2015 Esitykset

Collin, K.
Health status of Finnish fur animals.
NJF Fur aminal seminar 485, 1.10.2015 Turku.
Lecture.

Dillard, K.
Tapausselostus.
NSVP / ECVP konferenssi, 5.9.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Eriksson-Kallio, A.M.
Production scale RAS-farming: a follow-up study on water parameters, fish health and welfare.
17th international conference on diseases of fish and shellfish, 9.9. 2015 Las Palmas, Spain.
Lecture.

Eriksson-Kallio, A.M.
Terveisiä kiertovesiviljelyworkshopista.
Kalaterveyspäivä, 26.3. 2015 Tampere.
Esitelmä.

Eriksson-Kallio, A.M.
Veden laatu ja kalaterveys kiertovesiympäristössä.
Kiertovesiviljelyn työpaja, 12.3.2015 Jyväskylä.
Esitelmä.

Eriksson-Kallio, A.M.
Production scale RAS-farming: a follow-up study on water parameters, fish health and welfare.
3rd NordicRAS workshop on Recirculationg Aquaculture Systems, 30.9. - 1.10 2015 Molde, Norway.
Lecture. 

Gonzalez, M.
Risk slide: Campylobacter risk characterization – consumer risk of poultry meat?
Nearly Fifty Slides of Campylobacter, 22.5.2015 Helsinki.
Lecture.

Hakkinen, M.
Raakamaito kampylobakteerien lähteenä.
Nearly fifty slides of Campylobacter, 22.5.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Hakola, S.
Rehu- ja lannoitenäytteiden mikrobiologiaa.
Valtuutettujen tarkastajien rehu- ja lannoitevalmisteiden koulutuspäivä, 4.2.2015 Helsinki.
Luento.

Hakola, S.
Rehu- ja lannoitenäytteiden mikrobiologiaa.
Koulutustilaisuus ELY-keskusten rehuvalvonnan tarkastajille, 12.2.2015 Helsinki.
Luento.

Hallanvuo, S.
Reports of successful isolations of STEC.
10th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU, 6.11.2015 Rome, Italy.
Lecture.

Hallanvuo, S.
Yersinia pseudotuberculosis –outbreak from raw milk.
NMKL Annual meeting, 28.- 31.8.2015 Nyborg, Denmark.
Lecture.

Hallanvuo, S.
Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica - Method validation of Yersinia ISO 10273.
NMKL Annual meeting, 28.- 31.8.2015 Nyborg, Denmark.
Lecture.

Hallanvuo, S.
ISO 10273 Horizontal method for the detection of presumptive pathogenic Yersinia enterocolitica – Progress of the Yersinia work.
22th meeting of CEN/TC 275/WG6, 22.- 26.6.2015 Delft, The Netherlands.
Lecture.

Hallanvuo, S.
STEC –tutkimukset elintarvikkeista ‒ tutkimusvaatimukset, analytiikan haasteet ja tulosten tulkinta.
Thermo Fisher Scientific Elintarvikeanalytiikkapäivä, 16.4.2015 Vantaa.
Esitelmä. 

Heinikainen, S.
Mehiläistaudit Suomessa vuosina 2012 - 2014.
Mehiläishoitajain talvipäivät, 25.1.2015 Jyväskylä.
Luento.

Heinikainen, S.
Mehiläistautitilanne Suomessa vuosina 2012 - 2014.
Mehiläistautiseminaari, 14.3.2015 Mustiala.
Luento. 

Hirvelä-Koski, V.
Porojen taudeista.
Poroisäntien, varaporoisäntien ja paliskuntien hallitusten jäsenten koulutuspäivä, 26.2.2015 Rovaniemi.
Luento.

Hirvelä-Koski, V.
Viljelytutkimukset keinosiemennyssonneista.
Asiakastapaaminen Viking Genetics - Evira, 7.12.2015 Helsinki/Oulu (videoyhteys).
Lyhyt luento.

Holopainen, R.
Infectious pancreatic necrosis virus – a rising threat to fish farming in Finland?
Virology Days 2015, 26.-27.3.2015 Kuopio.
Lecture.

Holopainen, R.
Genetic analysis of infectious pancreatic necrosis viruses isolated in Finland during 2000 - 2014.
19th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for Fish Diseases, 28.5.2015 Copenhagen, Denmark.
Lecture.

