.12.?

Riippuu siitä, onko vasikka sonni- vai lehmävasikka. Lehmävasikalla tuen saaminen riippuu siitä, onko eläin viitepäivänä rekisterissä, mikä sen käyttötapa on ja onko kyseisestä toimenpiteestä haettu palkkiota. Sonnista voi saada palkkiota, jos 6 kuukautta täyttänyt mutta alle 20 kuukauden ikäinen sonni on sonni- ja härkäpalkkiota hakevan hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää (tilallapitoaika) tuen määräytymisjakson aikana (1.4.–31.12.2022). Palkkiota maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle.

Pitääkö valtuutuksien olla kunnossa Suomi.fi:ssä (ETT ry ja Mtech), jotta ruokintapäiviä kertyy uudessa nautarekisterissä?

Jos maatila haluaa jatkossakin käyttää MinunMaatilani-ohjelmistoa, valtuutus pitää tehdä MTehcille. Sama koskee myös muita ohjelmistoja, esimerkiksi Nasevaa.

Täytyykö koko ketjussa jokaisen toimijan hakea kyseistä toimenpidettä, jotta viimeinen haltija voi saada palkkion?

Viitepäiväehto ei koske sonneja ja härkiä. Tällöin edellisen hakijan ei tarvitse hakea sonni- ja härkäpalkkiota, jotta seuraava hakija voisi saada palkkion. Sonnista voi saada palkkiota, jos 6 kuukautta täyttänyt mutta alle 20 kuukauden ikäinen sonni on sonni- ja härkäpalkkiota hakevan hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää (tilallapitoaika) tuen määräytymisjakson aikana (1.4.–31.12.2022). Palkkiota maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle.

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, joka on hakenut samaa eläimen toimenpidettä kuin viitepäivän 31.3. eläimen haltija. Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Vanhenevatko edellisen omistajan tekemät rekisterivirheet palkkiovuoden vaihtuessa?

Edellisen omistajan edellisenä vuonna tekemä virhe ei vaikuta seuraavan vuoden tukeen.

Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se takaisin. Ratkaiseeko maksupäivä tämän?

Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se takaisin. 1. erän maksupäivä  ei vaikuta takaisinperintään, sillä tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle.

Voiko ostaja tarkistaa, onko myyjä tehnyt ilmoitukset rekisteriin ajoissa?

Eläimen edellisen haltijan tekemiä rekisterivirheitä ei voi nähdä eläinrekisterissä. Osapuolten on sovittava tästä asiasta keskenään.

Jos eläimen syntymätila on tehnyt syntymäilmoituksen myöhässä, tarkoittaako se, että eläin ei ole tukikelpoinen tukivuonna 2022? Mitä seuraamuksia syntymätila voi saada myöhästyneestä syntymäilmoituksesta?

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa rekisteritietojen pitää olla kunnossa ennen viitepäivää 31.3. Sonni- ja härkäpalkkiossa rekisteritietojen pitää olla kunnossa ennen tuen määräytymisjakson (1.4.–31.12.2022) alkamista. Eläimen edellisen haltijan rekisterivirheet vaikuttavat maksettaviin eläinpalkkioihin. Virheellisestä rekisteri-ilmoituksesta aiheutuvat tukiseuraamukset riippuvat siitä, mitä tukea eläimestä haetaan tukivuonna.

Mikä ero on ruokintapäivillä ja tilallapitoajalla?

Sonnien ja härkien tilallapitoajalla tarkoitetaan sonni- ja härkäpalkkiossa 30 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa tuen määräytymisjaksolla (1.4.–31.12.2022), jonka sonnin tai härän pitää olla palkkiota hakevan viljelijän hallinnassa. Tilallapitoajan laskenta alkaa, kun sonnin tai härän ikävaatimus täyttyy (yli 6 kuukautta, mutta alle 20 kuukautta). Ruokintapäivät kertyvät myös tilallapitoaikana. Ruokintapäivä tarkoittaa samaa kuin tukikelpoisuuspäivä. Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka nauta on ollut palkkiokelpoisena tilalla. Tukikelpoisuuspäivien perusteella maksetaan lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, sonni ja härkä-, uuhi- ja kuttupalkkio.

