Hoitosuunnitelma

Ympäristösopimushakemukseen on liitettävä hoitosuunnitelma (ei koske alkuperäisrotujen kasvattamista).

Suunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 1. Arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan.
 2. Suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet.
 3. Suunnitelma-alueen kartta, johon on merkittävä ne peruslohkot, joita hakemus koskee
  1. jos peruslohkot, joille haet sopimusta, ovat olemassa olevia peruslohkoja, käytä suunnitelma-alueen karttana digitoituja peruslohkokarttoja (jotka saat tarvittaessa kunnasta, ELY-keskuksesta tai Vipu-palvelusta)
  2. jos kyseessä on sopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta, suunnitelmassa on oltava sijaintikartta (kopio esimerkiksi peruskartasta, johon on merkitty tarkka sijainti) ja suunnitelmakartta.

Kiinnitä huomiota siihen, miten määrität sopimusalueen kartalle

Jos olet määrittänyt sopimusalueen virheellisesti, se aiheuttaa valvonnassa pinta-alavirheitä. Valvonnassa voi olla vaikea todentaa lohkon rajoja, jos maastossa ei ole selkeitä rajoja nähtävissä. Voit ehkäistä pinta-alavirheitä merkitsemällä sopimusalueet pysyvällä tavalla maastoon tai mittaamalla ne GPS:llä ennen sopimuksen tekemistä. 

 1. Yksilöidyt perustamis-, hoito- ja muut toimenpiteet lohkokohtaisesti jokaiselle sopimusvuodelle ja
 • niiden toteutusaikataulu vuosittain
 • selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Ympäristösopimukseen sisällytettävien toimenpiteiden on ylitettävä maatalousmaan säilyttämisvaatimus (avoimena pito) toimenpiteiden laadulla. Esitä toimenpiteet suunnitelmassa ja perustele, miten ne ylittävät maatalousmaan säilyttämisvaatimuksen.

Aloita toimenpiteet jokaisella sopimukseen sisältyvällä lohkolla ensimmäisenä sopimusvuonna, ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä.

Ympäristösopimus ei voi sisältää toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta maksetaan jo muuta Euroopan unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea tai toimenpiteitä, jotka sinun täytyy tehdä muun lainsäädännön perusteella.

 1. Jos kyseessä on sopimus kurki-, hanhi- ja joutsenpelloista, suunnitelmassa on oltava selvitys, josta käy ilmi
 • haetun alueen poikkeavat luontoarvot ja lintujen esiintyminen 
 • lintujen massaesiintymän laatu ja ajoittuminen
 • alueelle perustettava kasvusto ja siihen kohdistuvat toimenpiteet
 • kasvuston soveltuvuus alueella massaesiintymänä esiintyvälle lintulajille tai -lajeille
 • lintujen ruokintatarve, ruokinnan laatu ja ajoittuminen
 • tarvittaessa todiste satovahingosta.
 1. Jos kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuksen alue rajautuu muihin kuin omassa hallinnassasi oleviin peltolohkoihin, pyydä kirjallinen suostumus edellä mainittujen peltolohkojen haltijoilta ja liitä se suunnitelmaan.
 2. Jäljennös hoitopäiväkirjasta tai lohkokohtaisista muistiinpanoista aiemmalta sopimuskaudelta, jos haettu alue tai sen osa on kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaativaan sopimukseen ja jonka sopimusehtona on ollut hoitopäiväkirjan pitäminen.
Sivu on viimeksi päivitetty 26.11.2018