Virusten detektio ja hallintakeinot prosessiympäristössä

Projektin tavoitteena oli parantaa elintarvikeketjun virusriskin hallintaa sekä kehittää käytännön menetelmiä virusten tuhoamiseksi prosessista ja tuotteista kartoittamalla viruskontaminaation riskitekijöitä tuotantoprosessissa, analysoimalla projektissa viruskontaminaatioriskille alttiiksi osoittautuneita elintarviketuotantovaiheita ja kehittämällä niiden analysointimenetelmiä sekä kehittämällä viruskontaminaation riskinhallintakeinoja.

Tutkimusryhmä

Teknologiapäällikkö Niklas Von Weymarn (VTT)
Erikoistutkija Pirkko Tuominen
Erikoistutkija Jukka Ranta
Tutkija Jonna Perkiömäki
Tutkimusapulainen Antti Mikkelä
Harjoittelija Hanne Koivunen
Tutkija Marjaana Rättö (VTT)
Tutkija Irina Tsitko (VTT)
Tutkija Satu Salo (VTT)
Tutkimusavustaja Taina Holm (VTT)
Tutkija Leena Maunula (Helsingin yliopisto)
Tutkija Maria Rönnqvist (Helsingin yliopisto)
Laboratoriomestari Rauha Mustonen (Helsingin yliopisto)

Aikataulu

2009 - 2012

Rahoitus

Tekes

Lisätietoja projektista

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Projektista julkaistua

Artikkelit

Kotimaiset:

- Antti Mikkelä, Pirkko Tuominen, Jukka Ranta, Anna Leimi, Jonna Perkiömäki, Maria Rönnqvist , Leena Maunula , Marjaana Rättö, 2012. Elintarvikkeiden riski saastua noroviruksella. Elintarvike ja Terveys 26 (4):30—35.
- Antti Mikkelä, Jukka Ranta, Pirkko Tuominen, 2013. Norovirusriski elintarvikeprosessissa. Elintarvike ja Terveys (käsikirjoitus)
-Maria Rönnqvist, Leena Maunula, 2013. Noroviruksen pinnoilla ja niiden leviäminen elintarvikkeita käsiteltäessä. Elintarvike ja Terveys (käsikirjoitus)
-Satu Salo, Irina Tsitko, Hanna Miettinen, Gun Wirtanen ja Marjaana Rättö, 2013. Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa. Elintarvike ja Terveys, käsikirjoitus).
-Marjaana Rättö, Irina Tsitko , Hanna Miettinen, Satu Salo, Leena Maunula, Maria Rönnqvist, Pirkko Tuominen, Antti Mikkelä, Jukka Ranta, 2013. Virusriskit elintarviketeollisuudessa. Kehittyvä Elintarvike (käsikirjoitus).

Tieteelliset:

- Antti Mikkelä, Jukka Ranta, Maria Rönnqvist, Leena Maunula, Pirkko Tuominen, 2013. Bayesian Estimation of Norovirus Risk in a Ready-to-Eat Food Production Line (Käsikirjoitus)
-Maria Rönnqvist, Marjaana Rättö, Pirkko Tuominen, Satu Salo, Leena Maunula, Swabs as a tool for monitoring the presence of norovirus on environmental surfaces in the food industry, Journal of Food Protection. 2013 Aug;76(8):1421-8
-Maria Rönnqvist, Antti Mikkelä, Pirkko Tuominen, Leena Maunula, Ultraviolet light inactivation of Murine Norovirus in comparison with human Norovirus GII: PCR may overestimate the persistence of Norovirus even when combined with pre-PCR treatment, 2013, käsikirjoitus lähetetty lehteen Food and Environmental Virology 12.8.2013
-Maria Rönnqvist, Elina Aho, Antti Mikkelä, Jukka Ranta, Pirkko Tuominen, Marjaana Rättö, Ingeborg Boxman, Leena Maunula, Norovirus transmission between hands and food products, 2013, käsikirjoitus

