Syysilmoitukset

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus Vipussa viimeistään 30.10.2020!   

Voit tehdä syysilmoituksen Vipu-palvelussa 23.9.–30.10.2020. Huomioi, että ilmoitusaika päättyy perjantaina 30.10., ei siis lokakuun viimeisenä päivänä aiempien vuosien tapaan.

Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpidettä pellon talviaikainen kasvipeitteisyys. Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös toimenpiteistä

 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Toimenpiteiden ilmoittaminen on helppoa, sillä voit kopioida lohkon lannoitetiedot muille lohkoille. Keväällä ilmoittamasi peruslohkotiedot ovat Vipu-palvelussa valmiina käyttöösi.     

Lanta- ja lannoitetoimenpiteissä ilmoitettavat tiedot    

Korvausta maksetaan enintään 60 % sitoumusalasta.

Ilmoita syysilmoituksella:   

 • levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)   
 • lanta- tai lannoitelajit (hyväksyttävät lanta- ja lannoitelajit)
 • määrä (m3/ha)
  • Lietelannan sijoittaminen peltoon, vähintään 20 m3/ha
  • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, vähintään 15 m3/ha
 • levityspäivämäärät.
  • Sallittu levitysaika 1.4.–31.10. Jos pitkään jatkuneiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan levityksen sallittuna levitysaikana, voit levittää lantaa marraskuun loppuun asti.   

Tee lisäksi lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä selvitys käyttämästäsi lannanlevityskalustosta.    

Ilmoita ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.    

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, lähetä Vipu-palvelun kautta molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovutussopimus, maksukuitti ja rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai  paperiliitteenä kuntaan viimeistään 30.10.2020.   

Jos liitteestä ei käy ilmi lannoitemateriaalien ravinnesisältö, säilytä tuoteseloste saatavilla tilalla.    

Jos käytät toimenpiteessä pelkästään vastaanottamaasilantaa tai lannoitetta, ilmoita syysilmoituksella enintään se määrä, jonka olet ilmoittanut vastaanottaneesi syysilmoituksen luovutussopimuksella tai muulla liitteellä.     

Huom. Jos aiot levittää lantaa syysilmoituksen lähettämisen jälkeen, merkitse syysilmoituksessa päivämääräksi aiottu levityspäivämäärä. Jos aiottu levitys ei toteudu, ilmoita asiasta välittömästi kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tee myös ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä ympäristöhallinnon lomakkeella 6027.   

Huomioi lannoitusrajoitukset vesistöjen reunoilla     

Lantatoimenpiteistä maksetaan ilmoittamasi levitysalan perusteella. Vähennä toimenpiteeseen ilmoittamaasi peruslohkon alaa lannoittamattoman suojakaistan verran.

Suojakaistavaatimus vesistön varrella

Täydentävät ehdot

Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide

Koko​ ​5 metrin suojakaista ​3 metrin suojakaista
Mittaustapa Mittaa lannoittamaton alue vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. ​Mittaa suojakaista peltolohkon reunasta pellolle päin.

Sinun ei tarvitse jättää suojakaistaa, jos
 1. maatalousmaan ja vesistön välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle tai
 2. maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Huomioitavaa ympäristökorvauksen syysilmoituksessa

​Jos peruslohko sijoittuu vesistön varrelle, voi vesistön ja peruslohkon välillä olla luontaisesti vaadittu viiden metrin lannoittamaton alue. Tällöin sinun ei tarvitse vähentää alaa peruslohkon pinta-alasta syysilmoituksessa.

​Jos peruslohko sijaitsee alle kymmenen metrin päässä vesistöstä, vähennä kolmen metrin suojakaista peruslohkon pinta-alasta, kun ilmoitat alaa lantatoimenpiteisiin.

Näin ilmoitat levitysalan Vipu-palvelussa 

Voit soveltaa alla olevien esimerkkien lannan levitysalan ilmoittamistapaa molempiin lantatoimenpiteisiin.

