Ympäristösopimukset

Voit hakea ympäristösopimuksia, jos olet aktiiviviljelijä. Sinun ei tarvitse sitoutua ympäristökorvaukseen, jotta voit hakea ympäristösopimusta. 

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitosopimusta tai maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta. Vesilain mukaiset vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea kosteikonhoitosopimusta.

Liitä ympäristösopimushakemukseen hoitosuunnitelma (ei koske alkuperäisrotujen kasvattamista).

Ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimukset

Voit hakea ympäristösopimuksia viljelijöiden päätukihaun yhteydessä.

Korvauksen määrä

 • Kosteikonhoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi.
 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus maksetaan korotettuna 600 €/ha/vuosi.
 • Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuksissa 600 €/ha/vuosi.
 • Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksissa: Tuen omaa maksuhakemusta (ilmoitusta ELY-keskukseen) ei tarvitse enää jättää kuten edellisellä kaudella.
  • Nautarodut: itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey/vuosi
  • Suomenhevonen 300€/ey/vuosi
  • Lammas 300 €/ey/vuosi
  • Suomenvuohi 300 €/ey/vuosi
  • Maatiaiskanat ja -kukot 300 €/tila/vuosi
 • Alkuperäiskasvien viljelysopimuksissa ylläpidosta maksetaan vuosittain korvausta 400 €/kasvilajike.