CampEc-Net - WP4

Hanke oli EU:n SAFEFOODERAn CampEc-Net projektin (Foodborne zoonoses - Campylobacter and E. coli - a network project) osaprojekti, workpackage 4. Kokonaisprojekti muodostui viidestä osaprojektista ja siinä oli mukana 21 Euroopan maata, pääkoordinaattorina Merete Hofshagen (Norjan zoonoosikeskus). Osaprojektissa 4 kartoitettiin kampylobakteerien elintarvike- ja ympäristöperäisiä lähteitä ja kampylobakteerien esiintymisen kuukausittaista vaihtelua ihmisissä.

Kerättyjen tietojen perusteella selvitettiin tilastomatemaattisen mallintamisen mahdollisuuksia eri tartuntalähteiden osuuksien arvioimiseksi. Tätä varten kartoitettiin olemassa olevia tietoja Suomesta ja muista maista, arvioitiin tietojen käytettävyyttä ja laadittiin kokeilumalleja. Eri tartuntalähteiden määrittely ja niiden suhteellisten osuuksien selvittäminen on edellytys kustannustehokkaiden riskinhallintatoimien valinnalle.

Kampylobakteeri on yleisin suolistotulehdusten aiheuttaja Suomessa. Kampylobakterioosin saa vuosittain noin 3000 - 4000 ihmistä. Kampylobakteereita esiintyy erityisesti raa’assa siipikarjanlihassa, pastöroimattomassa maidossa sekä saastuneessa talousvedessä.

Suomessa todetut kampylobakteeriepidemiat ovat yleensä olleet laajoja, saastuneen talousveden välittämiä epidemioita, joissa useita satoja henkilöitä on sairastunut, tai raa’an tai riittämättömästi kypsennetyn siipikarjanlihan välittämiä, korkeintaan muutaman kymmenen sairastuneen epidemioita. Suurin osa tapauksista on kuitenkin yksittäisiä infektioita. Hanke toteutettiin vuosina 2006 - 2007.

Tutkimusryhmä

Jukka Ranta (Evira)
Terhi Virtanen (Evira)
Dmitri Matjushin (Evira)
Markku Kuusi (KTL)
Elisa Huovinen (KTL)

Rahoitus

Evira, SAFEFOODERA, Tekes, Elintarviketeollisuusliitto ry

Projektista julkaistua

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä A. Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.

Ranta J, Matjushin D, Virtanen T, Kuusi M, Viljugrein H, Hofshagen M, Hakkinen M. 2011. Bayesian Temporal Source Attribution of Foodborne Zoonoses: Campylobacter in Finland and Norway. Risk Analysis. Published online DOI: 10.1111/j.1539-6924.2010.01558.x

Hofshagen, M., Wassenaar, T., Urdahl, A.M., Havelaar, A., Ranta, J., Kosmider, R., Grahek-Ogden, D.
Technical report. CampEc-NET, 2008 (pdf, 1327 kb)

Virtanen T, Matjushin D, Ranta J. Campylobacter in Nordic countries – a full source attribution approach. Food Micro 2008, Aberdeen, UK, 1.-4.9.2008. Posteri.

Matjushin D, Virtanen T, Hakkinen M, Heiska H, Ranta J. Campylobacter surveillance in meat production animals in Finland: a time series model approach. Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine (SVEPM) Conference, Liverpool, UK, 26.-28.3.2008. Posteri.

Matjushin D, Virtanen T, Huovinen E, Ranta J. Campylobacteriosis in humans: a Bayesian source attribution approach. Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine (SVEPM) Conference, Liverpool, UK, 26.-28.3.2008. Posteri.