Suomessa tuotetun raakamaidon biologiset vaarat

Projektin taustaa

Elintarvikelain 23/2006 perusteella annettuihin määräyksiin suunnitellaan alkutuotantoon kohdistuvan viranomaisvalvonnan keventämistä. Raakamaidon suora- ja vähittäismyynnin ehtoja koskevia säännöksiä ei muuteta, koska niiden kuluttajille aiheuttamia mahdollisia riskejä ei ole tutkittu riittävästi.

Tässä projektissa tunnistetaan ja kuvataan Suomessa tuotetun lehmän ja vuohen raakamaidon mahdolliset biologiset vaarat kuluttajalle ja kuvataan keinoja näiden riskien vähentämiseksi.

Asiantuntijatahot

Eviran hygieniayksikkö ja mikrobiologian tutkimusyksikkö
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta

Tutkimusryhmä

Tutkija Jonna Perkiömäki
Erikoistutkija Pirkko Tuominen

Aikataulu

2011

Tilaaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätietoja projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Julkaisuja

Tuominen P, Perkiömäki J, Leimi A
Risk Profile on Biological Hazards in Finnish Raw Milk, FoodMicro 2012, 3.-7.9.2012 Istanbul, Turkey