Posterit

- Antti Mikkelä, Jukka Ranta, Maria Rönnqvist, Leena Maunula, Pirkko Tuominen, 2013. Bayesian Estimation of Norovirus Risk in a Ready-to-Eat Food Production Line (esitetään 16-19.9.2013, International Conference on Predictive Modeling in food)
-Maria Rönnqvist, Antti Mikkelä, Pirkko Tuominen, Leena Maunula. Ultraviolet light inactivation of Murine Norovirus in comparison with human Norovirus GII: PCR may overestimate the persistence of Norovirus even when combined with pre-PCR treatment, posteri kansainvälisessä kongressissa: “3rd Food and Environmental Virology Conference”, 7-10.10.2012
-Maria Rönnqvist, Marjaana Rättö, Pirkko Tuominen, Satu Salo, Jonna Perkiömäki, Leena Maunula. Detection of norovirus on food contact surfaces: developing a method and its application in practice, posteri kansainvälisessä kongressissa: “14th Annual Meeting of the European Society of Clinical Virology”21-24.9.2011
-Maria Rönnqvist, Antti Mikkelä, Pirkko Tuominen, Leena Maunula. One-year study of the presence of Norovirus on surfaces and Norovirus-like gastroenteritis among employees in food industry premises, posteri Eläinlääkäripäivillä 28.11-30.11.2012

Raportit

- Saara Pietilä, Antti Mikkelä, Jukka Ranta, Irina Tsitko, Satu Salo, Maria Rönnqvist, Leena Maunula, Marjaana Rättö, Pirkko Tuominen, 2013. Riskinarviointiraportti: virusriski elintarvikkeen tuotantoprosessissa (käsikirjoitus)
-Marjaana Rättö, Irina Tsitko, Hanna Miettinen, Satu Salo, Leena Maunula, Maria Rönnqvist, Pirkko Tuominen, Antti Mikkelä, Jukka Ranta, 2013. Virusten detektio ja hallintakeinot prosessiympäristöissä. Loppuraportti VTT-R-02609-13.
-Irina Tsitko, Hanna Miettinen, Satu Salo, Marjaana Rättö, 2013. Viruses as contaminants of the food production chain – Evaluation or risk management actions. Research report VTT-R -02610-13.

Opinnäytetyöt

-Nogueroles –Moya M. Inactivation of murine norovirus on food processing surfaces. Pro-gradu, University of Helsinki, Department of Food and Environmental Sciences. 2013.

Muut kirjalliset työt

- Jonna Perkiömäki, Hanne Koivunen, Pirkko tuominen, 2011. Kirjallisuuskatsaus virusriskeistä elintarviketeollisuudessa, 132 s. Saatavilla www.evira.fi

Suulliset esitykset

Kotimaiset:

- Elintarviketuotantoketjuissa ja vesilaitoksissa viruskontaminaatioita aiheuttavien riskitekijöiden kartoittaminen (Pirkko Tuominen). Seminaari: Elintarvikevälitteisten virusten havaitseminen ja torjunta elintarviketeollisuudessa 8.3.2013
- Norovirusriski elintarvikeprosessissa (Antti Mikkelä). Seminaari: Viruskontaminaatioiden hallinta elintar-viketuotannossa 12.4.2013
- Elintarvikkeiden noroviruskontaminaatioriski tuotantoprosessin aikana (Antti Mikkelä). Seminaari: Seminaari elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien riskinarvioinnista 15.4.2013
- Noroviruksen esiintyminen pintanäytteissä (Maria Rönnqvist). Seminaari: Elintarvikevälitteisten virusten havaitseminen ja torjunta elintarviketeollisuudessa 8.3.2013
- Norovirukset pinnoilla ja niiden leviäminen elintarvikkeita käsiteltäessä (Maria Rönnqvist), Seminaari: Viruskontaminaatioiden hallinta elintarviketuotannossa 12.4.2013
- Uusien tutkimustulosten tarkastelu Codexin viruksiin liittyvän elintarvikehygieniaohjeistuksen näkökulmasta. (Leena Maunula). Seminaari: Viruskontaminaatioiden hallinta elintar-viketuotannossa 12.4.2013
-Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa (Satu Salo). Seminaari: Viruskontaminaatioiden hallinta elintarviketuotannossa 12.4.2013
-Viruskontaminaation riskinhallintakeinojen kehittäminen ja arvioiminen (Satu Salo) Seminaari: Elintarvikevälitteisten virusten havaitseminen ja torjunta elintarviketeollisuudessa 8.3.2013

Ulkomaiset:

- Assessing Norovirus Risk in a Simplified Process Line (Pirkko Tuominen). EFSA MRA Network meeting, Brysseli 23.-24.4.2013
- One-year study of the presence of Norovirus on surfaces and Norovirus-like gastroenteritis among employees in food industry premises (Maria Rönnqvist). “3rd Food and Environmental Virology Conference”, 7-10.10.2012
- Identification of noroviruses in food – Finnish experiences (Leena Maunula). Norovirus and other caliciviruses on the rise. March 20-22, 2012, Lübeck, Germany.