Tule kuulolle Haittaeläin-hankkeen loppuseminaariin 26.8.2020

21. elokuuta 2020

Tuotantotilalla ja sen pihapiirissä liikkuu haittaeläimiä, piennisäkkäitä ja lintuja, jotka voivat kantaa myös ihmisille vaarallisia taudinaiheuttajia. Eläinten ja ihmisten välillä leviävät zoonoottiset bakteerit muodostavat yleisesti merkittävän osan ihmisiin kohdistuvasta tartuntatautien aiheuttamasta tautitaakasta niin maailmalla kuin Suomessakin.

Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen Haittaeläin-hankkeessa on selvitetty zoonoottisten bakteerien reittejä tuotantotiloilla. Kahden syksyn aikana 38 sika- ja nautatilalta pyydettiin yli 1200 pikkunisäkästä, joiden suolistosta tutkittiin salmonellan, kampylobakteerin, Yersinia enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis -bakteereiden sekä shigatoksisen Escherichia coli -bakteerin (STEC) esiintymistä. Sitä verrattiin kaukana maatiloista pyydystettyjen kontrollieläinten bakteerilöydöksiin sekä maatiloilta kerättyjen hyönteisten ja linnunulosteiden bakteerilöydöksiin. Paikkatietomenetelmien avulla selvitettiin, missä määrin jyrsijät kulkevat luonnontilaisista elinympäristöistään tuotantoeläintilojen rakennusten sisälle ja miten eri ympäristötekijät vaikuttavat sika- ja nautatilojen salmonellatartuntariskiin. Lisäksi selvitettiin tilojen tautisuojaustoimenpiteitä ja haittaeläinten torjuntaa nauta- ja sikatiloilla.

Tervetuloa kuulemaan tuloksista hankkeen loppuseminaariin keskiviikkona 26.8.2020 klo 13–16. Voit ilmoittautua webinaariin tästä linkistä, jonka takaa löytyy myös tilaisuuden alustava ohjelma. Webinaarin skype-linkki lähetetään vain ilmoittautuneille!