’Altistus mikrobiologisille ja kemiallisille elintarvikevaaroille’ (BIKE) -projekti

Ruoka voi olla merkittävä kemikaalien tai haitallisten mikrobien lähde ihmiselle. On tarpeellista selvittää, kuinka suuri on ihmisten kemikaalien tai mikrobien saanti ruoasta ja mitkä ruoka-aineet ovat eri kemikaalien ja eri mikrobien tärkeimpiä lähteitä ihmiselle.

BIKE-hankkeessa Ruokaviraston riskinarviointiyksikkö kehittää tilastollista ohjelmaa/menetelmää, jonka avulla voi määrittää ihmisen haitallisten kemikaalien tai mikrobien saannin. Ohjelma ottaa huomioon kemikaalien tai mikrobien esiintymisen elintarvikkeessa ja väestön ruoankäyttötiedot. Uusi ohjelma/menetelmä pystyy aikaisempia malleja paremmin hyödyntämään puutteellista tai sirpaleista dataa ja käyttämään alle määritysrajan olevia tuloksia. Lisäksi uusi kehitettävä menetelmä on helposti muokattavissa, mikä on tärkeää kemikaalien, mikrobien ja ravinnonkäyttötietojen eroavaisuuksien vuoksi.

BIKE-hanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristövirologian yksikön kanssa. Viime aikojen monikansalliset elintarvikevälitteiset virusepidemiat ovat luoneet uhkakuvia, jotka on otettava huomioon myös Suomessa. Hankkeessa kerätäänkin suomalaisten kulutustietoja riskielintarvikkeista. Viruksista on olemassa rajallisesti niitä tietoja, joita tarvitaan kehitettävän tilastollisen ohjelman käytössä. Tietoja kerätään kirjallisuudesta monista lähteistä sekä tuottamalla muutamia puuttuvia tietoja hankkeen aikana.

Aikataulu

2014 - 2017

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto, Helsingin Yliopisto

Tutkimusryhmä

Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)
Jukka Ranta (Ruokavirasto)
Johanna Suomi (Ruokavirasto)
Kimmo Suominen (Ruokavirasto)
Liisa Uusitalo (Ruokavirasto)
Antti Mikkelä (Ruokavirasto)
Leena Maunula (Helsingin Yliopisto)
Tuija Kantala (Helsingin Yliopisto)
Maija Summa (Helsingin Yliopisto)
Kirsi Söderberg (Helsingin Yliopisto)

Lisätietoa projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2018