 • Lietelannan sijoittaminen peltoon, ehto vähintään 20 m3/ha

 • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, ehto vähintään 15 m3/ha

Jos levität koko peruslohkon pinta-alalle lantatoimenpiteissä vaaditun määrän yhdellä tai useammalla levityskerralla, voit ilmoittaa koko peruslohkon alan syysilmoituksella.  

ymparistokorvaus_kuva1_normaalitapaus.png

Jos levität peruslohkolle alle ehtomäärän mukaisen määrän, älä ilmoita syysilmoituksella mitään.

ymparistokarvaus_kuva5_lietelannansijoittaminen-01.png

Jos levität peruslohkolle lantaa niin, ettei vaadittu minimimäärä ylity kuin osalla lohkon pinta-alasta, ilmoita pelkästään se ala, jossa vaadittu ehto täyttyy.

ymparistokorvaus_kuva3_lietelannansijoittaminen-01.png

Jos levität peruslohkolle useampaa lantaa siten, että vaadittu minimimäärä ylittyy jo yhdellä lannoitteella, riittää, kun ilmoitat sen pinta-alan syysilmoituksella.

Ymparistokorvaus_kuva4_lietelannansijoittaminen-01.png

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys   

Voit ilmoittaa 15.6.2020 hallinnassasi olleen peruslohkon alan kasvipeitteisyyteen. Peruslohkolle ilmoitettava ala voi olla pienempi kuin peruslohko. Alaa ei tarvitse piirtää kartalle.

Ilmoita kasvipeitteisyyteen vähintään 20 % sitoumusalasta. Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilallasi on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Korvausta ei makseta, toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus peritään takaisin, jos kasvipeitteisyyden vähimmäisala ei täyty.  

Mahdollisessa kasvipeitteisyysvalvonnassa huomioidaan vain kasvipeitteiseksi ilmoitetut alat.

Säilytä kasvipeitteisyys kevään kylvömuokkaukseen tai vastaavaan toimenpiteeseen saakka.

Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito):

 • nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
 • monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
 • viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen
 • kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)
 • syyskylvöiset kasvit
 • keväällä korjattava pellava ja hamppu
 • sänki- ja viherkesanto
 • Huom! Myös saneerauskasvusto, jos se on öljykasvia (öljyretikka, valkosinappi) Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi.

Voit ilmoittaa alan, jolle on levitetty lantaa sijoittavalla laitteella tai jankkuroidun alan aitona kasvipeitteisyytenä, jos alan kasvipeitteisyys säilyy viiltoja lukuun ottamatta. Muutoin voit ilmoittaa alan kevennetysti muokatuksi.

Kevennetty muokkaus

Voit toteuttaa kasvipeitteisyyttä kevennetyllä muokkauksella. Kevennettyyn muokkaukseen kelpaa kultivaattorilla tai kultivointia kevyemmällä menetelmällä yhteen kertaan muokattu vilja-, öljykasvi-, tattari-, siemenmauste-, kuitupellava- tai härkäpapuala. Miniaura ei kelpaa kevennettyyn muokkaukseen.  

Kohdentamisalueella kasvipeitteisyyteen hyväksytään enintään 20 % alaa, joka on kevennetysti muokattu. Voit ilmoittaa kevennetysti muokattua alaa enemmän, mutta alaa otetaan huomioon vain 20 %:iin saakka. Muulla alueella kevennetyn muokkauksen enimmäisrajoitusta ei ole.

Huomioitavaa kasvipeitteisyyden ilmoittamisessa

Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa enää vuodesta 2016 lähtien täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpidettä. Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

Edellä mainitut päätukihaussa ilmoitetut alueet kelpaavat täyttämään kasvipeitteisyyttä, jos alueelle on kylvetty myöhemmin syyskylvöinen kasvi. Ota kuitenkin huomioon päätukihaussa ilmoitetun kasvin säilyttämisvaatimukset.

 • Kasvipeitteisyyteen kelpaa viherlannoitusnurmen tai orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -alalle kylvetty syyskasvi.

 • Kasvipeitteisyyteen kelpaa luonnonhoitopeltonurmen ja monimuotoisuuspeltojen niittykasvuston jälkeen kylvetty syyskylvöinen kasvi, jos luonnonhoitopellon tai niittykasvuston säilyttämisaika on täyttynyt (toinen ilmoitusvuosi)

 • Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa suojavyöhyke- ja monivuotinen ympäristönurmiala tai riista- ja maisemapelto, koska näiden kasvusto tulee ehtojen mukaan joka tapauksessa säilyttää kevääseen (suojavyöhyke ja monivuotinen ympäristönurmi 5 vuotta).

