Salmonella suomalaisessa sianlihatuotannossa – kvantitatiivinen riskinarviointi

Tutkimushankkeessa arvioitiin kuluttajien riskiä saada Suomessa salmonellatartunta sianlihan välityksellä ja selvitettiin kansallisen salmonellavalvontaohjelman vaikutusta tähän riskiin. Arvioinnin kohteena oli koko tuotantoketju alkutuotannosta kuluttajiin asti.

Tutkimusryhmä

Riitta Maijala (EELA, 1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Eero Rautiainen (EELA)
Pirkko Tuominen (EELA)
Jukka Ranta (EELA)

Tutkimuksen rahoitus

EELA

Projektista julkaistua

Raportti

Ranta J, Tuominen P, Rautiainen E, Maijala R. 2004. Salmonella suomalaisessa sianlihatuotannossa - kvantitatiivinen riskinarviointi. EELAn julkaisuja 03/2004. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA, Helsinki.

Muut julkaisut ja esitykset

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä A. Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.

Tuominen P, Ranta J, Rautiainen E, Maijala R. 2004. Assessing salmonella risk in imported pork and pork products as a part of  the whole food chain evaluation. 5 th World Congress Foodborne Infections and Intoxications – Safe food for all. 7.-11.6.2004, Berlin, Germany. Proceedings p. 171. Abstrakti.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2018