Enhanced Communication in Risk Analysis (ENCOMRAN)

ENCOMRAN on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) rahoituksella toteutettava kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on parantaa riskinarvioijien ja päätöksentekijöiden välistä viestintää. Eri Euroopan maiden viestintäkäytäntöjä ja -haasteista kartoitetaan kyselytutkimuksella, joka pilotoitiin aikaisemmassa riskiviestintää koskevassa projektissa (COMRISK) Suomen, Ruotsin, Saksan ja Alankomaiden osalta. Hankkeessa tuotetaan myös Euroopan maihin sopiva riskiviestintäohjeisto, jossa kuvataan keskeiset viestintävaiheet, yleisimmät ongelmakohdat sekä parhaat käytännöt.

Projektin tulosten avulla kehitetään riskiviestintävalmiuksia EU-tasolla, sekä luodaan yhteisiä eurooppalaisia suuntaviivoja entistä avoimemmalle riskiviestinnälle ja tehokkaammalle riskianalyysiprosessille.

Projekti toteutetaan Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikön, Ruotsin valtion eläinlääketieteellisen instituutin (National Veterinary Institute, SVA), Saksan Liittovaltion riskinarviointi-instituutin (German Federal Institute for Risk Assessment, BfR), Saksan Liittovaltion Kuluttajansuoja- ja Elintarviketurvallisuuden keskustoimiston (Federal Office of Consumer Protection and Food Safety, BVL) sekä Alankomaiden Wageningenin yliopiston (Wageningen University & Research, WU) yhteistyönä.

Aikataulu

2021–2023

Rahoitus

EFSA Partnering Grant

Tutkimusryhmä

  • Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)
  • Johanna Suomi (Ruokavirasto)
  • Suvi Joutsen (Ruokavirasto)
  • Kirsi-Maarit Siekkinen (Ruokavirasto)
  • Josefine Elving, Gunnar Andersson, Marcus Urdl, Erik Nordkvist, (SVA, Ruotsi)
  • Monika Lahrssen-Wiederholt, Anneluise Mader, Janine Kowalczyk (BfR, Saksa)
  • Denise Koeppe, Peter Wend (BVL, Saksa)
  • Ine van der Fels-Klerx, Alfons Oude Lansink, Monique Mourits (WU, Alankomaat)

Lisätietoa projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2021