Korvauksen määrä

Saat korvausta pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala kohdentamisalueella vai muulla alueella. Kohdentamisalueella kasvipeitteisyyden täyttymisestä maksetaan 20, 40, 60 ja 80 prosentin kasvipeitteisyyden mukaan. Muulla alueella prosentit ovat 20, 40 ja 60.

Jos tilallasi on sekä kohdentamisalueella että muulla alueella olevia lohkoja, voi kasvipeitteisyysprosentti olla eri näillä alueilla. Korvaus maksetaan kasvipeitteisyysprosentin mukaisesti alueittain. Esimerkki: Tilan kohdentamisalueen kasvipeitteisyysprosentti on 60. Tilan muun alueen kasvipeitteisyysprosentti on 40. Kasvipeitteisyydestä maksetaan kummallekin alueelle kyseisen alueen prosentin mukaan.

Taulukossa on esitetty kasvipeitteisyyden prosenttirajat ja rajan mukaan maksettava korvaus (€/ha).   

%-osuus​ kohdentamisalue​ ​muu alue
​20 ​4 ​4
​40 ​18 ​9
​60 ​36 ​11
​80 ​54 ​11

Maksaminen kohdistuu keväällä 2018 ilmoitetuille kasvin alalle syysilmoituksen prosenttiportaan mukaan. Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvaus maksetaan muille peltoaloille, paitsi seuraaville aloille

 • suojavyöhykkeet
 • monivuotiset ympäristönurmet
 • luonnonhoitopeltonurmet
 • viherlannoitusnurmi
 • monimuotoisuuspellot (riista, maisema, niitty)
 • orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpiteen kasvulohkot
 • kesantoalat
 • viherryttämistuen ekologinen ala
 • edellisen ohjelmakauden erityistukisopimus
  • ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen
  • suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito
  • turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely

Tilapäisesti viljelemättömästä alasta ja kasvimaan alasta ei myöskään voida maksaa ympäristökorvausta.

Kohdentamisalueen esimerkki:

100 ha, josta 70 ha viljaa ja 30 ha viherkesantoa. Viljan sängestä on 15 ha kevennetysti muokattu ja 25 ha on muokkaamatonta viljan sänkeä, loput viljasta on kynnetty. Viherkesanto säilyy talven yli.

Kasvipeitteinen ala on 15 ha kevennetysti muokattua viljan sänkeä, 25 ha muokkaamatonta viljan sänkeä ja 30 ha viherkesantoa, yhteensä 70 ha, eli tässä tapauksessa 70 % alasta. Tilalle maksetaan tällöin korvausta 60 %:n mukaan, eli 36 €/ha. Maksun perusteena tässä tapauksessa on viljalohkojen pinta-ala 70 ha, kesannolle ei voida maksaa. Yhteensä 70 ha * 36€/ha = 2 520 €.

Jos kevennetyn muokkauksen ala olisi em. tapauksessa 30 ha, talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen laskettaisiin 20 ha (20 %) kevennetysti muokatusta alasta, eli tällöin laskennallinen kasvipeiteala olisi 75 % ja korvaustaso säilyisi samana (60 %).

Muun alueen esimerkki:

100 ha, josta 70 ha viljaa ja 30 ha viherkesantoa. Viljan sängestä on 35 ha kevennetysti muokattu ja 10 ha on muokkaamatonta viljan sänkeä, loput viljan sängestä on kynnetty. Viherkesanto säilyy talven yli.

Kasvipeitteinen ala on 35 ha kevennetysti muokattua viljan sänkeä, 10 ha muokkaamatonta viljan sänkeä ja 30 ha viherkesantoa, yhteensä 75 ha, eli tässä tapauksessa 75 % alasta. Tilalle maksetaan tällöin korvausta 60 %:n mukaan, eli 11 €/ha. Maksun perusteena tässä tapauksessa on viljalohkojen pinta-ala 70 ha, kesannolle ei voida maksaa. Yhteensä 70 ha * 11€/ha = 770 €. ​ ​​​

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2020