Itämeren silakka ravintona - hyöty-haitta-analyysi

Projektin tarkoituksena oli analysoida suomalaisten kuluttaman Itämeren Selkämeren silakan hyöty-haitta-näkökohdat, kun tunnetaan silakan sekä haitalliset yhdisteet, dioksiinit ja PCB:t että tärkeimmät ravintoaineet, rasvat, rasvahapot ja D-vitamiini. Lisäksi projektissa selvitettiin suomalaisen silakan kulutusta kyselytutkimuksella. Erityistä huomiota kiinnitettiin erityisryhmiin, kuten lapsiin ja silakan suurkuluttajiin.

Kun silakan kulutus eri kuluttajaryhmillä tiedetään, voidaan laskea sekä mitattujen ravintoaineiden saanti että altistuminen ympäristömyrkyille silakan kulutuksen seurauksena, sekä vetää johtopäätös siitä, kuinka silakan ravitsemuksellinen osuus painaa hyötynä ravinnossa verrattaessa sitä vierasaineiden haittoihin.

Tutkimusryhmä

Erikoistutkija Anja Hallikainen, Evira
Erikoistutkija Tiina Putkonen ja tutkijat Tiina Ritvanen ja Mervi Rokka, Evira
Johtava tutkija Jouni Tuomisto, THL
Tutkijat Anu Turunen ja Sari Ung-Lanki, THL
Koordinaattori Laura Hiltunen, THL
Yksikönjohtaja Hannu Kiviranta, THL
Erikoistutkija Pekka Vuorinen, Luonnonvarakeskus

Aikataulu

2013 - 2014

Projektin rahoitus ja yhteistyökumppanit

MMM, Evira, THL, Luonnonvarakeskus, Taloustutkimus Oy