Syysilmoitukset

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus Vipussa viimeistään 27.10.2022!   

Huomioi, että syysilmoitusaika päättyy torstaina 27.10.2022, ei siis lokakuun viimeisenä päivänä.

Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpidettä pellon talviaikainen kasvipeitteisyys. Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös toimenpiteistä

 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Toimenpiteiden ilmoittaminen on helppoa, sillä voit kopioida lohkon lannoitetiedot muille lohkoille. Keväällä ilmoittamasi peruslohkotiedot ovat Vipu-palvelussa valmiina käyttöösi.     

Lanta- ja lannoitetoimenpiteissä ilmoitettavat tiedot    

Korvausta maksetaan enintään 80 % sitoumusalasta.

Ilmoita syysilmoituksella:   

 • levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)   
 • lanta- tai lannoitelajit (hyväksyttävät lanta- ja lannoitelajit)
 • määrä (m3/ha)
  • Lietelannan sijoittaminen peltoon, vähintään 20 m3/ha
  • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, vähintään 15 m3/ha
 • levityspäivämäärät.
  • Sallittu levitysaika 1.4.–31.10. Jos pitkään jatkuneiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan levityksen sallittuna levitysaikana, voit levittää lantaa marraskuun loppuun asti.   

Tee lisäksi lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä selvitys käyttämästäsi lannanlevityskalustosta.    

Ilmoita ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.    

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, lähetä Vipu-palvelun kautta molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti ja rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai  paperiliitteenä kuntaan viimeistään 27.10.2022.   

Jos liitteestä ei käy ilmi lannoitemateriaalien ravinnesisältö, säilytä tuoteseloste saatavilla tilalla.    

Jos käytät toimenpiteessä pelkästään vastaanottamaasilantaa tai lannoitetta, ilmoita syysilmoituksella enintään se määrä, jonka olet ilmoittanut vastaanottaneesi syysilmoituksen luovutussopimuksella tai muulla liitteellä.     

Huom. Jos aiot levittää lantaa syysilmoituksen lähettämisen jälkeen, merkitse syysilmoituksessa päivämääräksi aiottu levityspäivämäärä. Jos aiottu levitys ei toteudu, ilmoita asiasta välittömästi kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tee myös ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä ympäristöhallinnon lomakkeella 6027.   

Huomioi lannoitusrajoitukset vesistöjen reunoilla     

Lantatoimenpiteistä maksetaan ilmoittamasi levitysalan perusteella. Vähennä toimenpiteeseen ilmoittamaasi peruslohkon alaa lannoittamattoman suojakaistan verran.

Suojakaistavaatimus vesistön varrella

Täydentävät ehdot

Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide

Koko​ ​5 metrin suojakaista ​3 metrin suojakaista
Mittaustapa Mittaa lannoittamaton alue vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. ​Mittaa suojakaista peltolohkon reunasta pellolle päin.

Sinun ei tarvitse jättää suojakaistaa, jos
 1. maatalousmaan ja vesistön välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle tai
 2. maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Huomioitavaa ympäristökorvauksen syysilmoituksessa

​Jos peruslohko sijoittuu vesistön varrelle, voi vesistön ja peruslohkon välillä olla luontaisesti vaadittu viiden metrin lannoittamaton alue. Tällöin sinun ei tarvitse vähentää alaa peruslohkon pinta-alasta syysilmoituksessa.

​Jos peruslohko sijaitsee alle kymmenen metrin päässä vesistöstä, vähennä kolmen metrin suojakaista peruslohkon pinta-alasta, kun ilmoitat alaa lantatoimenpiteisiin.

Näin ilmoitat levitysalan Vipu-palvelussa 

Voit soveltaa alla olevien esimerkkien lanta- tai lannoitelajin levitysalan ilmoittamistapaa molempiin lantatoimenpiteisiin.

 • Lietelannan sijoittaminen peltoon, ehto vähintään 20 m3/h
 • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, ehto vähintään 15 m3/h

Esimerkki 1

Jos levität koko peruslohkon pinta-alalle lantatoimenpiteissä vaaditun määrän yhdellä tai useammalla levityskerralla, voit ilmoittaa koko peruslohkon alan syysilmoituksella.

