Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla

Valtioneuvoston asetuksen (235/2015 muutoksineen) mukaan ympäristönhoitonurmista  (suojavyöhykkeet, monivuotiset ympäristönurmet, luonnonhoitopeltonurmet), talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ja peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteen viherlannoitusnurmista ei voida maksaa ympäristökorvausta, jos tila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksesta siksi, että tilalla on yli 75 % nurmirehukasveja, kesantoa ja/tai palkokasveja.Tila vapautuu ekologisen alan vaatimuksesta ja tilalle ei voida maksaa ympäristökorvausta ympäristönhoitonurmista, talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ja viherlannoitusnurmista, jos

  • tilalla on heinä- tai muita nurmirehukasveja, kesantoa ja/ tai palkokasveja yli 75 % peltoalasta
  • tilalla on pysyvää nurmea ja/tai heinä- ja muita nurmirehukasveja yli 75 % maatalousmaasta.

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja peltoluonnon monimuotoisuuden kerääjäkasvitoimenpiteen korvausta ei makseta myöskään typensitojakasvien alalle, joka on ilmoitettu ekologiseksi alaksi.

Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 29.3.2021