Liha- ja kala-alan laitosten hygieniariskien arviointi

Hanke oli Eviran riskinarviointi- ja liha- ja kalahygienian yksiköiden yhteinen pilottiprojekti, jossa kartoitettiin kuluttajien terveydelle mahdollisesti haittaa aiheuttavia liha- ja kala-alan laitosten elintarvikehygieenisiä riskejä, ja arvioitiin niiden merkitystä. Tavoitteena oli luokitella tulosten perusteella liha- ja kala-alan laitokset sekä luoda kriteerit ja työkalu niiden valvonnan maksullisuudelle. Projekti tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksen kanssa.

Tutkimusryhmä

Erikoistutkija Pirkko Tuominen (Evira)
Eija Läikkö (Evira)

Aikataulu

2007-2010

Rahoitus

Evira

Lisätietoja projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2018