Esimerkkikuvassa yksi peruslohkolle, jonka koko on kymmenen hehtaaria, levitetään virtsaa kaksi kertaa. Molemmilla levityskerroilla virtsaa on levitetty koko lohkon alueelle 10 m³/ha, joten ehto täyttyy koko lohkolla toisen levityskerran jälkeen, sillä silloin peruslohkolle on levitetty yhteensä 20 m³/ha virtsaa.

 1. levitys koko lohkolle: virtsa 10 m³/ha

Ilmoita Vipu-palvelussa:

 • Lanta- tai lannoitelaji: virtsa
 • Levitysmäärä: 10 m³/ha
 • Levityspäivämäärä
 • Pinta-ala, jolla ehto täyttyy toisen levityksen jälkeen: 10 ha
 1. levitys koko lohkolle: virtsa 10 m³/ha

Ilmoita Vipu-palvelussa:

 • Lanta- tai lannoitelaji: virtsa
 • Levitysmäärä: 10 m³/ha
 • Levityspäivämäärä
 • Pinta-ala, jolla ehto täyttyy: 10 ha

Ehto täyttyy koko peruslohkolla (10 ha) toisen levityksen jälkeen.

Esimerkkikuva 1

Kuvassa kuvataan peruslohkoa, jonka koko on kymmenen hehtaaria. Koko peruslohkon alalle levitetään virtsaa kaksi kertaa. Molemmilla levityskerroilla virtsaa on levitetty koko lohkon alueelle 10 m³/ha, joten ehto täyttyy koko lohkolla toisen levityskerran jälkeen, sillä silloin peruslohkolle on levitetty yhteensä 20m m³/ha virtsaa.

 

Esimerkki 2

Jos levität peruslohkolle lannoitetta niin, ettei vaadittu minimimäärä ylity kuin osalla lohkon pinta-alasta, ilmoita pelkästään se ala, jossa vaadittu ehto täyttyy.

Esimerkkikuvassa kaksi kymmenen hehtaarin peruslohkolle on levitetty viiden hehtaarin alalle ensimmäisellä levityskerralla virtsaa 15 m³/ha. Toisella levityskerralla osittain eri kohtaan peruslohkoa levitetään viiden hehtaarin alalle lietelantaa 10 m³/ha. Ehto täyttyy ainoastaan sellaisessa kohtaa peruslohkoa, johon on levitetty molempia lannoitteita, sillä tällaisessa kohdassa on yhteensä lannoitettu 25 m³/ha.

 1. levitys viidelle hehtaarille: virtsa 15 m³/ha (kuvassa keltaisella värillä)

Ilmoita Vipu-palvelussa:

 • Lanta- tai lannoitelaji: virtsa
 • Levitysmäärä: 15 m³/ha
 • Levityspäivämäärä
 • Pinta-ala, jolla ehto täyttyy toisen levityksen jälkeen: 2,5 ha
 1. levitys viidelle hehtaarille: sian lietelanta 10 m³/ha (kuvassa ruskealla värillä)

Ilmoita Vipu-palvelussa:

 • Lanta- tai lannoitelaji: lietelanta
 • Levitysmäärä: 10 m³/ha
 • Levityspäivämäärä
 • Pinta-ala, jolla ehto täyttyy: 2,5 ha

Ehto täyttyy 2,5 ha pinta-alalla toisen levityksen jälkeen.

Esimerkkikuva 2

Kuvassa kuvataan kymmenen hehtaarin peruslohkoa, jolle on levitetty viiden hehtaarin alalle ensimmäisellä levityskerralla virtsaa 15 m³/ha. Toisella levityskerralla eri kohtaan peruslohkoa levitetään viiden hehtaarin alalle lietelantaa 10 m³/ha. Ehto täyttyy ainoastaan sellaisessa kohtaa peruslohkoa, johon on levitetty molempia lannoitteita, sillä tällaisessa kohdassa on yhteensä lannoitettu 25 m³/ha.

Esimerkki 3

Jos levität peruslohkolle useampaa lannoitetta siten, että vaadittu minimimäärä ylittyy jo yhdellä lannoitteella, riittää, kun ilmoitat sen pinta-alan syysilmoituksella. Kirjoita muut levittämäsi lannoitteet syysilmoituksen lisätietoihin.

