EHEC bakteerin tartuntalähteet ja niiden riskinhallinnan taloudellinen merkitys

Projektin tarkoituksena on tuottaa tietoa EHEC:n aiheuttamasta riskistä suomalaisessa elintarviketuotannossa riskinhallintaa varten. Tuotetun tiedon avulla voidaan suunnitella ja kohdentaa EHEC:n riskinhallintaa kustannustehokkaasti elintarviketuotannon turvallisuutta vaarantamatta.

Projektin tavoitteet

  • kvalitatiivinen riskinarviointi EHEC: istä suomalaisessa elintarviketuotannossa 
  • arviointi nykyisten riskinhallintakeinojen tehokkuudesta 
  • kartoitus käytössä olevista riskinhallintamenetelmistä ja niiden kustannuksista 
  • riskinarviointimenetelmien kehittäminen

Tutkimusryhmä

Erikoistutkija Pirkko Tuominen
Tutkija Niina Tammiranta
Tutkija Leena Sahlström
Tutkija Anna Leimi
Tutkija Jonna Perkiömäki

Aikataulu

2009 - 2010

Rahoitus

MAKERA

Lisätietoja projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Julkaisuja

Leimi A, Perkiömäki J & Tuominen P
Escherichia coli O157 in the Finnish vegetable produc-tion chain, FoodMicro 2012, 3.-7.9.2012 Istanbul, Turkey.