Vanha omistaja on hakenut esimerkiksi lypsylehmäpalkkiota, mutta uusi omistaja ei, joten vanha omistaja saa eläimestä palkkion. Saako vanha omistaja tukea koko vuodelta, vai vain 1.4. lähtien omistajavaihdokseen saakka?

Edellinen eläimen omistaja saa palkkion siltä ajalta, kun eläin on hallinnassa omistajavaihdokseen saakka.

Pitääkö myyjän tehdä ilmoitus ennen ostajaa? Esimerkiksi eläin myydään 1.6. ja ostaja ilmoittaa tapahtuman eläinrekisteriin 3.6. ja myyjä 12.6. Tällöin eläimestä ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022. Voisiko eläimestä saada palkkion, jos vain myyjä olisi tehnyt ilmoituksensa eläinrekisteriin seitsemän päivän kuluessa?

Myyjän ei tarvitse tehdä ilmoitusta ennen ostajaa, mutta tapahtumailmoitus pitää tehdä eläinrekisteriin seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Koska myyjä on ilmoittanut tapahtuman eläinrekisteriin myöhässä, eläin hylätään myyjältä ja eläimestä tulee seuraamukset. Eläin hylätään myös ostajalta ja eläimestä ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022. Molempien osapuolten pitää tehdä ilmoitus eläinrekisteriin ajoissa.

Miten rekisteri-ilmoituksissa huomioidaan teurastamon tekemät virheelliset teuras- ja välitysilmoitukset 30.3. viitepäivään mennessä ja välitysilmoituksissa viitepäivän jälkeen, jos teurastamon välitysilmoitus on myöhässä? / Vaikuttavatko välittäjien tai teurastamoiden ilmoitusvirheet eläimen tukikelpoisuuteen, jos myyjä ja ostajatilat ovat tehneet ilmoitukset oikein ja aikataulussa.

Eläinpalkkioissa tarkastetaan vain tuottajan tekemät virheelliset ilmoitukset. Välittäjien ja teurastamoiden ilmoitusvirheet eivät vaikuta eläinten tukikelpoisuuteen ruokintapäiväkohtaisissa eläinpalkkioissa.

Siitoseläinvälityksessä ristiriitoja voi tulla esimerkiksi siitä, että siitoseläin lastataan kello 23 ja se saapuu perille seuraavana päivänä kello 4 aamulla. Kuiteilla on oikeat päivät ja kellonajat. Tähän asti nautarekisteristä on tullut virheilmoitus, jolle ei ole tarvinnut tehdä mitään, jos asia on oikein.

Tällainen tilanne on kunnossa. Ei aiheuta toimenpiteitä, jos ilmoitukset ovat oikein.

Sonni- ja härkäpalkkio

Pitääkö maitotilojen hakea sonni- ja härkäpalkkiota pelkästään sen vuoksi, että loppukasvattajat voivat saada sonneista ja häristä tuet ? / Jos entinen haltija ei ole hakenut sonnipalkkiota (lypsykarjatila), mutta uusi haltija on hakenut, saako uusi haltija palkkion?

Viitepäiväehto ei koske sonneja ja härkiä. Tällöin maitotilan tai edellisen haltijan ei tarvitse hakea sonni- ja härkäpalkkiota, jotta seuraava hakija voisi saada palkkiota. Sonnista voi saada palkkiota, jos vähintään kuuden kuukauden, mutta enintään 20 kuukauden ikäinen sonni on sonni- ja härkäpalkkiota hakevan hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää (tilallapitoaika) tuen määräytymisjakson aikana 1.4.–31.12.2022. Palkkio maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle.

