Akryyliamidin saannin arviointi

Akryyliamidi on ruoanvalmistuksessa syntyvä aine, joka on todettu genotoksiseksi (perimähaitalliseksi) ja aiheuttavan syöpää koe-eläimillä. Sen sijaan syöpävaarallisuudesta ihmisellä on vain rajoitetusti tietoa, mutta kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on esittänyt akryyliamidin olevan todennäköisesti syöpää aiheuttava myös ihmisellä (ryhmä 2A).

Projektissa tutkittiin akryyliamidin saannin ja syövän riskin välistä yhteyttä suomalaisen Syövänehkäisytutkimuksen aineistossa sekä mallinnettiin akryyliamidin saantia suomalaisilla aikuisilla ja lapsilla Eviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Hankkeen päätulokset on julkaistu kahdessa tieteellisessä lehtiartikkelissa:

Hirvonen T, Kontto J, Jestoi M, Valsta L, Peltonen K, Pietinen P, Virtanen SM, Sinkko H, Kronberg-Kippilä C, Albanes D, Virtamo J (2010). Dietary acrylamide intake and the risk of cancer among Finnish male smokers. Cancer Causes Control 21(12):2223-9.

Hirvonen T, Jestoi M, Tapanainen H, Valsta L, Virtanen SM, Sinkko H, Kronberg-Kippilä C, Kontto J, Virtamo J, Simell O, Peltonen K (2011). Dietary acrylamide exposure among Finnish adults and children: the potential effect of reduction measures. Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment 28(11):1483-91.

Tutkimusryhmä

Erikoistutkija Tero Hirvonen
Yksikönjohtaja Kimmo Peltonen
Yksikön päällikkö Jarmo Virtamo (THL)
Prof. Suvi Virtanen (THL)
Prof. Pirjo Pietinen (THL)
Erikoistutkija Marika Jestoi
Tilastotutkija Harri Sinkko (THL)
Tilastotutkija Jukka Kontto (THL)
Tutkija Carina Kronberg-Kippilä (THL)

Rahoitus

Evira  

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2018