Riskiiprofiili, Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa

Ihmiselle suolistoinfektioita aiheuttavia yersinia-lajeja ovat Y. enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis. Yersiniat ovat kampylobakteerin ja salmonellan jälkeen kolmanneksi yleisimpiä  ihmisen suolistotulehduksia aiheuttavia bakteereja sekä EU:n alueella että Suomessa. Pääosa yersinia-tartunnoista Suomessa on kotimaista alkuperää. Tartunta saadaan yleensä yersinian saastuttamasta ravinnosta, joista merkittävimpänä lähteenä pidetään sianlihaa. Yleensä kysymys on ollut yksittäisistä tapauksista. Vuoden 1995 jälkeen Suomessa on ollut yhdeksän laajaa epidemiaa, joissa välittäjäelintarvikkeita ovat olleet salaatit ja porkkana.

Hankkeen tavoitteena oli koota tietoa Y. enterocolitican ja Y. pseudotuberculosiksen esiintyvyydestä ja riskinhallintakeinoista Suomessa myynnissä olevissa elintarvikkeissa ja niiden tuotannossa, sekä tuottaa tietoa mahdollisesti myöhemmin tehtävää riskinarviointia varten. Hanke toteutettiin vuosina 2006 - 2009.

Tutkimusryhmä

Pirkko Tuominen (Evira)
Terhi Virtanen (Evira)
Marjaana Hakkinen (Evira)
Anna Pitkälä (Evira)

Rahoitus

Evira

Projektista julkaistua

Raportit

Pitkälä A., Virtanen T., Joutsen S., Leimi A., Tuominen P. 2009. Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa –riskiprofiili, Eviran tutkimuksia 2/2009. ISBN 978-952-225-042-1

Muut julkaisut ja esitykset

Pitkälä A. & Tuominen P. 2008. Yersinia Risks in the Food Chain. Food Micro 2008, Aberdeen, Scotland 1.-4.8.2008. Programme and abstract book of the 21st International ICFMH Symposium. Poster K11, p. 296.