Peltomaan laatutesti

Ehto ympäristösitoumuksen peltomaan laatutesti -vaatimuksesta oli voimassa 30.4.2020 saakka ja on siis päättynyt 1.5.2020 alkaen.

Ympäristösitoumuksen maksuihin ei tehdä vähennyksiä, vaikka peltomaan laatutestiä ei ole palautettu.

Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on peltomaan laatutestin teko sitoumuskauden aikana. Jos olet sitoutunut ympäristökorvaukseen vuonna 2015, peltomaan laatutestin palauttamisen määräpäivä oli  3.5.2018.

Voit tarkistaa ympäristösitoumuksen vaatimusten palautus- ja suorituspäivämäärät Vipu-palvelun etusivulta Sitoumukset/sopimukset-kohdasta. Jos peltomaan laatutesti -vaatimus on kunnossa, näet kohdassa laatutestin palautuspäivämäärän.

Myöhässä palautettu laatutesti vähentää ravinteiden tasapainoisen käytön korvausta.

Mikä on peltomaan laatutesti?   

Peltomaan laatutestin tarkoituksena on maan biologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen ja maan laadun kokonaisvaltainen arviointi. Arvioitavina ovat maaperän rakenne, lajirikkaus sekä veden sitomiskyky kastelu- ja ojitustarpeen määrittämiseen. Testin tarkoituksena on auttaa kiinnittämään huomiota keskeisiin ympäristötekijöihin ja siten parantamaan pellon kasvukuntoa ja sadon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä maaperän, vesistön ja lajiston suojelua.    

Miten teen laatutestin?

Tee peltomaan laatutesti kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista, jotka ovat maankäyttölajiltaan peltoa. Jos kaikki peruslohkot ovat tätä pienempiä, tee laatutesti yhdestä valitsemastasi peruslohkosta. Esitä arviossa tiedot niistä peruslohkoista, jotka olet ilmoittanut viimeisimmässä tukihaussa.  Jos palautat laatutestiarvion keväällä 2018, esitä tiedot vuonna 2017 tukihaussa olevista peruslohkoista.    

Laatutestissä arvioitavat asiat  

Arvioi seuraavia asioita asteikolla 5,0–1,0.

  • 4,1–5 = Erittäin hyvä tilanne. Pidä huolta, että hyvä tilanne säilyy! 

  • 3–4 = Tyydyttävän hyvä tilanne. Parantavista toimenpiteistä on hyötyä maan hyvinvoinnille. 

  • 2–2,9 = Välttävä tilanne. Parantavia toimenpiteitä tarvitaan. 

  • 1–1,9 Huolestuttava tilanne. Parantavat toimenpiteet erittäin tarpeellisia.  

Perusparannustoimet

Asteikko/toimi 1 5
Ojitus ​tarvittavia täydennys- ja uusintaojituksia ei tehdä eikä ojien toimivuutta tarkisteta pelto on ojitettu riittävän tehokkaasti, ojien toimivuus tarkistetaan vuosittain ja tarvittavat huoltotyöt tehdään​
Kalkitus​ ​maata ei ole kalkittu riittävästi, viljavuusanalyysin tulos ”punaisella” ​pH pidetään sopivana, viljavuusanalyysin tulos ”vihreällä”

Viljelytoimet

Asteikko/toimi 1 5
Viljelykierto ​yksipuolisesti vilja- tai juurikasveja viljelykierrossa runsaasti syväjuurisia tai monivuotisia kasveja
Koneiden paino ​isot ja painavat koneet, ei levikepyöriä, rengaspaineet yli 100 kPa ​kevyet koneet, levikepyöriä käytetään, rengaspaineet olosuhteiden mukaan, märällä maalla 50 kPa
Ajokerrat ​viljelytekniikka vaatii useita ajokertoja, joudutaan ajamaan usein märällä maalla ​vähän ajokertoja, paljaalla maalla ajoa harvoin, ei koskaan märällä maalla
Eloperäisen aineksen imeytyminen ​käytetään vain kivennäislannoitteita, kasvintähteet korjataan pois ​karjanlantaa käytetään, kasvintähteet sekoitetaan maahan
Kivennäislannoitus ​viljavuusanalyysin suosituksia ei oteta huomioon tai ne ylitetään tai alitetaan, eloperäisten lannoitteiden ravinteita ei oteta huomioon ​lannoitetaan viljavuusanalyysin suositusten mukaan, eloperäisten lannoitteiden ravinteet otetaan huomioon