Esimerkkikuvassa kolme kymmenen hehtaarin peruslohkolle on levitetty viiden hehtaarin alalle ensimmäisellä levityskerralla lietelantaa 20 m³/ha. Toisella levityskerralla osittain eri kohtaan peruslohkoa levitetään 2,5 hehtaarin alalle virtsaa 5 m³/ha. Ehto täyttyy jo ensimmäisellä levityskerralla viiden hehtaarin alalla, jolloin toinen levitetty lannoite voidaan ilmoittaa lisätiedot kohdassa.

 1. levitys viidelle hehtaarille: naudan lietelanta 20 m³/ha (kuvassa ruskealla värillä)
 2. levitys 2,5 hehtaarille: virtsa 5 m³/ha (kuvassa keltaisella värillä)

Ilmoita Vipu-palvelussa:

 • Lanta- tai lannoitelaji: lietelanta
 • Levitysmäärä: 20 m³/ha
 • Levityspäivämäärä, jolloin olet levittänyt naudan lietelantaa 20 m3/ha
 • Pinta-ala, jolla ehto täyttyy: 5 ha
 • Voit kirjata lisätiedot laatikkoon tiedot levittämistäsi muista lannoitteista.

Ehto täyttyy 5 ha pinta-alalla ensimmäisen levityksen jälkeen. Ilmoita muut levittämäsi lannoitteet lisätiedot laatikkoon.

Esimerkkikuva 3

Kuvassa kuvataan kymmenen hehtaarin peruslohkoa, jolle on levitetty viiden hehtaarin alalle ensimmäisellä levityskerralla lietelantaa 20 m³/ha. Toisella levityskerralla eri kohtaan peruslohkoa levitetään 2,5 hehtaarin alalle virtsaa 5 m³/ha. Ehto täyttyy jo ensimmäisellä levityskerralla viiden hehtaarin alallan, jolloin toinen levitetty lannoite ilmoitetaan lisätiedot kohdassa.

Esimerkki 4

Jos levität peruslohkon eri osiin useampaa lannoitetta 20 m³/ha esimerkin mukaisesti, ilmoita vain yksi levittämistäsi lannoitelajeista. Kirjoita muut levittämäsi lannoitteet syysilmoituksen lisätietoihin.

Esimerkkikuvassa neljä kymmenen hehtaarin peruslohkon ensimmäiselle kolmannekselle levitetään perunan solunestettä 20 m3/ha. Peruslohkon toiselle kolmannekselle levitetään sian lietelantaa 20 m3/ha. Peruslohkon kolmannelle kolmannekselle levitetään virtsaa 20 m3/ha. Viimeisen levityksen jälkeen, ehto täyttyy koko peruslohkolla.

 1. levitys kolmannekselle: perunan soluneste 20 m³/ha (kuvassa vaalean ruskealla värillä)
 2. levitys kolmannekselle: sian lietelanta 20 m³/ha (kuvassa ruskealla värillä)
 3. levitys kolmannekselle: virtsa 20 m³/ha (kuvassa keltaisella värillä)

Ilmoita Vipu-palvelussa:

 • Lanta- tai lannoitelaji, ilmoita vain yksi käytetyistä lannoitteista
 • Levitysmäärä: 20 m3/ha
 • Levityspäivämäärä, jolloin olet levittänyt ilmoittamaasi lannoitetta
 • Pinta-ala, jolla ehto täyttyy: 10 ha
 • Voit kirjata lisätiedot laatikkoon tiedot levittämistäsi muista lannoitteista.

Ehto täyttyy koko peruslohkolla (10 ha) kolmannen levityksen jälkeen.

Esimerkkikuva 4

Kuvassa kuvataan kymmenen hehtaarin peruslohkoa, jonka ensimmäiselle kolmannekselle levitetään perunan solunestettä 20 m3/ha. Peruslohkon toiselle kolmannekselle levitetään sian lietelantaa 20 m3/ha. Peruslohkon kolmannelle kolmannekselle levitetään virtsaa 20 m3/ha. Tällöin ehto täyttyy koko peruslohkon alueella.

Esimerkki 5

Jos levität peruslohkolle alle ehtomäärän mukaisen määrän, älä ilmoita syysilmoituksella mitään.

Esimerkkikuvassa viisi kymmenen hehtaarin peruslohkolle levitetään viiden hehtaarin alalle ensimmäisellä levityskerralla virtsaa 10 m³/ha. Toisella levityskerralla peruslohkon lannoittamattomalle viiden hehtaarin alueelle levitetään 10 m³/ha lietelantaa. Vaadittu levitysmäärä ei täyty lohkolla, sillä lantaa levitetään hehtaarikohtaisesti alle ehdon minimirajan.

