Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutosmahdollisuuksia

Voit ilmoittaa muutoksista lomakkeella 479 (Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisten toimenpiteiden muutokset).

Huom! Jatkaessasi sitoumusta voit halutessasi luopua lohkokohtaisista toimenpiteistä. Et voi kuitenkaan luopua esimerkiksi vain yhden suojavyöhykelohkon toteuttamisesta, jos et luovu koko ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä lomakkeella 479. Muutoin lohkon alan korvaus peritään takaisin sitoumuksen alkuun (2015) saakka.

Lohkokohtaisen toimenpiteen vaihtaminen

Voit vaihtaa lohkokohtaisen toimenpiteen toiseen, jos

 • Lopetat puutarhakasvien viljelyn tai aloitat niiden vuosittaisen viljelyn vähintään hehtaarin tasolla.
  Ruokaviraston tulkinta: Vaihto liittyy pelkästään puutarhatoimenpiteeseen, eli puutarhatoimenpide tulee ottaa sitoumukseen tai siitä tulee luopua.
 • Siirrät sitoumuksen (sukupolven vaihdos tai muu koko maatilan tai sen osan hallinnansiirto).
  Ruokaviraston tulkinta: Tässä sitoumuksen vastaanottaja voi vaihtaa kaikki sitoumuksen toimenpiteet tai esim. vain yhden. Toimenpiteet pysyvät samana aiemmin sitoutuneella, jos hän jatkaa sitoumusta.

 • Aloitat tai lopetat luonnonmukaisen tuotannon.
  Ruokaviraston tulkinta: Voit vaihtaa kaikki toimenpiteet tai vain esim. yhden toimenpiteen.

 • Mukautat ympäristösitoumusta Neuvo2020 kautta saamasi suosituksen perusteella. Maksettava korvausmäärä hehtaaria kohden ei voi kasvaa.
  Ruokaviraston tulkinta: Vaihdettavan toimenpiteen korvaus/ha ei voi olla suurempi kuin aiemmasta toimenpiteestä maksettava korvaus. Tässä katsotaan pelkästään sitä, kuinka paljon korvausta maksetaan hehtaarille, eli tilan saamaa kokonaiskorvausmäärää ei tarkastella. Korvauksen nousuehto koskee vain neuvonnan kautta tehtäviä muutoksia, ei muita muutosmahdollisuuksia.
  • Muutosmahdollisuuksissa huomioidaan päätoimenpidetason mahdolliset korvaustasot, eli suojavyöhykkeen korvaustasoa ei oteta huomioon, koska sitä ei voi enää ilmoittaa
  • Voit vaihtaa lietelannan sijoittamisen 40 €/ha talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen muulla alueella, koska voit saada siitä enintään 11 €/ha, mutta et kohdentamisalueella, koska voit saada siitä 54 €/ha.

 • Vaihdat Kasvipeitteisyys-toimenpiteen toiseen toimenpiteeseen. Voit vaihtaa kasvipeitteisyyden, jos täytät kasvipeitteisyyttä kasvilla, joka kelpasi kasvipeitteisyyteen v. 2015, mutta ei enää v. 2016 eteenpäin.
  Ruokaviraston tulkinta: Sinun on pitänyt ilmoittaa seuraavia kasveja vähintään 20 % v. 2021.
  • suojavyöhyke
  • monivuotinen ympäristönurmi
  • luonnonhoitopeltonurmi
  • viherlannoitusnurmi
  • monimuotoisuuspellot (niittykasvit, peltolinnuille soveltuvat kasvit, riistakasvit, maisemakasvit)
  • monivuotisten puutarhakasvien katettu ala (ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide)
  • edellisten ohjelmakausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, jos sopimus on tehty peltoalueelle.

Muita Ruokaviraston tulkintoja vaihtamisesta

Et voi luopua vaihtamalla koko sitoumuskauden toteutettavista lohkokohtaisista toimenpiteistä. Tämä koskee ”Ympäristönhoitonurmet” -toimenpidettä, jos olet ilmoittanut suojavyöhykkeitä tai monivuotisia ympäristönurmia tai ”Valumavesien hallinta” -toimenpidettä, jos olet ilmoittanut lohkoja toimenpiteeseen. Jos ei ole ilmoitettu lohkolle, toimenpidettä voi muuttaa.

