Virusten esiintyminen ja säilyvyys elintarviketuotantoketjussa ja elintarviketeollisuuden prosesseissa (VIRSTA)

Tavoitteet:

  • Selvittää HEV:n esiintymistä ja säilymistä suomalaisessa sianlihan tuotantoketjussa sekä sen esiintymistä villisioissa ja riistaeläimissä. Tavoitteena on myös parantaa elintarvikealaa palvelevan virusanalytiikan saatavuutta.
  • Määrittää soveltuvin osin virusten (HEV ja ASFV) infektiivisyyden tuhoutumista a) yleisimmissä kuumennuskäsittelyissä ja b) ei-kuumennuskäsittelyissä (savustus) sellaisenaan syötävissä elintarvikkeissa, erityisesti sianlihatuotteissa.
  • Arvioida eri prosessien vaikutuksia ja kustannuksia elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä riskinhallintakeinojen tehoa elintarvikevirusten (HEV, ASFV) aiheuttamaan riskiin.
  • Tuottaa täsmätietoa eri kohderyhmille.

Asiasanat:

elintarvikkeiden prosessointi ja tuotekehitys, riskien hallinta ja riskinarviointi, ennakointi, ruokaketjun hygienia ja turvallisuus, sikatalous

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Leena Maunula, yliopistonlehtori, FT, Helsingin yliopisto, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

Ruokaviraston hankevastaavat:

Gadd, Tuija, yksikönjohtaja, ELT, virologian yksikkö;
Tuominen, Pirkko, yksikönjohtaja, ELT, riskinarvioinnin yksikkö

Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto;
Ruokavirasto;
elintarvikealan toimijoita

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2018

Lopetusvuosi:

2021

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Maatalouden kehittämisrahasto Makera;
Ruokavirasto;
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta;
elintarvikealan toimijoita