Tieteellisen tutkimuksen toimenpideohjelma

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä korkeatasoista elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä kasvinterveyteen liittyvää tieteellistä tutkimus alueilla, jotka ovat viraston strategisten tavoitteiden mukaisia. Samalla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ennakoimalla ja uudistumalla erityisesti huomioiden koko valtionhallinnon alalla tapahtuva sektoritutkimukseen liittyvä muutos.

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteiden asettelussa on pystyttävä ennakoimaan tulevat tarpeet sekä tutkimuksen että siihen liittyvien menetelmien kehittymisen osalta. Tieteellinen tutkimustyö kulkee rinnakkain viraston valvonta- ja riskinarviointitarpeiden kehityksen kanssa sekä tukee viraston vertailulaboratoriotoimintaa ja siihen liittyvää menetelmäkehitystä.

Tieteellinen tutkimus on osa viraston yhteiskunnallista tehtävää ja vaikuttavuutta. Tuotetun tutkimustiedon käyttäjiä ovat sekä kansalliset toimijat että kansainvälinen tiedeyhteisö.

Tieteellisen tutkimuksen toimenpideohjelma 2015 - 2019, jossa on kuvattu tieteellisen tutkimuksen profiili ja strateginen tavoite sekä kehittämisen painoalueet ja toimenpiteet.