Vertaileva riskinarviointi kadmiumista - hirven lihan ja sisäelinten merkitys kuluttajan kadmiumin saantiin

Tutkimuksessa arvioitiin kadmiumaltistusta, joka hirvestäjille ja heidän perheilleen aiheutui hirven sisäelinten ja lihan nauttimisesta. Työn yhtenä tavoitteena oli kartoittaa omiin tietovarantoihin kertyneen tulosaineiston ja näytteen alkuperää koskevan tiedon käyttökelpoisuutta kemiallisessa riskinarvioinnissa. Samalla luotiin käytäntöjä ja laskentatapoja kemiallisen riskinarvioinnin toteuttamiseen.

Tutkimusryhmä 

Kimmo Peltonen
Liisa Vahteristo
Tapani Lyytikäinen
Mari Eskola
Aldo Rizzo
Erja Lindfors
Eija-Riitta Venäläinen
Raimo Pohjanvirta

Projektista julkaistua

Tieteelliset julkaisut ja esitykset

Vahteristo L,  Lyytikäinen T, Venäläinen E-R, Eskola M, Lindfors E, Pohjanvirta R, Maijala, R 2003. Cadmium intake of moose hunters in Finland from consumption of moose meat, liver and kidney. Food Additives and  Contaminants, 20, 453-463.

Muut julkaisut ja esitykset

Vahteristo L., J. Määttä, T. Lyytikäinen, R. Maijala 2002: Hirvi hirvestäjien ruokavaliossa. Kotitalous, 2002, 5, s. 34-36.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2018