Elintarvikkeiden prosessoinnissa syntyvien syöpävaarallisten vierasaineiden epidemiologia ja riskinarviointi

Elintarvikkeiden prosessoinnissa syntyviä vierasaineita eli prosessikontaminantteja muodostuu, kun elintarvikkeita kuumennetaan, savustetaan tai fermentoidaan. Syöpävaaralliset prosessikontaminantit ovat merkityksellisiä, koska ne voivat aiheuttaa mutaatioita eli vaurioita perimään. Mutaatiot voivat johtaa syövän syntyyn.

Tavoitteet

 • Prosessikontaminanttien saannnin yhteyden tutkiminen syöpien riskiin kahdessa epidemiologisissa ruoankäyttöaineistossa
 • Prosessikontaminattialtistusarvioiminen suomalaisilla aikuisilla ja lapsilla
 • Prosessikontaminanttialtistukseen liittyvää syöpien tautitaakan arvioiminen
 • Vierasainelainsäädännön ajallisen yhteyden syöpien ilmaantuvuuteen tutkiminen valikoiduissa EU- ja ei-EU-maissa
 • Annosvasteen arviointi: eläinkoetulosten ja epidemiologisten tulosten yhdistäminen
 • Syöpäriskin luonnehdinta
 • Tulosten raportointi ns. living document -tyyppisesti eli projektin tuloksia julkaistaan sitä mukaa kuin niitä valmistuu eli tuloksia päivitetään sitä mukaa kuin vaaratiedot, elintarvikkeiden pitoisuustiedot muuttuvat ja kun uusia ruoankäyttötietoja saadaan

Tutkimusryhmä

 • Tero Hirvonen (Ruokavirasto)
 • Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)
 • Antti Mikkelä (Ruokavirasto)
 • Tia Heikkinen (Helsingin yliopisto)
 • Satu Männistö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 • Paul Knekt (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 • Jukka Kontto (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 • Harri Rissanen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Aikataulu

2020-2030

Sivu on viimeksi päivitetty 10.9.2020