Voiko 1.5. jälkeen syntyneistä sonnivasikoista saada sonnipalkkion tänä vuonna ainoastaan, jos ne jäävät syntymätilalla kasvamaan? / Voiko sonnivasikat myydä välitykseen vasta seitsemän kuukauden ikäisinä, jotta 30 päivän tilallapitoaika täyttyy myyjällä?

Sonnista voi saada palkkiota, jos vähintään kuuden kuukauden, mutta enintään 20 kuukauden ikäinen sonni on sonni- ja härkäpalkkiota hakevan hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää (tilallapitoaika) tuen määräytymisjakson aikana 1.4.–31.12.2022. Palkkio maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle.

Onko maaliskuun viimeisellä viikolla syntyneillä sonneilla seitsemän päivän ilmoitusaikaa, vai pitääkö 31.3. syntyneet sonnit ilmoittaa heti 31.3.?

Viitepäiväehto ei koske sonneja ja härkiä.

Koskeeko rekisteritietojen korjaus myös käyttötavan muutosta?

Sonneilla käyttötapa ei ole tukiehto.

Siitossonnikysymys. 1. Lähtötila hakee sonnille palkkiota, mutta sonni siirtyy 1.8. alkaen ennen teurastusta jalostuseläimeksi seuraavalle tilalle 2 kuukauden ajaksi ja sen jälkeen teuraaksi. Kuka saa sonnista palkkion, jos jälkimmäinen tila ei ole hakenut palkkiota? 2. Entä jos jälkimmäinen tilakin on hakenut palkkiota, mutta sonnin ikä ylittää 20 kuukautta jälkimmäisen tilan tilallapitoaikana? Oletus on, että rekisterimerkinnät on tehty oikein ja ajallaan.

Jos jälkimmäinen tila ei ole hakenut palkkiota, palkkion saa myyjä. Jos myös jälkimmäinen tila on hakenut palkkiota, mutta sonnin ikä ylittää 20 kuukautta jälkimmäisen tilan tilallapitoaikana, tilallapitoaika ei täyty ostajalla, joten palkkion saa myyjä.

Kertyykö ruokintapäiviä 30 päivän pituisen tilallapitoajan aikana?

Sonneille ja härille kertyy ruokintapäiviä myös tilallapitoajalta.

Kertyykö eläimestä ruokintapäiviä, jos sonni teurastetaan, kun se on kerryttänyt tilallapitoaikaa alle 30 päivää?

Sonnista voi saada palkkiota, jos 6 kuukautta täyttänyt mutta alle 20 kuukauden ikäinen sonni on sonni- ja härkäpalkkiota hakevan hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää (tilallapitoaika) tuen määräytymisjakson aikana (1.4.–31.12.2022). Palkkiota maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle. Jos sonni teurastetaan ennen kuin tilallapitoaika täyttyy, eläimestä ei voi saada palkkiota.

Onko tuki eläinkohtainen vai vuosikohtainen? Esimerkiksi sonnivasikat, jotka syntyvät tammikuussa ja myydään seuraavalle omistajalle 1.12. Saako myyjä tukea sonnista vuonna 2022 ja ostaja vuodesta 2023 eteenpäin 20 kuukauden ikäiseksi saakka?

Eläinpalkkiot ovat vuosikohtaisia. Sonnista voi saada palkkiota, jos 6 kuukautta täyttänyt mutta alle 20 kuukauden ikäinen sonni on sonni- ja härkäpalkkiota hakevan hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää (tilallapitoaika) tuen määräytymisjakson aikana (1.4.–31.12.2022). Palkkiota maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle.

Voidaanko Suomen ulkosaaristosta myydä sonneja Manner-Suomeen ilman että ostaja menettää tukea?

Viitepäiväehto ei koske sonneja ja härkiä, joten ostaja voi saada sonni- ja härkäpalkkiota, vaikka eläin siirtyisi toiselle tukialueelle.

