Fineli-koostumustietokannan päivittäminen

Tavoitteet:

Koostumustietokannan vanhentuneiden tulosten päivittäminen. Pakkausmerkintöjen laatimisen, ravitsemussuunnittelun ja valvonnan kannalta olennaisen tietokannan tulosten ylläpito.

Tulokset:

Ravintokuitu-, rasvahappo-, kokonaisrasva-, tuhka-, kosteus-, proteiini-, kivennäis- ja hivenaine-, B1-, B2- ja D-vitamiinipitoisuudet valikoiden jauhoista, leseistä, kaloista, lihoista, kananmunista, maidosta, juustoista, kuluttajarasvoista, kasviksista, marjoista, sienistä, siemenistä, palkokasveista ja villiyrteistä. Vuosina 2014 ja 2017 analysoitavana oli Evirassa 57 elintarvikenimikettä kumpanakin vuonna ja lisäksi kymmeniä nimikkeitä analysoitiin pienempien projektien yhteydessä. Tulokset julkaistaan Finelissä

Asiasanat:

Fineli, koostumustietokanta

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Nieminen, Janne, ylijohtaja, Ruokavirasto, laboratorio- ja tutkimuslinja

Ruokavirasto hankevastaavat:

Pastell, Helena, erikoistutkija, ETT, kemian yksikkö
Ritvanen, Tiina, erikoistutkija, FT, kemian yksikkö

Yhteistyötahot:

maa- ja metsätalousministeriö MMM;
sosiaali- ja terveysministeriö STM;
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL; 
Luonnonvarakeskus Luke;
Helsingin yliopisto;
Elintarviketeollisuusliitto ETL;
Päivittäistavarakauppa PTY;

Hankkeen vaihe:

Käynnissä.

Finelin päivitys on aloitettu vuonna 2010 taustatyöllä ja ensimmäiset laboratorioanalyysit on tehty vuonna 2013. Viimeisimpänä hankkeessa on analysoitu useita ravintotekijöitä marjoista ja marjatuotteista, sienistä, kasviksista, villiyrteistä sekä kuluttajarasvoista Evirassa ja muissa laboratorioissa. Hanke on osana suurempaa projektia, joka koostuu useista peräkkäisistä projekteista, joissa Finelin päivitystyötä tehdään.

Aloitusvuosi:

2010

Lopetusvuosi:

Projekti toistaiseksi jatkuva.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

MMM;
THL;
ETL  (näytteet);
PTY  (näytteet)

Ruokaviraston projektikoodi:

8188