Riskinarviointi ja jäljitettävyys tuotantoturvallisuuden hallinnassa elintarviketeollisuudessa (TURVA)

Projektin tarkoituksena oli parantaa elintarvikeketjun riskinhallintaa kehittämällä riskinarviointimenetelmiä ja luomalla keinoja riskinhallintaan. Projektin tuloksena saatiin laadittua käytännöllisiä menetelmiä elintarvikeketjun loppupään (vähittäismyynti, kuluttajan toiminta) riskinarviointia varten sekä tietoa riskinhallintaketjun  kehittämiseksi  tehtaalta kuluttajalle. Lisäksi saatiin tehtyä noroviruksen riskiprofiili ja elintarviketeollisuudessa käytettävien jäljitettävyysmenetelmien arviointi.

Tutkimusryhmä

Laura Raaska (VTT)
Pirkko Tuominen (Evira)
Liisa Sunila-Elosuo (Evira)
Laura Raaska (VTT)
Kaarina Aarnisalo (VTT) 
Raija Koivisto (VTT)
Nina Wessberg (VTT)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
Elintarvikkeiden tutkimussäätiö
Päivittäistavarakauppa ry
RavintoRaisio

Asiantuntijatahot

Allergia- ja astmaliitto
First Life Science

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2018