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkio

Jos entinen haltija ei ole hakenut toimenpidettä, esimerkiksi emolehmäpalkkiota (lypsykarjatila), mutta uusi haltija on hakenut, saako uusi haltija palkkion? / PItääkö lypsykarjatilan hakea emolehmäpalkkioita pelkästään sen vuoksi, että loppukasvattajat voivat saada kyseisistä eläimistä tuet?

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, joka on hakenut samaa eläimen toimenpidettä kuin 31.3. eläimen tiedoissa on ollut. Jos eläin on ollut viitepäivänä 31.3. edellisen haltijan hallinnassa, tällöin edellisen haltijan pitää hakea eläimestä toimenpidettä, jotta seuraava haltija voisi saada kyseistä palkkiota. Seuraavan haltijan on pitänyt hakea samaa eläimen toimenpidettä kuin edellisen haltijan viitepäivänä. Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Lypsylehmätilalla syntynyt eläin on myyty hiehonkasvatustilalle ja se on hiehonkasvatustilan rekisterissä 31.3.2022. Hieho myydään takaisin lypsylehmäpalkkiota hakeneelle maitotilalle 1.6.2022, ja se poikii 1.8.2022. Saako kyseinen eläin lypsylehmäpalkkiota vuonna 2022? Vaikuttaako asiaan se, onko hiehonkasvatustila hakenut lypsylehmäpalkkiota?

Tässä tapauksessa ratkaisee, onko hiehonkasvatustila hakenut lypsylehmäpalkkiota. Viitepäivä ratkaisee, millä tukialueella ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.  Jos eläin ei ole kenenkään eläimestä hakevan hakijan hallinnassa viitepäivänä 31.3.2022, eläin on tukikelvoton koko tukivuoden 2022.

Jos eläin on ollut viitepäivänä hiehokasvatustilan hallinnassa, ja tila on hakenut esimerkiksi toimenpidettä Lypsylehmäpalkkio, tukialueen AB ulkosaaristo, ja viitepäivänä eläin on ollut hiehokasvatustilan hallinnassa. Jos lypsylehmätila on hakenut toimenpidettä Lypsylehmäpalkkio AB Manner- Suomi, lypsylehmätila ei voi saada eläimestä palkkiota, koska toimenpide on eri kuin hiehonkasvatustilalla.

C-alueen lypsylehmä myydään AB-alueelle maaliskuussa. Saako uusi omistaja AB-alueen lypsylehmäpalkkiota?

Tässä ratkaisee, kenen hallinnassa eläin on rekisterissä, kenen hakemuksella eläin on ollut viitepäivänä ja onko eläimen ilmoitukset tehty ajoissa. Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Koskeeko rekisteritietojen korjaus myös käyttötavan muutosta?

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohiehopalkkiossa käyttötavan on oltava oikein viitepäivänä 31.3.

Saako viitepäivän 31.3. jälkeen ensimmäisen kerran poikinut hieho lypsylehmäpalkkiota, jos ilmoitukset tehdään ajallaan?

Viitepäivänä eläimen on oltava hallinnassa nautarekisterissä ja hakemuksella, mutta tukiehdot (kuten poikimisen) se voi täyttää tuen määräytymisjakson aikana 1.4.–31.12.2022.

Miten C-alueen hiehokasvattaja, joka myy hiehot AB-alueelle, hakee lypsylehmäpalkkiota?

Jos hieho ei ole ollut viitepäivänä AB-alueen lypsylehmäpalkkiota hakevan tilan hakemuksella ja hallinnassa rekisterissä, siitä ei voi saada 2022 lypsylehmäpalkkiota.

Onko emolehmähiehon käyttötavan oltava emo viitepäivänä 31.3., jotta eläin on oikeutettu palkkioon?

Kyllä, jos eläimestä halutaan emolehmä- ja emolehmähiehopalkkiota.

Miten käy, jos sen emohiehon käyttötapa muutetaan viitepäivän jälkeen teurashiehoksi. Tuleeko seuraamuksia? Voidaanko eläimestä maksaa C-alueen teurashiehotukea?