Jaakkonen, A.
STEC- ja kampylobakteerit maitotiloilla ja raakamaidossa.
Maitohygienialiiton liittokokous, 27.5.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Jaakkonen, A.
STEC-bakteerit maitotiloilla ja raakamaidossa.
Eläinlääkäripäivät,2.12.2015 Helsinki.
Esitelmä. 

Jaakkonen, A.
STEC on Finnish Dairy Farms and in Raw Milk.
The 9th Triennial International Symposium on Shiga Toxin (Verocytotoxin) Producing Escherichia coli Infections (VTEC), 13.9.2015 Boston, MA, USA.
Presentation.

Kokkonen, T.
Eviran rooli ja palvelut.
Eläinlääkintöhuolto I -kurssi ns. praktiikkakurssi, 24.4.2015 Helsinki.
Esitelmä. 

Kokkonen, T.
Nautadiagnostiikkapalvelut Evirassa.
Nauta pintaa syvemmältä -valinnainen kurssi / HY ELTDK, 25.3.2015 Mäntsälä.
Luento.

Kokkonen, T.
Lampaiden zoonoosit (bakteerit ja loiset).
ProAgrian koulutustilaisuus, 24.9.2015 Tampere.
Luento. 

Kokkonen, U.-M.
Virusarteriitti.
AVI-Evira/Eläinten terveys neuvottelupäivät, 20.3.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Kokkonen, U.-M.
Hevostautihanke.
Eviran Tiedepäivä 2015, 8.10.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Kokkonen, U.-M.
Virusarteriittitutkimukset siitoskaudella 2014 - 2015.
AVI-Evira Neuvottelupäivät, 4.11.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Korpenfelt, S.-L.
Viruszoonoosit lampaalla.
Pienten märehtijöiden zoonoosit, 24.9.2015 Tampere.
Esitelmä. 

Kortemaa, H., Ranta, H.
Evira - Seed Certification and Seed Testing.
Nordic Baltic Seed Control Committee, 21.5.2015 Vilnius, Lithuania.
Lecture.

Koski, P.
Salmon kill in River Tornionjoki in summer 2014.
Kalatautitutkijat ry/ EAFP Finnish branch vuositapaaminen, 11.3.2015 Kuopio.
Esitelmä.

Koski, P.
Ajankohtaista Pohjois-Suomen kalataudeista.
Voimalohi Oy:n koulutuspäivät, 20.11.2015 Oulu.
Esitelmä.

Koski, P.
Ajankohtaista emolohien kalataudeista.
Lapin kalatalouspäivät, 12.11.2015 Kittilä.
Esitelmä.

Koski, P.
Tornionjoen lohikuolemat 2014-15: kuinka selvittää ja torjua samankaltaista tulevina vuosina?
Tornionjoen vesiparlamentti, 4.11.2015 Tornio.
Esitelmä.

Koski, P.
Fish disease situation in Northern Finland.
Barentsvet 2015, 6.10.2015 Kittilä.
Esitelmä.

Koski, P.
Fish health and entrepeneur day, 17.10.2015 Lao Cai, Vietnam.
Totally 5 lectures on fish health.

Kyyrö, J.
Afrikkalaisen sikaruton riskistä.
Riskinarviointiseminaari 22.9.2015, Helsinki.
Luento. 

Kyyrö, J.
Afrikkalaisen sikaruton riskistä.
ASF-tapaaminen ETL:ssä, 11.11.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Laine, T.
Mitä Evira sikapraktikolle tarjoaa?
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto – valinnainen kurssi / HY ELTDK, 24.2.2015 Mäntsälä.
Luento.

Laine, T.
Näytteet apuna tilaongelmien selvittelyssä ja lyhyesti afrikkalaisesta sikarutosta.
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto - valinnainen kurssi/ HY ELTDK, 24.2.2015 Mäntsälä.
Luento.

Laine, T.
Kenttäobduktio.
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto – valinnainen kurssi / HY ELTDK, 24.2.2015 Mäntsälä.
Luento. 

Lilleberg, L.
Aistinvaraisen arvioinnin perusteita.
Omnian opintovierailu KETOssa, 5.5.2015 Helsinki.
Luento.

Lilleberg, L.
Talousveden aistinvarainen arviointi.
Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015 Helsinki.
Workshop.

London, L.
Rokottaminen ja sen onnistuminen.
Eläinlääkäripäivät, 3.12.2015 Helsinki.
Luento.

