Linjaus tieteellisestä tutkimuksesta

Tieteellisessä tutkimuksessa keskitytään yhteiskunnan tarpeisiin vastaaviin tutkimushankkeisiin. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi keskiössä on sen tieteellinen taso. Tutkimushankkeissa on huomioitava myös valvonnan tarpeet. Ulkopuolista rahoitusta on haettava aktiivisesti tutkimuksen kärkihankkeille ulkomailta erityisesti EU:lta ja yhteispohjoismaisista lähteistä sekä kotimaasta Suomen Akatemialta, maa- ja metsätalousministeriöltä ja erilaisilta säätiöiltä.

Tutkijoiden verkostoitumiseen panostetaan ja yhteyksiä ulkomaisiin ja kotimaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin lisätään. Kansainvälinen vertailulaboratorioverkosto on hyvä tapa verkostoitua myös kansainväliseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja yhteishankkeisiin. Tieteellisen tutkimuksen ohjausta tehostetaan ja tieteellisen artikkelin kirjoittamisen loppuunsaattamista nopeutetaan.

Linjaus elintarviketurvallisuuden ja ravitsemustutkimuksen alueella

Mikrobiologian alalla keskitytään elintarvikkeiden välityksellä leviävien bakteeri- ja loistautien tutkimukseen ruokamyrkytysten ja muiden tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi. Sekä mikrobiologisen että kemiallisen tutkimuksen perustana ovat kansalliset valvonta- ja seurantaohjelmat. Kemiallinen elintarviketurvallisuustutkimus kohdistuu haitallisten aineiden esiintyvyyden kehittymisen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden rinnalla elintarvikkeiden ravintosisältöön ja uusiin valmistustekniikoihin eri tuotantovaiheissa.1.

Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus

 • bakteerizoonoosit
 • elintarvikevälitteiset loiszoonoosit
 • mikrobilääkeresistenssi

Kemiallinen elintarviketurvallisuus ja ravitsemus

 • elintarvikkeiden vieraat aineet
 • geenitekniikka ja nanomateriaalit
 • ravintosisältö
 • elintarvikeparanteet

Linjaus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin alueella

Tieteellisessä tutkimuksessa keskitytään Suomen kannalta tärkeiden ja taloudellisesti merkittävien tarttuvien eläintautien tutkimusalueeseen. Hyvinvointitutkimuksen perustana on viraston eläintautitutkimus ja terveydenhuoltojärjestelmästä saadut tiedot eläinten tuotanto-olosuhteista, sairauksista ja lääkityksistä. Eläinten terveys on oleellinen osa niiden hyvinvointia, mikä tulee ottaa huomioon myös eläinjalostuksessa.

 • kansallisesti merkittävät ja Suomea uhkaavat virustartunnat
 • eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi (sisältäen loistutkimuksen)
 • eläinten bakteeri-infektiot, erityisesti elintarvikevälitteiset bakteerit ja niiden hoitoon liittyen antibioottiresistenssi
 • taudit luonnonvaraisissa, tarhatuissa ja viljellyissä eläimissä

Linjaus kasvintuotannon ja kasvinterveyden alueella

Tieteellisessä tutkimuksessa ja riskinarvioinnissa keskitytään Suomen kannalta tärkeimpiin ja taloudellisesti merkittävimpiin tuholaisiin.

 • vaaralliset kasvintuhoojat (kasvitaudit ja tuhoeläimet)

Kasvintuotannon edellytyksiin ja kasvinterveyteen liittyvän tutkimustiedon saannin varmistamiseksi virasto toimii aktiivisesti yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa tutkimuksen kohdentamiseksi oman tehtäväalueensa kannalta tärkeisiin tutkimushankkeisiin.