Jos hieho on ollut viitepäivänä emolehmänä hakemuksella eli tuenhakijan hallinnassa ja käyttötapa nautarekisterissä emolehmä, ja käyttötapa vaihdetaan tuenmääräytymisjakson aikana, eläin hylätään emolehmäpalkkion hakemukselta ja siitä aiheutuu seuraamukset. C-alueen pohjoista kotieläintukea teurashiehosta voidaan maksaa, jos eläin täyttää tukiehdot.

Onko emohiehojen viitepäivä siirtynyt tammikuun lopusta maaliskuun loppuun?

Tarkoitetaan varmaankin hiehojen käyttötavan korjausmahdollisuutta ennen eläinlaskelma-ajoja, joka on ollut mahdollista tammikuun loppuun, mutta mitään viitepäivää ei aiemmin emolehmähiehoilla ole ollut.

Emohiehojen käyttötavan pitää olla ”emolehmä” 31.3.2022, jotta saa emolehmähiehopalkkiota vuonna 2022. Entä jos laittaisi kaikille eläimille käyttötavaksi ”emolehmä” ja muuttaisi sen sitten käyttötavaksi ”lihatuotanto” niiden eläinten osalta, jotka myydään välitykseen jatkokasvattajalle? Onko tämä mahdollista?

Viitepäivän käyttötapa määrää, tuleeko emolehmähieho emolehmähiehopalkkion hakemukselle vai voiko eläimestä saada teurashiehopalkkion tukivuonna. Jos hieho on viitepäivän mukaan emolehmähiehona, ja sen käyttötapa vaihdetaan tuenmääräytymisjaksolla lihantuotannoksi, eläin hylätään hakemukselta ja siitä tulee seuraamukset.

Mitä tapahtuu myytävälle ternivasikalle? Voiko eläimestä saada tukea vuonna 2022?

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa tuki maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, joka on hakenut samaa eläimen toimenpidettä kuin viitepäivän 31.3. eläimen haltija. Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Vasikka syntyy maaliskuussa 2022 ja se rekisteröidään hiehovasikkana. Huhtikuussa huomataan, että vasikka on sonnivasikka ja asia korjataan. Onko sonnivasikka tukikelpoinen?

Esimerkki: Hieho on ollut viitepäivänä emolehmänä hakemuksella ja tuenhakijan hallinnassa nautarekisterissä ja sukupuoli on nautarekisterissä lehmä. Jos sukupuoli vaihdetaan viitepäivän 31.3. jälkeen, eläin hylätään hakemukselta ja siitä aiheutuu seuraamukset. Sonnien ja härkien rekisteritietojen pitää olla kunnossa viimeistään tuen määräytymisjakson (1.4.–31.12.2022) alkaessa.

Mitä tapahtuu, jos emolehmähieho, joka on ilmoitettu emolehmänä, menee teuraaksi 31.3. jälkeen? Voinko muuttaa eläimen käyttötapaa ja saada teurashiehopalkkion?

Jos hieho on ollut viitepäivänä emolehmänä hakemuksella eli tuenhakijan hallinnassa ja käyttötapa nautarekisterissä emolehmä, ja käyttötapa vaihdetaan viitepäivän 31.3. jälkeen, eläin hylätään emolehmäpalkkion hakemukselta ja siitä aiheutuu seuraamukset. Eläimestä ei voi saada teurashiehopalkkiota.

Saaristohiehot tulevat tukikelpoisiksi 6 kuukauden ikäisistä alkaen, jos hieho syntyy huhtikuussa, se täyttää 6 kuukautta lokakuussa, mikä tarkoittaa, että uusien ehtojen mukaan tulojen väheneminen on huomattava, jos hieho ei ole tukikelpoinen tänä vuonna?

