Ympäristösitoumus ja -sopimus sekä luomusitoumus vuonna 2020

Kysymyksiä ja vastauksia ympäristösitoumuksista ja -sopimuksista sekä luomusitoumuksista

Vuonna 2015 alkaneet ympäristösitoumukseni, ympäristösopimukseni ja luomusitoumukseni päättyvät 30.4.2020. Voinko jatkaa sitoumuksia?

Voit halutessasi jatkaa sitoumustasi ja/tai sopimustasi yhdellä vuodella, jolloin ne jatkuvat ennallaan 30.4.2021 saakka.  Voit hakea jatkoa vuoden 2020 päätukihaussa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Päätukihaku päättyy 15.6.2020.

Muuttuvatko ympäristösitoumuksen tukitasot ensi vuonna? Leikkauksista on puhuttu, mutta onko niitä tulossa?

Keväällä 2019 päätettiin, että ympäristökorvaukseen on tulossa leikkauksia. Tilanne on sen jälkeen muuttunut.

Ympäristökorvauksen rahoitusta lisätään pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaisesti, jotta turvataan nykyiset tukitasot. Tämä edellyttää vielä ensi vuoden talousarvion hyväksyntää joulukuussa eduskunnassa ja komission hyväksyntää maaseutuohjelman muutokselle alkuvuodesta 2020. Kun lisärahoitus todennäköisesti hyväksytään, leikkauksia ei ole tiedossa vuodelle 2020.

Pysyvätkö ehdot samoina, jos jatkan sitoumusta tai sopimusta?

Ehdot pysyvät samoina. Viime keväänä kerrottiin muun muassa suojavyöhykkeen poistamisesta valtaojien varrelta, mutta tätäkään rajoitusta ei ole tulossa. Voit ilmoittaa vuonna 2019 valtaojan varrella olevan suojavyöhykkeen edelleen suojavyöhykkeenä myös vuonna 2020.

Ympäristösopimuksiin kuuluvilla sopimusaloilla toteutat jatkovuoden loppuun saakka vuosittaisia ja mahdollisia määräajoin tehtäviä toimenpiteitä sopimusehtojen ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Jatkovuoden takia sinun ei tarvitse suorittaa koulutusvaatimusta, tehdä peltomaan laatutestiä eikä laatia viljelykiertosuunnitelmaa.

Alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimuksen ehdot pysyvät muuten samoina, mutta jatkovuonna ei vaadita sopimuseläinten lisääntymistä, jos velvoite on jo täytetty. Jatkovuotta voi käyttää eläimen lisääntymisvelvoitteen täyttymiseen.

Voinko muuttaa ympäristösitoumukseni sisältöä, jos jatkan sitä vuodella?

Jatkovuoden ajaksi voit luopua yhdestä tai useammasta sitoumuksellasi olevasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä.

Muita muutoksia et voi tehdä ympäristösitoumukseesi. Et voi esimerkiksi luopua ilmoittamastasi suojavyöhykkeestä yksittäisellä lohkolla, vaan tällöin on luovuttava koko ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä. Ympäristönhoitonurmi-toimenpiteeseen kuuluvat myös luonnonhoitopeltonurmi ja monivuotinen ympäristönurmi.

Voinko luopua ympäristösitoumuksessa yhden suojavyöhykelohkon toteuttamisesta?

Et valitettavasti voi luopua yksittäisen suojavyöhykelohkon toteuttamisesta ilman seuraamuksia. Jos luovut toteuttamisesta, joudut palauttamaan alasta koko sitoumuskauden aikana saamasi korvaukset.

Jos lohkon hallinta vaihtuu, seuraava viljelijä ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan edellisen viljelijän lohkolla toteuttamaa toimenpidettä. Esimerkki: Suojavyöhyke on ollut hallinnassa Pekalla vuonna 2015–2019 ja vuonna 2020 lohkon hallinta siirtyy Maijalle, joka tahtoisi kylvää lohkolle kauraa. Hallinnan vaihduttua seuraavan viljelijän ei tarvitse toteuttaa aiemmin toteutettuja toimenpiteitä, joten Maija voi kylvää lohkolle kauraa. Pekallekaan ei tule seuraamuksia.

Voinko sitoumusta tai sopimusta jatkaessani jättää yksittäisiä lohkoja niiden ulkopuolelle?

Et voi jättää. Omassa hallinnassa säilyvien lohkojen tulee olla sitoumuksessa ja sopimuksessa myös jatkovuonna, jotta takaisinperintää lohkon osalta ei tulisi. Hallinnan vaihtuessa lohkon voi kuitenkin jättää sitoumuksen tai sopimuksen ulkopuolelle.

En aio jatkaa sitoumustani ensi keväänä, joten voinko kyntää suojavyöhykkeen jo syksyllä?

Nykyinen sitoumuskausi kestää 30.4.2020 saakka, johon asti pitää noudattaa voimassa olevia ehtoja. Esimerkiksi suojavyöhykkeen kasvusto pitää säilyttää sinne saakka.

Tiivistetysti

Ympäristösitoumus

 • Voit jatkaa sitoumusta yhdellä vuodella vuoden 2020 päätukihaussa.
 • Keväällä 2019 suunnitellut rajoitteet eivät toteudu vuonna 2020
  • Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan
  • Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta aiemmasta (esimerkiksi luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korvausta koko maassa kuten aiemmin)
  • Suojavyöhykealaa ei rajoiteta, eli kaikki vuonna 2019 suojavyöhykettä olleet alat voit ilmoittaa suojavyöhykkeenä myös vuonna 2020.
 • Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.
 • Jos haluat luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta lohkoillasi, sinun pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta.
 • Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen silloin, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2020 ja
  • poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon)
  • et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä (esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen viljelyyn)
 • Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä (esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.
 • Noudata sitoumusehtoja sitoumusalalla joka tapauksessa 30.4.2020 saakka, vaikka et jatkaisikaan sitoumusta.

Ympäristösitoumuksen koulutusvaatimus 2020

Ehto ympäristösitoumuksen koulutusvaatimuksesta oli voimassa 30.4.2020 saakka ja on siis päättynyt 1.5.2020 alkaen. Vipu-palvelusta on poistettu verkkotentin linkki, koska vaatimus ei ole enää sitoumuksen jatkovuotena tai -vuosina voimassa. 1.5.2020 alkaen on voimassa ympäristösitoumuksen jatkovuosi, jolloin koulutusvaatimusta ei tarvitse enää kenenkään suorittaa.  

Vuoden 2020 ympäristösitoumuksen maksuihin ei tehdä vähennyksiä, vaikka koulutusvaatimusta ei olisi suoritettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2020