Turvallisia metsämarjoja - marjojen mahdollisesti liioiteltu merkitys ekinokokkitartunnan lähteenä, kokeellinen tutkimus

Tavoitteet:

  • Hankkeen tavoitteena on selvittää kokeellisen mallin avulla, voivatko ekinokokkien munat siirtyä marjojen välityksellä ihmiseen, eli voivatko suomalaiset luonnonmarjat aiheuttaa ekinokokkoosiriskiä ihmiselle, jos myyräekinokokki maassamme leviäisi.
  • Kehittää reaaliaikainen kvantitatiivinen PCR-pohjainen menetelmä marjojen ja kasvisten tutkimiseksi ekinokokkien ja taenioiden munien varalta.
  • Luoda koemalli ekinokokkoosin välittymisen tutkimiseksi teniamunien avulla.
  • Tutkia kokeellisissa olosuhteissa, voivatko marjat ylipäätään toimia ekinokokkoosin vehikkelinä.
  • Tutkia onko mustikoissa ja puolukoissa eroa ekinokokin munien välittämisen suhteen.
  • Selvittää menetelmän soveltuvuutta marjaerien tutkimiseen.

Asiasanat:

Taeniidae, Taenia, Echinococcus, metsämarja, mustikka, puolukka, ihmistartunta

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Oksanen, Antti, tutkimusprofessori, Ruokavirasto

Ruokaviraston hankevastaava:

Oksanen, Antti, tutkimusprofessori

Yhteistyötahot:

Ruokaviraston tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö: hankkeen johto ja koordinointi, laboratorio- ja kenttätyöt;
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta: hankkeen suunnittelu ja laboratoriotöiden koordinointi, laboratorio- ja kenttätyöt pääosin;
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta: osallistuminen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen;
Luonnonvarakeskus Luke: osallistuminen suunnitteluun ja tulosten tulkintaan;
Canadian Food Inspection Agency Saskatoon Laboratory - Centre for Food-Borne and Animal Parasitology: osallistuminen tutkimusmenetelmän kehittämiseen asiantuntijana, avustaminen hankkeen suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2015

Lopetusvuosi:

2019

Julkaisut:

Malkamäki Sanna, Näreaho Anu, Oksanen Antti, Sukura Antti Berries have potential to serve as a vehicle for taeniid eggs. Käsikirjoitus.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

maa- ja metsätalousministeriö;
Ruokavirasto;
Helsingin yliopisto;
Luonnonvarakeskus (Luke)