Bakteerien merkitys vesihomeen esiintymisessä ja vesihomeen sekä bakteerien PCR-tunnistusmenetelmät

Tiivistelmä:

Vesihomeet ovat makeissa vesissä laajasti esiintyviä sienen kaltaisia mikrobeja eli oomykeettejä. Erityisesti Saprolegnia-suvun lajit aiheuttavat lohikalojen viljelyssä suuria ongelmia maailman laajuisesti. Lisäksi luonnon lohikaloista on kuvattu joukkokuolemia, joissa syynä arvellaan olevan vesihome. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä tarpeeksi tehokasta hoitokeinoa tai nopeita diagnostiikka- eli tunnistamismenetelmiä vesihomeelle, minkä vuoksi vesihomeen torjunta ja hoito on ongelmallista. Myös vesihomeen taudinaiheutusmekanismeja tunnetaan huonosti.

Hankkeessa tutkitaan pääasiassa Suomesta kerättyjen vesihomekantojen genotyyppejä. Altistus- ja kenttäkokeilla tutkitaan kaloilta eristettyjen bakteerien vaikutusta vesihomeen taudinaiheutuskykyyn. Näiden tietojen perusteella kehitetään Suomessa tärkeiden vesihomeen genotyyppien ja niiden taudinaiheutuskykyyn vaikuttavien bakteerien PCR-analytiikkaa. Lopuksi validoidaan diagnostiseen käyttöön uusi kvantitatiivinen multiplex PCR-analyysi, jolla voidaan tutkia sekä kaloista että ympäristöstä, vesihomeen ja bakteerien määriä kalanviljelylaitoksilla.

Tavoitteet:

  • Tutkia vesihomeen eri genotyyppien esiintymistä Suomessa ja niiden eroja taudinaiheutuskyvyssä.
  • Selvittää vesihometaudin bakteeriperäisiä riskitekijöitä.
  • Kehittää vesihomeen ja siihen liittyvien bakteerien nopeampaa ja tarkempaa tunnistusmenetelmää (multiplex PCR).

Näiden tulosten avulla voidaan edelleen kehittää:

  • kalanviljelylaitoksen ympäristöstä tulevan tautipaineen arviointia 
  • taudin torjunta- ja hoitomenetelmiä kalanviljelylaitoksilla

Asiasanat:

Vesihome, Saprolegnia sp. genotyypitys, Iodobacter sp., Flavobacterium sp., PCR

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Viljamaa-Dirks Satu, johtava asiantuntija, Ruokavirasto, eläintautibakteriologian ja -patologian yksikkö

Ruokaviraston hankevastaava:

Korkea-aho Tiina, tutkija, eläintautibakteriologian ja -patologian yksikkö

Yhteistyötahot:

Åbo Akademi;
Jyväskylän yliopisto

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2018

Lopetusvuosi

2021

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Euroopan unioni;
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR);
ELY-keskus

Lisätietoa:

Suomen kalankasvattajaliitto ry -uutiskirje

EU.jpg

EMFF.jpg

ELY.jpg

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2022