 1. levitys 5 hehtaarille: virtsa 10 m³/ha (kuvassa keltaisella värillä)
 2. levitys 5 hehtaarille: naudan lietelanta 10 m³/ha (kuvassa ruskealla värillä)

Ehto ei täyty, älä ilmoita mitään Vipu-palvelussa.

Esimerkkikuva 5

Kuvassa kuvataan kymmenen hehtaarin peruslohkoa, jolle levitetään viiden hehtaarin alalle ensimmäisellä levityskerralla virtsaa 10 m³/ha. Toisella levityskerralla peruslohkon lannoittamattomalle viiden hehtaarin alueelle levitetään 10 m³/ha lietelantaa. Ehto ei täyty lohkolla, sillä minimivaatimus ehdon täyttymiseksi on yhteensä 20 m³/ha.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys   

Voit ilmoittaa 15.6.2022 hallinnassasi olleen peruslohkon alan kasvipeitteisyyteen. Peruslohkolle ilmoitettava ala voi olla pienempi kuin peruslohko. Alaa ei tarvitse piirtää kartalle.

Ilmoita kasvipeitteisyyteen vähintään 20 % sitoumusalasta. Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilallasi on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Korvausta ei makseta, toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus peritään takaisin, jos kasvipeitteisyyden vähimmäisala ei täyty.  

Mahdollisessa kasvipeitteisyysvalvonnassa huomioidaan vain kasvipeitteiseksi ilmoitetut alat.

Säilytä kasvipeitteisyys kevään kylvömuokkaukseen tai vastaavaan toimenpiteeseen saakka.

Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito):

 • nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
 • monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
 • viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen
 • kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)
 • syyskylvöiset kasvit
 • keväällä korjattava pellava ja hamppu
 • sänki- ja viherkesanto
 • Huom. Myös saneerauskasvusto, jos se on öljykasvia (öljyretikka, valkosinappi) Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi.

Voit ilmoittaa alan, jolle on levitetty lantaa sijoittavalla laitteella tai jankkuroidun alan aitona kasvipeitteisyytenä, jos alan kasvipeitteisyys säilyy viiltoja lukuun ottamatta. Muutoin voit ilmoittaa alan kevennetysti muokatuksi.

Kevennetty muokkaus

Voit toteuttaa kasvipeitteisyyttä kevennetyllä muokkauksella. Kevennettyyn muokkaukseen kelpaa kultivaattorilla tai kultivointia kevyemmällä menetelmällä yhteen kertaan muokattu vilja-, öljykasvi-, tattari-, siemenmauste-, kuitupellava- tai härkäpapuala. Miniaura ei kelpaa kevennettyyn muokkaukseen. Jos hyödynnät ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeusta vuonna 2022, voit toteuttaa toteuttaa kevytmuokkausta EFA-alalla viljellyn kasvin mukaan.

Kohdentamisalueella kasvipeitteisyyteen hyväksytään enintään 20 % alaa, joka on kevennetysti muokattu. Voit ilmoittaa kevennetysti muokattua alaa enemmän, mutta alaa otetaan huomioon vain 20 %:iin saakka. Muulla alueella kevennetyn muokkauksen enimmäisrajoitusta ei ole.

Huomioitavaa kasvipeitteisyyden ilmoittamisessa

Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa enää vuodesta 2016 lähtien täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpidettä.

Edellä mainitut päätukihaussa ilmoitetut alueet kelpaavat täyttämään kasvipeitteisyyttä, jos alueelle on kylvetty myöhemmin syyskylvöinen kasvi. Ota kuitenkin huomioon päätukihaussa ilmoitetun kasvin säilyttämisvaatimukset.

 • Kasvipeitteisyyteen kelpaa viherlannoitusnurmen tai orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -alalle kylvetty syyskasvi.

 • Kasvipeitteisyyteen kelpaa luonnonhoitopeltonurmen ja monimuotoisuuspeltojen niittykasvuston jälkeen kylvetty syyskylvöinen kasvi, jos luonnonhoitopellon tai niittykasvuston säilyttämisaika on täyttynyt (toinen ilmoitusvuosi)

 • Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa suojavyöhyke- ja monivuotinen ympäristönurmiala tai riista- ja maisemapelto, koska näiden kasvusto tulee ehtojen mukaan joka tapauksessa säilyttää kevääseen.

