Paljon muistettavaa lannoituksesta

Suojakaista

Ympäristökorvauksen tilakohtaisen toimenpiteen vaatimusten mukaan vesistöjen varrella olevalla pellolla pitää olla kolmen metrin suojakaista. Suojakaistalla on oltava monivuotinen nurmi- , heinä- tai niittykasvillisuus. Et voi muokata, lannoittaa tai käsitellä suojakaistaa kasvinsuojeluaineilla.

Katso myös: suojakaistat vesistöjen varrella

Lannoittaminen

Lannoita sen kasvin mukaisesti, jota viljelet lohkolla, ja jonka olet ilmoittanut tukihakemuksellasi. Jos lannoitat sadonkorjuun jälkeen, huomioi sadonkorjuun jälkeen annettu lannoitemäärä ja ravinteet  seuraavan vuoden viljelykasvin lannoituksessa.

Jos sato jää korjaamatta esimerkiksi märkyyden vuoksi, huomioi peltoon levitetty fosfori täysimääräisesti seuraavan kevään lannoituksessa. 

 Huomioi lannoituksessa

  • 100 % lannan ja perunan solunesteen sisältämästä kokonaisfosforista
  • 60 % turkiseläinten lannan kokonaisfosforista, lihaluujauhon ja elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä käsitellyn sakokaivolietteen ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista
  • 40 % tuhkan kokonaisfosforista.

Jos käytät orgaanista lannoitevalmistetta, joka sisältää edellä mainituista useampaa, huomioi lannoitteen koko fosforisisältö sen raaka-aineen perusteella, jota lannoitevalmisteessa on eniten.

Huomioi myös, että tuhka on lannoite, joten sitä koskevat nitraattiasetuksen säännöt lannoitteiden levityksestä.  

Huomioi lannoituksessa liukoinen typpi täysimääräisesti. Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha. Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150 kg/ha vuodessa, jaa määrä vähintään kahteen erään. Levittämisen välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa. 

Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30 kg/ha. Tarkista lannoitetasot sitoumusehdoista.  

Lannoitteiden levittäminen

Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet 1.4.–31.10.Voit poiketa edellä mainitusta levitysajasta ja levittää lantaa marraskuun loppuun saakka tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Jos levität lantaa lokakuun jälkeen, tee ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä ympäristöhallinnon lomakkeella 6027.

Levitä lannoitteet pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaa tiivisty. Ota lannoituksessa huomioon keskimääräinen satotaso, viljelyvyöhyke, kasvinvuorotus ja maalaji. Älä levitä lannoitteita koskaan lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä. Kasvustoon voit kuitenkin levittää letkulevittimellä tai hajalevityksenä 14.9. saakka.

15.9. alkaen saat levittää kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.