Itämeren kalan ja kotimaisen järvikalan ja kasvatetun kalan dioksiinien, furaanien, PCB-, PBDE-, PFOS- yhdisteiden pitoisuudet

Tutkimuksessa hankitaan uutta tietoa Itämeren eri kalalajien ympäristömyrkkypitoisuuksista. Tärkeää on selvittää, onko Itämeren tilassa tapahtunut muutoksia ympäristömyrkkypitoisuuksissa vuosikymmenen aikana ympäristön muutoksien seurauksena. Hankkeessa tutkitaan, miten eri alueiden kalojen ympäristömyrkkypitoisuudet ovat kehittyneet. Lisäksi tuotetaan tietoa uusista ympäristömyrkyistä. EU edellyttää kuluttajalle suunnattua ajankohtaista informaatiota kalan ympäristömyrkyistä ja niiden altistuslaskelmista, jotta kalan syöntisuosituksia voidaan tarvittaessa uusia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vuonna 2011, jolloin vierasaineasetuksen kalan dioksiinipitoisuuksien enimmäismääriä tarkistetaan. Niitä voidaan käyttää myös ympäristöhallinnon puolella ympäristömyrkkyjen seurannassa ja eri hallinnonalojen muissa yhteishankkeissa, erityisesti tuotettaessa tietoa kansainvälisiin ympäristösopimuksiin.

Tutkimusryhmä

Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Evira
Yksikön päällikkö Hannu Kiviranta, THL
Erikoistutkija Pekka Vuorinen, RKTL
Erikoistutkija Jaakko Mannio, SYKE

Aikataulu

2009 - 2011

Rahoitus

MMMn yhteistutkimusrahoitus

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2018