Korvauksen määrä

Saat korvausta pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala kohdentamisalueella vai muulla alueella. Kohdentamisalueella kasvipeitteisyyden täyttymisestä maksetaan 20, 40, 60 ja 80 prosentin kasvipeitteisyyden mukaan. Muulla alueella prosentit ovat 20, 40 ja 60.

Jos tilallasi on sekä kohdentamisalueella että muulla alueella olevia lohkoja, voi kasvipeitteisyysprosentti olla eri näillä alueilla. Korvaus maksetaan kasvipeitteisyysprosentin mukaisesti alueittain. Esimerkki: Tilan kohdentamisalueen kasvipeitteisyysprosentti on 60. Tilan muun alueen kasvipeitteisyysprosentti on 40. Kasvipeitteisyydestä maksetaan kummallekin alueelle kyseisen alueen prosentin mukaan.

Taulukossa on esitetty kasvipeitteisyyden prosenttirajat ja rajan mukaan maksettava korvaus (€/ha).   

%-osuus​ kohdentamisalue​ ​muu alue
​20 ​4 ​4
​40 ​18 ​9
​60 ​36 ​11
​80 ​54 ​11

Maksaminen kohdistuu keväällä 2018 ilmoitetuille kasvin alalle syysilmoituksen prosenttiportaan mukaan. Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvaus maksetaan muille peltoaloille, paitsi seuraaville aloille

 • suojavyöhykkeet
 • monivuotiset ympäristönurmet
 • luonnonhoitopeltonurmet
 • viherlannoitusnurmi
 • monimuotoisuuspellot (riista, maisema, niitty)
 • orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpiteen kasvulohkot
 • kesantoalat
 • viherryttämistuen ekologinen ala
 • edellisen ohjelmakauden erityistukisopimus
  • ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen
  • suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito
  • turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely

Tilapäisesti viljelemättömästä alasta ja kasvimaan alasta ei myöskään voida maksaa ympäristökorvausta.

Kohdentamisalueen esimerkki:

100 ha, josta 70 ha viljaa ja 30 ha viherkesantoa. Viljan sängestä on 15 ha kevennetysti muokattu ja 25 ha on muokkaamatonta viljan sänkeä, loput viljasta on kynnetty. Viherkesanto säilyy talven yli.

Kasvipeitteinen ala on 15 ha kevennetysti muokattua viljan sänkeä, 25 ha muokkaamatonta viljan sänkeä ja 30 ha viherkesantoa, yhteensä 70 ha, eli tässä tapauksessa 70 % alasta. Tilalle maksetaan tällöin korvausta 60 %:n mukaan, eli 36 €/ha. Maksun perusteena tässä tapauksessa on viljalohkojen pinta-ala 70 ha, kesannolle ei voida maksaa. Yhteensä 70 ha * 36€/ha = 2 520 €.

Jos kevennetyn muokkauksen ala olisi em. tapauksessa 30 ha, talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen laskettaisiin 20 ha (20 %) kevennetysti muokatusta alasta, eli tällöin laskennallinen kasvipeiteala olisi 75 % ja korvaustaso säilyisi samana (60 %).

Muun alueen esimerkki:

100 ha, josta 70 ha viljaa ja 30 ha viherkesantoa. Viljan sängestä on 35 ha kevennetysti muokattu ja 10 ha on muokkaamatonta viljan sänkeä, loput viljan sängestä on kynnetty. Viherkesanto säilyy talven yli.

Kasvipeitteinen ala on 35 ha kevennetysti muokattua viljan sänkeä, 10 ha muokkaamatonta viljan sänkeä ja 30 ha viherkesantoa, yhteensä 75 ha, eli tässä tapauksessa 75 % alasta. Tilalle maksetaan tällöin korvausta 60 %:n mukaan, eli 11 €/ha. Maksun perusteena tässä tapauksessa on viljalohkojen pinta-ala 70 ha, kesannolle ei voida maksaa. Yhteensä 70 ha * 11€/ha = 770 €. ​ ​​​

Sivu on viimeksi päivitetty 15.9.2022