Lyytikäinen, T.
Afrikkalaisen sikaruttopurkauksen simuloidut taloudelliset vaikutukset Suomen sika-alalle.
Eläinlääkäripäivät 2015, 2.12.2015 Helsinki.
Esitelmä. 

Mikkelä, A.
Bayesian prevalence-concentration model for the Campylobacter based on retail data.
International Conference on Risk Analysis (ICRA6), 27.5.2015 Barcelona, Spain.
Lecture.

Mikkelä, A.
Modeling slide: esiintyvyyden ja pitoisuuden arviointi myyntielintarvikkeissa.
Nearly Fifty Slides of Campylobacter, 22.5.2015 Helsinki.
Lecture.

Myllyniemi, A.-L.
Kotimaisen naudanlihan turvallisuus.
Nautaparlamnetti, 24.7.2015 Tampere.
Esitelmä.

Myllyniemi, A.-L.
Mikrobilääkeresistenssi tuotantoeläimillä.
Mediareena, Antibioottiresistenssi - vakava uhka, 14.4.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Nokireki, T.
Kokemuksia työskentelystä rabiesviruksen kanssa.
Suomen bioturvaverkoston koulutuspäivä, 16.4.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Nokireki, T.
Rabies.
Zoonoses in Europe, 2.6.2015 Helsinki.
Lecture.

Nokireki, T.
Suu- ja sorkkatauti.
Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä, 7.5.2015 Helsinki.
Luento.

Nykäsenoja, S.
Ajankohtaista MRSA:sta ja ESBL:stä elintarvikeketjussa.
Elintarvikeanalytiikkapäivä 2015, 16.4.2015 Vantaa.
Luento.

Nykäsenoja, S.
MRSA-tartunnat sikatilojen ihmisillä ja sioilla.
Eviran tiedepäivä 2015, 8.10.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Nykäsenoja, S.
Eviran vertailututkimukset – Case lihan mikrobiologinen antibioottijäämätestaus.
Vertailumittaustoiminnan kutsuseminaari, 13.10.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Oksanen, A.
Pitäisikö haittaeläinten ja syöpäläistenkin terveydestä ja hyvinvoinnista kantaa huolta?
One Health Korkeasaaressa, 20.2.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Oksanen, A.
One health, from the parasitic point of view.
Visiting lecturer in Research seminar series of the Department of Biological and Environmental Science, 27.2.2015 Jyväskylä.
Lecture.

Oksanen, A., Laaksonen, S., Nygren, K., Heikkinen, P., Näreaho, A.
Filarioide nematoder på fremmarsj (emerging infectious agents) i hel- og halvvilt i de finske dype skogene.
NWDA BIENNIAL MEETING (Wildlife Disease Association, Nordic Section) 10.-12.6.2015, Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning,
Dovre, Norway.
Lecture.

Oksanen, A.
News from the Finnish National Reference Laboratory for Parasites.
Tenth NRL Workshop 14.-15.5.2015 Rome, Italy.
Lecture.

Oksanen, A.
Parasite-host relationships may surprise (Animals do strange things to get parasitized).
Trichinellosis and other parasitic zoonoses associated with the wild environment, 5. - 7.10.2015 Zaborek, Poland.
Lecture.

Oksanen. A., Laaksonen, S., Näreaho, A., Heikkinen, P., Nygrén, K.
Emerging parasites in the North.
6th Belgian Wildlife Disease Society Symposium: Climate Change & Wildlife Health, 16.10. 2015 Brussels, Belgium.
Lecture.

Oksanen, A.
Wildlife Health and Disease Ecology.
Wildlife management and game animal ecology -course, 20.10.2015 Oulu.
Lecture. 

Pastell, H.
Dietary fibre analysis seen from public food control - Excamples with the method AOAC 2011.25.
FOSS Feed, Food and Lab Conference - Re-think fibre, 1. - 2.10.2015 Hillerod, Denmark.
Lecture.

Pelkola, K.
MALDI-TOF MS-menetelmä: uuden laitteen myötä tarkka bakteeridiagnoosi nopeasti.
Kalaterveyspäivä, 26.3.2015 Tampere.
Esitelmä.

Pelkola, K.
MALDI-TOF MS - Further experiences at Evira.
Workshop MALDI-TOF CoVetLab, 9. - 10.4.2015 Lelystad, Holland.
Lecture.