Muutoksesta ilmoittaminen

Ilmoita lohkokohtaisen toimenpiteen vaihtamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15.6. mennessä kyseisenä vuonna. Neuvo2020 -menettelyn kautta tehtävästä toimenpiteen muutoksesta saat neuvojalta toimenpiteen vaihtamissuosituksen kirjallisena erikseen tai lomakkeen 479 yhteydessä, joka palautetaan kuntaan viimeistään 15.6.  Jos ilmoitat vaihtamisesta myöhemmin, voit alkaa toteuttamaan toimenpidettä, mutta muutoksen mukainen ympäristökorvaus maksetaan seuraavan sitoumusvuoden alusta alkaen.

Lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopuminen

 • Voit luopua lohkokohtaisista toimenpiteistä jatkovuoden yhteydessä v. 2021

 • Voit luopua lohkokohtaisesta toimenpiteestä, jos sitoumusala tai osa siitä, johon toimenpide liittyy, siirtyy kesken sitoumuskauden toiselle viljelijälle.
  Ruokaviraston tulkinta: Et voi luopua toimenpiteestä, jos hallintaasi jää lohko, jolla on toteutettu koko sitoumuskauden ajan toteutettavaa toimenpidettä lohkolle.

 • Voit luopua toimenpiteestä puutarhakasvien vaihtoehtoinen puutarhakasvien kasvinsuojelu, jos sitoudut luonnonmukaiseen tuotantoon.
  Ruokaviraston tulkinta: Tästä voi luopua, ei tarvitse ottaa tilalle mitään.

 • Voit luopua puutarhakasvien lohkokohtaisista toimenpiteistä, jos puutarhakasvien viljelyala vähenee alle yhden hehtaarin.
  Ruokaviraston tulkinta: Luopuminen ei ole tässä tapauksessa välttämätöntä. Muista kuitenkin, että puutarhakasvien lohkokohtaisia toimenpiteitä on toteutettava joka vuosi vähintään yhdellä 0,05 ha:n lohkolla. Muista siksi ilmoittaa luopumisesta kuntaan takaisinperinnän välttämiseksi edellisiltä vuosilta.

 • Jos olet valinnut kasvipeitteisyys -toimenpiteen, voit luopua kasvipeitteisyydestä, jos täytät kasvipeitteisyyttä kasvilla, joka kelpasi kasvipeitteisyyteen v. 2015, mutta ei enää v. 2016 eteenpäin.
  Ruokaviraston tulkinta: Sinun on pitänyt ilmoittaa seuraavia kasveja vähintään 80 % kohdentamisalueella tai 60 % muulla alueella v. 2021.
  • suojavyöhyke
  • monivuotinen ympäristönurmi
  • luonnonhoitopeltonurmi
  • viherlannoitusnurmi
  • monimuotoisuuspellot (niittykasvit, peltolinnuille soveltuvat kasvit, riistakasvit, maisemakasvit)
  • monivuotisten puutarhakasvien katettu ala (ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide)
  • edellisten ohjelmakausien erityistukisopimukset: ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, jos sopimus on tehty peltoalueelle.

Lohkokohtaisen toimenpiteen lisääminen

Voit valita Ympäristönhoitonurmet -toimenpiteen ja ilmoittaa lohkolle Suojavyöhyke, jos peruslohkolla on ollut edellisten ohjelmakausien erityisympäristösopimus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä tai suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta tai ilmoittaa lohkolle Monivuotinen ympäristönurmi, jos peruslohkolla on ollut erityistukisopimus ”Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely”. Tämä edellyttää sitoumusehtojen täyttymistä.

Voit valita toimenpiteet

 • Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla tai
 • Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu,
  jos aloitat puutarhakasvien viljelyn tai lisäät niiden viljelysalaa.

Ruokaviraston tulkinta: Lisäysalaa ei ole määritelty. Minimiala on kuitenkin 0,05 ha.

Ruokaviraston muita tulkintoja 

Voit lisätä sitoumukselle koko sitoumuskauden ajan toteutettavan toimenpiteen, jos sinulle siirtyy sellaisia lohkoja, joilla aiemmin sitoutunut on toteuttanut koko sitoumusajan toimenpidettä ja itse jatkat toimenpidettä lohkolla. Eli voit lisätä Ympäristönhoitonurmet-toimenpiteen, jos edellisen sitoutuneen lohkolla on toteutettu ”suojavyöhyke” tai ”monivuotinen ympäristönurmi” tai Valumavesien hallinta -toimenpiteen, jos edellisen lohkolla on toteutettu ”säätösalaojitus” tai ”säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys”

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2022