Suomen ilmaston sopivuus tulipoltteen kehittymiselle

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, kuinka usein ilmasto-olosuhteet ovat sopivat tulipoltteen (Erwinia amylovora) oireiden ja epidemioiden kehittymiselle eri osissa Suomea. Tämä tehtiin tulipolte-epidemioiden ennustamiseen kehitettyjen epidemiologisten mallien avulla. Hankkeen tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa tulipoltteen riskiä Suomelle. Tuloksia voidaan käyttää myös tulipoltteen havaitsemiseksi tehtävien tarkastusten kohdentamiseen.

Tutkimusryhmä

  • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
  • Salla Hannunen (Evira)

Aikataulu

2013 - 2014

Rahoitus

Evira

Lisätietoja projektista

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Projektista julkaistua

Marinova-Todorova M, Ranta J, Hannunen S 2015. The suitability of Finnish climate for fire blight (Erwinia amylovora) epidemics on apple. Agricultural and Food Science 24: 59-66. http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/48472 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2019