Pelkonen, S.
ESBL - epätyypillinen zoonoosi.
KYSin alueellinen infektio- ja sairaalahygieniakoulutuspäivä, 8.4.2015 Kuopio.
Luento.

Pelkonen, S.
Harvinaisia eläimistä tarttuvia infektiotauteja.
Infektiopäivät 2015, 26.8.2015 Helsinki.
Luento.

Pelkonen, S.
Kotieläimistä tarttuvat taudit.
Laboratoriolääketiede ja näyttely 2015, 9.10.2015 Helsinki.
Luento.

Ranta, J.
Altistuksen ja annosvasteen mallit prediktiivisessä mikrobiologisessa riskinarvioinnissa.
Biostatistiikan seura, 24.8.2015 Helsinki.
Luento.

Rikula, U.
Surveillance of Animal Diseases in Finland.
1st Nordic Serology Meeting, 5. - 6.5.2015 Oslo, Norway.
Lecture. 

Rikula, U.
Nautojen virustautien tutkimukset serologia ja virusosoitukset.
VikingGeneticsin vierailu Evirassa, 7.12.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Seppänen, J.
Nautojen bakteeritautien serologiset tutkimukset.
VikingGeneticsin vierailu Evirassa, 7.12.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Rossow, L.
Siipikarjan virustaudit.
HY ELTD Siipikarjan bakteeritaudit, 21.4.2015 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
Siipikarjan loistaudit.
HY ELTD Siipikarjan tuotantorakenne ja terveydenhuolto, 21.4.2015 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
HY ELTD Siipikarjan lääkitys, 21.4.2015 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
HY ELTD Siipikarjan rokottaminen, 21.4.2015 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä.
Öljyyntyneiden lintujen käsittely, pesu ja hoito : koulutusta WWF:n vapaaehtoisille, 6.5.2015 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
Broilereiden kohonnut kuolleisuus.
Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä, 7.5.2015, Helsinki.
Luento.

Rönnqvist, M.
Salmonella sianrehutuotannossa.
Riskinarviointiseminaari 6.11.2015, Helsinki.
Esitelmä.

Rönnqvist, M.
Norovirus - luentosarja.
Koulutuspäivä: Hygieniahoitajien koulutuspäivä, 22.1.2015 Kirkkonummi; Mehiläisen koulutuspäivä hygieniayhdyshenkilöille, 14.4.2015 Tampere; Tyksin alueellinen koulutuspäivä, 22.9.2015 Turku; Eläinlääkäripäivät, 4.12.2015 Helsinki.
Luentoja.

Sahlström, L.
Eläinperäisten luokan 2 sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat.
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 6.11 2015 Helsinki.
Esitelmä. 

Schulman, K.
Genetic susceptibility for classical scrapie should be considered when designing surveillance programs.
SVEPM 2015, Annual Meeting of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, 25. - 27.3.2015 Gent, Belgium.
Short lecture.

Schulman, K.
Eläintautiriskinarviointi Suomessa.
Riskinarviointiseminaari, Epidemiologian blokki, 22.9.2015 Helsinki.
Luento.

Schulman, K.
Nautatautien seurantaohjelmien arviointi.
Ajankohtaista riskinarvioinnista -seminaari, 6.11.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Seppänen, J.
Nautojen bakteeritautien serologiset tutkimukset.
VikingGeneticsin vierailu Evirassa, 7.12.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Viljasadon laatu 2015.
VYR viljelyn kehittämistyöryhmä, 30.9.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Vilja-analyysit ja sadon laatu.
Vilja-analyysikoulutus, 19.11.2015 Naanatali.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Viljasadon laatu 2015.
VYR markkinatyöryhmä, 27.11.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Hometoksiinien seuranta pikamenetelmällä.
VYR turvallisuustyöryhmä, 18.12.2015 Helsinki.
Esitelmä. 

Suomi, J.
Cumulative risk assessment on the dietary exposure of Finnish children to heavy metals.
4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technologt 10. - 12.8.2015, London, UK.
Lecture.

Suomi, J.
Ruoan raskasmetallien vaikutus lasten terveyteen.
Valtakunnalliset ravitsemuspäivät, 6.10.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Riskinarviointi suomalaisten lasten altistumisesta elintarvikkeiden ja talousveden raskasmetalleille.
Seminaari, 6.11.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Riskinarviointi suomalaisten lasten altistumisesta raskasmetalleille.
Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa -riskinarviointiseminaari, 14.12.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Suominen, K.
Kuluttaja-altistuksen arviointi aromiaineille.
Ajankohtaista riskinarvioinnista -seminaari, 6.11.2015 Helsinki.
Esitys.

