Ympäristösopimukset

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Voit hakea ympäristösopimuksia, jos olet aktiiviviljelijä. Sinun ei tarvitse sitoutua ympäristökorvaukseen, jotta voit hakea ympäristösopimusta. 

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitosopimusta tai maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta. Vesilain mukaiset vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea kosteikonhoitosopimusta.

Liitä ympäristösopimushakemukseen hoitosuunnitelma (ei koske alkuperäisrotujen kasvattamista).

Ympäristösopimukset 2022

Vuonna 2015, 2016 ja/tai 2017 annetut ympäristösopimukset päättyvät huhtikuussa 2022. Voit hakea sopimuksellesi vuoden jatkoa kevään päätukihaussa. Lue lisää Ympäristösitoumus ja -sopimus sekä luomusitoumus vuonna 2022.

Ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimukset

Voit hakea ympäristösopimuksia viljelijöiden päätukihaun yhteydessä.

Korvauksen määrä

 • Kosteikonhoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi.
 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus maksetaan korotettuna 600 €/ha/vuosi.
 • Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuksissa 600 €/ha/vuosi.
 • Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksissa: Tuen omaa maksuhakemusta (ilmoitusta ELY-keskukseen) ei tarvitse enää jättää kuten edellisellä kaudella.
  • Nautarodut: itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey/vuosi
  • Suomenhevonen 300€/ey/vuosi
  • Lammas 300 €/ey/vuosi
  • Suomenvuohi 300 €/ey/vuosi
  • Maatiaiskanat ja -kukot 300 €/tila/vuosi
 • Alkuperäiskasvien viljelysopimuksissa ylläpidosta maksetaan vuosittain korvausta 400 €/kasvilajike.
Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022