Viitepäivään mennessä syntyneistä hiehosta ja nautarekisteriin ilmoitetusta eläimistä voi saada palkkiota tukivuonna 2022. Viitepäivän jälkeen syntyneistä hiehoista ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee emolehmä-, emolehmähieho-, lypsylehmä-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022. Viitepäivänä eläimen pitää olla hakijan hallinnassa eläinrekisterissä ja hakemuksella. Jos emolehmä-, emolehmähieho-, lypsylehmä-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkiossa eläin syntyy viitepäivän jälkeen, eläimestä ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Uuhi- ja kuttupalkkio

Jos uuhi siirtyy C-alueelta AB-alueelle, saako AB-alueen tila palkkiota?

Tässä ratkaisee, kenen hallinnassa uuhi on ollut lammas- ja vuohirekisterissä viitepäivänä. Viitepäivä 31.3.2022 ratkaisee, voiko eläin olla tukikelpoinen vuonna 2022, ja mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

C-alueen tuessa ei ole viitepäivää, joten myyjä saa siltä ajalta tukea, kun se on ollut hänen hallinnassaan 1.1.–31.12. (edellyttäen, että muut tukiehdot täyttyvät).

Onko uuhi- ja kuttupalkkiossa luovuttu tukiehdosta, jonka mukaan tilalla on oltava vähintään 20 uuhta tai kuttua?

Ehto on edelleen voimassa. Tilalla on oltava keskimäärin vähintään 20 palkkioon oikeuttavaa uuhta tai kuttua.

Pitääkö uuhien ja kuttujen käyttötapa oltava oikein lammas- ja vuohirekisterissä viitepäivänä 31.3.2022?

Uuhi- ja kuttupalkkiossa käyttötapa ei ole tukiehto. Uuhilla ja kutuilla on tärkeää, että viitepäivänä 31.3.2022 sukupuoli ja tulo- ja poistoilmoitukset ovat lammas- ja vuohirekisterissä oikein.

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, ja teurashiehopalkkiossa käyttötapa on tukiehto.

Teurashieho-, teuraskaritsa-, ja teuraskilipalkkio

Saako tila teurashiehosta teurashiehopalkkion, jos se menee teuraaksi ennen 31.3.? Voiko siis hiehon laittaa jo  helmikuussa teuraaksi ja saada silti palkkion?

Kyllä, teuraspalkkioissa tuen määräytymisjakso on 1.1.–31.12.2022

Teuraskaritsa- ja kilipalkkio: Voidaanko teuraspalkkio maksaa vuodelta 2022, jos esimerkiksi 1.2. syntyneen karitsan syntymäilmoitus (eli uuhen poikimailmoitus) on tehty myöhässä rekisteriin?

Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana. Teuraskaritsan ja teuraskilin rekisteritietojen on oltava kunnossa ennen hallinta-aikaa.

Säilyykö teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio entisellään?

Teuraskaritsa- ja kilipalkkiota pitää hakea vuodelle 2022, mutta ehtomuutoksia ei tule.

Tila on aikaisemmin hakenut lypsylehmä- ja nautapalkkiota. Tilalla mietitään nyt, kannattaako eläin laittaa teuraaksi heti alkuvuodesta vai vasta huhtikuussa. Voiko teurashiehopalkkiota saada alkuvuonna?

Eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. Kaikkia eläinpalkkiota pitää hakea vuodelle 2022. Teurashiehopalkkiota maksetaan 1.1.–31.12 teurastetuista hiehoista.

Onko C-tukialueen teurashiehopalkkiota enää olemassa?

EU:n eläinpalkkioissa ei ole teurashiehopalkkiota C-tukialueelle. C-tukialueen teurastetuista hiehoista maksetaan pohjoisen kotieläintuessa, joka pysyy samana edelleen.

Voiko teuraskilipalkkiota saada, jos syntymäilmoitus on tehty myöhässä?

Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana. Teuraskaritsan ja teuraskilin rekisteritiedot on oltava kunnossa ennen hallinta-aikaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2022