Maan ominaisuudet ​ ​

Asteikko/ominaisuus 1 5
​Pellon kuivuminen
​routa sulaa ja maa kuivuu muokkauskuntoon hitaasti tai epätasaisesti routa sulaa ja maa kuivuu tasaisesti muokkauskuntoon​
​Muokkautuvuus ​maan muokkaus vaikeaa, tarvitaan paljon vetovoimaa ja useita muokkauskertoja ​maa muokkautuu helposti
​Veden imeytyminen
​sateen tai kastelun jälkeen ojien väleissä lätäköitä yli 2 vuorokautta ​sade- tai kasteluvesi imeytyy maahan alle 2 vuorokaudessa
​Mururakenteen kestävyys
​maan pinta liettyy sateella ja kuorettuu kuivuessaan ​maan pintarakenne kestävää, ei liety kovillakaan sateilla
​Poutivuus ​maa yleensä liian kuivaa, vaatisi usein kastelua ​kasvit saavat yleensä riittävästi vettä

Kasvusto ja maaperäeliöstö   ​ ​ ​​ ​

Asteikko/kriteeri 1 5
Kasvuston kunto ​ ​kasvusto epätasainen, tuleentuminen epätasaista, kellastumia kasvusto tasainen ja kasvaa hyvin äärikasvuoloissakin​
​Ravinteiden puutos ​kasvustossa ravinteiden puutosoireita ​kasvustossa ei tunnistettavia ravinteiden puutosoireita
​Kasvitaudit  ​maalevinteiset kasvitaudit haittaavat kasvuston normaalia kehitystä ​maalevinteisistä kasvitaudeista ei ole haittaa
Maan biologinen akiivisuus ​ ​maassa ei juurikaan lieroja eikä lintuja etsimässä syötävää Maassa runsaasti lieroja, tai pellon yllä paljon lintuja etsimässä syötävää

Miksi peltomaan laatutestiarvio pitää palauttaa?   

Peltomaan laatutestiarvion palauttaminen kuuluu ympäristökorvauksen ehtoihin. EU:n komission vaatimus on, että laatutestiarvio pitää palauttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolloin tukiehtojen noudattaminen voidaan varmistaa.  

Laatutesti pitää palauttaa viimeistään 3.5.2018. Tiedot kannattaa palauttaa ajoissa, sillä myöhässä palautettu laatutesti vähentää vuodelta 2017 maksettavaa ravinteiden tasapainoisen käytön korvausta 5 prosentilla. Vuoden 2018 tukeen vähennys on 10 %.   

Miten palautan arvion?  

Peltomaan laatutestiarvion voit palauttaa lomakkeella 480 tai ProAgrian vastaavalla lomakkeella. Voit myös kysyä kunnastasi, onko palauttaminen sähköpostitse mahdollista.  

Peltomaan laatutesti sitoumuksen siirron jälkeen  

Peltomaan laatutesti pitää palauttaa, jos:  

  • sinulla on voimassa oleva ympäristösitoumus vielä 30.4.2018 jälkeen.

  • 30 4 2018 tehtävän sitoumuksen siirron jälkeen, jos edellinen ei ole palauttanut laatutestiä siirtyneistä lohkoista. Vastaanottavan tilan pitää palauttaa laatutestiarvio viimeistään 30.4.2019.

  • hallinnastasi poistuu lohkoja 30.4.2018 mennessä, mutta viimeisimmän tukihaun jälkeen. Peltomaan laatutestitiedot pitää kuitenkin ilmoittaa kaikista viimeisimmässä tukihaussa ilmoitetuista lohkoista.  

Peltomaan laatutestiä ei tarvitse palauttaa, jos:   

  • edellinen viljelijä on palauttanut laatutestin ennen koko tilan hallinnan siirtoa 30.4.2018 mennessä.

  • luovut sitoumuksesta ennen 30.4.2018 ja kaikki tilan kaikki lohkot siirtyvät toisen viljelijän hallintaan.   

Kysymyksiä ja vastauksia peltomaan laatutestistä  

Vuonna 2017 tilani viljelyala on 100 hehtaaria, mutta pienenee hallinnan siirtojen takia 20 hehtaariin vuoden 2017 tukihaun jälkeen. Teenkö laatutestin 100 vai 20 hehtaarille?  

Tee laatutesti 100 hehtaarille. Tarkasteltavana ovat tukihakuvuoden lohkot.  

Maatilani viljelyala kasvaa vuoden 2017 tukihaun jälkeen. Pitääkö laatutesti tehdä myös uusista lohkoista.  

Ei tarvitse. Tarkasteltavana ovat tukihakuvuoden lohkot.   

Mistä tiedän, että peltomaan laatutesti on palautettu? 

Voit tarkistaa ympäristösitoumuksen vaatimusten palautus- ja suorituspäivämäärät Vipu-palvelun etusivulta Sitoumukset/sopimukset-kohdasta.  

Jos vaatimus on kunnossa, näet kohdassa laatutestin palautuspäivämäärän.  

Kuva-ympäristökorvaus-laatutesti-palautettu.jpg

Jos peltomaan laatutestiä ei ole vielä palautettu, kohdassa kerrotaan, että vaatimus on suoritettava 3. sitoumusvuoden loppuun mennessä.

Kuva-ympäristökorvaus-laatutesti-palauttamatta.jpg

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2022