Kampylobakteerit elintarvikeketjussa ja ympäristössä

Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikön, elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikön, ja Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston yhteisprojekti on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa kampylobakteerin riskinhallinnan ja seurantaohjelmien kehittämistä varten mm. seuraavilla tavoilla:
1) selvittämällä kuinka systemaattista kampylobakteerien esiintyminen on yksittäisten tilojen broileriteurastuserissä,
2) tuottamalla tietoa kampylobakteerien esiintymisestä uimavesissä,
3) tuottamalla tietoa kampylobakteerin esiintymisestä ja määrästä tuoreessa lihassa,
4) vertaamalla PCR-analyysin ja viljelymenetelmän herkkyyttä sekä
5) kehittämällä suhteellisten riskien arviointimallia tuoreen broilerin-, kalkkunan-, naudan- ja sianlihan ja ympäristön välityksellä altistumiselle.

Tutkimusryhmä

Jukka Ranta (Evira)
Pirkko Tuominen (Evira)
Antti Mikkelä (Evira)
Manuel Gonzalez (Evira)
Marjaana Hakkinen (Evira)
Marja-Liisa Hänninen (HY)
Ann-Katrin Llarena (HY)

Hankkeen toteuttajatahot

Evira
HY

Muut yhteistyötahot

Atria Suomi Oy
HK Ruokatalo Oy
Saarioinen Oy

Aikataulu

2012-2015

Rahoitus

MMM, Evira, HY