Syrjälä, P.
Patologi praktikon apuna lammas - ja vuohiasioissa.
Lisää lampaista ja vähän vuohistakin -täydennyskoulutuskurssi eläinlääkäreille, 19.2.2015 Mäntsälä.
Luento.

Tuominen, P.
Planning and prioritization of activities concerning food safety risk assessments in Finland.
Food Risk Assessment - methodology, practical approaches and future planning, 22.4.2015 Vilnius, Lithuania.
Presentation.

Tuominen, P.
Salmonella risk assessment in Finland.
Food Risk Assessment - methodology, practical approaches and future planning, 22.4.2015 Vilnius, Lithuania.
Lecture.

Tuominen, P.
Riskinarviointiyksikön tuloksia: OIVA 1 vaikuttavuus.
Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät, 4.2.2015 Jyväskylä.
Esitelmä.

Tuominen, P.
Risk assessment on Campylobacter in beef, pork, chicken and turkey meat.
BIOLOGICAL HAZARDS AND CONTAMINANTS UNIT Network on Microbiological Risk Assessment meeting, 28.10.2015 Parma, Italy.
Presentation.

Tuomola, J.
An areal pest risk assessment based on spatial and temporal distribution of places of production.
Ninth annual meeting of the International Pest Risk Research Group, 25.8. - 28.8.2015 Fort Collins, USA.
Lecture.

Tuomola, J.
Invasiivisten kasvintuhoojien alueellinen riskinarvio tuotannon alueellisen ja ajallisen jakautumisen perusteella.
Ajankohtaista riskinarvioinnista -seminaari 6.11.2015, Helsinki.
Esitelmä.

Tuomola, J.
Tuotannon alueellisen ja ajallisen jakautumisen vaikutus tuhoojariskiin.
Perunatutkimuksen talvipäivät 2016, 20.1.2016 Nokia.
Esitelmä.

Welling, A.
Markkinoilla olevat geenimuunnellut raaka-aineet, nyt ja tulevaisuudessa.
Ateria 2015, 3.11.2015 Helsinki.
Luento.

Welling, A.
DNA-menetelmät aitoustutkimuksissa – mahdollisuudet ja rajoitukset.
Kemian Päivät 2015, 19.3.2015 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutus vesieliöiden terveyteen.
Eviran tutkimusseminaari, 28.1.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Vennerström, P.
Kalojen lääkitykset, 5.2.2015 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
Kalatautien vastustus.
Infektioepidemiologian luennot HY/ELTDK 2015, 8.10.2015 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
Siipikarjan terveystarkkailuohjelmien kehittäminen.
ETU-siipikarjatyöryhmien yhteiskokous, 29.10.2015 Tampere.
Esitelmä. 

Vennerström, P.
E. coli in broilerindustry i Finland.
E. coli -infections in poultry in Finland, 15.6.2015 Helsinki.
Lecture.

Vennerström, P.
Kalataudit.
Tuotantoeläinten terveys ja sairaanhoito 17.4.2015 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
Kalaeläinlääkärin työ Suomessa sekä kalojen fysiologiset erityispirteet eläinlääkinnässä.
Vertaileva anatomia -kurssi HY/ELTDK opiskelijoille, 23.2.2015 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
The effect of a Nickel release on aquatic organisms in river Kokemäenjoki.
EAFP -Annual Finnish branch meeting, 12.3.2015 Kuopio.
Lecture.

Venäläinen, E.-R.
Tilannekatsas Talvivaaraan.
Eviran tiedepäivä, 8.10.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Venäläinen, E.-R.
Näytteiden vastaanotto.
NMKL-Näytteenottokoulutus, 19.11.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Venäläinen, E.-R.
Eviran  raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen.
Riskinrviointiseminaari, 6.11.2015 ja 14.12.2015 Helsinki.
Esitelmä.

Viljamaa-Dirks, S., Eriksson-Kallio, A.-M.
Common and unusual gill problems from Finnish fish farms.
Histopathology workshop - gills, 12.9.2015 Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Lecture.

Viljamaa-Dirks, S.
The complex issue of crayfish plague in Finland.
International symposium on conservation of native European freshwater crayfish, 23. - 25.9.2015 Olot, Girona, Spain.
Keynote.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2019