Kansainvälinen G-raid -hanke nostanut esille suomalaista eläintautiosaamista ja sen tunnettavuutta

15. toukokuuta 2019

Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikkö on mukana kansainvälisessä Generic approaches for Risk Assessment of Infectious animal Disease introduction (G-raid) -tutkimushankkeessa. Siinä vertaillaan eri maissa kehitettyjä tai kehitteillä olevia nopeita riskinarviointimenetelmiä ja niiden soveltamista tarttuvien eläintautien maahantuloriskin arvioimiseen. Ruokaviraston hankkeessa on vertailtu eri riskinarviointimallien tuloksia afrikkalaisen sikaruton maahantuloriskiin.

”Hienoa tässä monikansallisessa hankkeessa on, että maamme eläintautitutkimuksen osaaminen on saanut näkyvyyttä ja kiitosta. Monikansallisessa usean tutkijan hankkeessa työskentely on avartanut myös omia näkemyksiämme. Suomessa eläintautien riskinarviointia tehdään tällä hetkellä vain kolmen Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikön erikoistutkijan voimin”, sanoo erikoistutkija, ELT Leena Seppä-Lassila.

”G-raid-hankkeemme vertailumaina afrikkalaisen sikaruton maahantuloriskin arvioimisessa olivatSuomi ja Alankomaat. Mallit antoivat suurin piirtein samaa suuruusluokkaa olevia tuloksia riskin suhteen ja reagoivat skenaarioihin samansuuntaisesti. Ongelmia vertailussa syntyi muun muassa siitä, että osa malleista oli kvalitatiivisia, osa kvantitatiivisia ja osa semikvantitatiivisia, jolloin malleissa tarvittava tieto on eri muodossa ja myös lopputulokset ovat eri muotoisia”, sanoo erikoistutkija, FT Tapani Lyytikäinen Ruokavirastosta.

Myös taudin leviämisreitit selville

Maahantuloriskimalleissa arvioidaan myös erilaisia taudin leviämisreittejä. Mallit on alun perin kehitetty eri tarkoituksiin.  Toisissa malleissa painottui maahantulon riskinarviointi, kun taas toisissa oli huomioitu yhtä aikaa tai erikseen esimerkiksi ensimmäisen tartunnan ja leviämisen riskinarvioiminen.

Yhteistä kaikille malleille kuitenkin on, jos taustatiedot ja joissain malleissa tarvittava tietotekninen osaaminen on riskinarvioijalla kunnossa, mallin tuloksen saa nopeasti, monissa malleissa jopa tunneissa.

G-raid -hanke järjestää Amsterdamissa seminaarin ja työpajan riskinhallitsijoille.

”Seminaarissa tietysti kukin osallistuja taho esittelee projektin tuloksia. Yhdessä pohdimme yleistettyjen riskinarviointimallien tarvetta, edellytyksiä ja niissä käytettävän datan saatavuutta. Työpajat ovat myös mukana ja niissä syvennytään tutkijamaiden tutkimustuloksiin, malleissa käytettävän aineiston yhdenmukaistamiseen sekä riskiviestintään erityisesti riskinhallitsijoiden näkökulmasta”, sanoo Lyytikäinen.

Hanke on alkanut vuoden 2018 alussa ja päättyy 2019.

Hankkeen tutkijat tulevat kuudesta eri maasta ja kahdeksasta eri organisaatiosta:

  • Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Alankomaat, koordinaattori
  • Animal and Plant Health Agency (APHA) and Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra), Iso-Britannia
  • National Veterinary Institute (SVA), Ruotsi
  • Ruokavirasto, Suomi
  • Technical University of Denmark, National Veterinary Institute (DTU-VET), Tanska
  • Animal Health Research Centre (IRTA), Espanja

Hanketta rahoittaa osittain Euroopan elintarvikeviranomaisen EFSAn Partnering Grant GP/EFSA/AFSCO/2017/01 – GA01

Tutustu Ruokaviraston riskinarviointiyksikön hankkeeseen NORA - työkalu nopeaan eläintautien maahantulon riskinarviointiin

Lue lisää
G-raid-symposium

Lisätietoja:
erikoistutkija Tapani Lyytikäinen
0400 614 380
erikoistutkija Leena Seppä-Lassila
050 467 0627