Hyväksyttävät lanta- ja lannoitelajit ympäristökorvauksessa

Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä hyväksyttyjä materiaaleja ovat lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae ja lannoitevalmistelain (539/2006*) mukainen nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste:

 • 1B1 8 Orgaaninen eläinperäinen lannoiteliuos
 • 1B2 4 Orgaaninen lannoiteliuos
 • 1B3 2 Merileväuute
 • 1B3 4 Humusvalmiste tai -uute
 • 1B3 5 Alkoholien vesiliuos tai öljyemulsio
 • 1B3 6 Kasviuute
 • 1B3 7 Aminohappovalmiste
 • 1B4 1 Melassiuute
 • 1B4 2 Vinassi ja vinassiuute
 • 1B4 3 Perunan soluneste
 • 1B4 4 Rejektivesi
 • 3A2 6 Hapotettu ja stabiloitu puhdistamoliete
 • 3A2 7 Maanparannuslahote
 • 3A5 1 Kalkkistabiloitu puhdistamoliete
 • 3A5 2 Mädätysjäännös
 • 3A5 3 Lahotettu puhdistamoliete
 • 3A5 7 Kemiallisesti hapetettu puhdistamoliete

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä hyväksyttäviä
materiaaleja ovat toiselta maatilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae. Lisäksi
hyväksytään alla olevat lannoitevalmistelain (529/2006) mukaiset orgaaniset lannoitteet,
maanparannusaineet tai kasvualustat:

 • 1B1 Orgaaniset eläinperäiset lannoitteet
 • 1B2 Orgaaniset ei-eläinperäiset lannoitteet
 • 1C1 5 Lihaluujauho tai käsitelty eläinvalkuainen kaliumsulfaattilisällä
 • 3A1 Maanparannusturpeet
 • 3A2 Orgaaniset maanparannusaineet
 • 3A5 Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet
 • 5A1 Turpeet
 • 5A2 1 Lannoitettu ja/tai kalkittu irtomulta
 • 5A2 2 Kompostimulta
 • 5A2 3 Juuresmulta
 • 5A2 7 Teknisesti käsitelty irtomulta

*8.4.2022 korjattu 529/2006 → 539/2006

Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2022