Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)

Tavoitteet:

  1. Parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa (tarkkuutta, ajantasaisuutta ja käytettävyyttä) raportoinnin, suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon pohjaksi.
  2. Luoda maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa maankäytön ja sen muutostiedon säännöllisen seurannan.
  3. Tuottaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavia tietotuotteita, joissa yhdistetään ja jatkojalostetaan eri toimijoiden tuottamia aineistoja.

Asiasanat:

maankäyttö; maanpeite; kaukokartoitus; paikkatieto; peltolohkorekisteri;

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Suomen ympäristökeskus

Ruokaviraston hankevastaava:

Anders Munck, paikkatietoasiantuntija, tietoratkaisujen yksikkö

Yhteistyötahot:

SYKE, MML, LUKE, Suomen Metsäkeskus

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2021

Lopetusvuosi:

2022

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

maa- ja metsätalousministeriö (533/02.00.03.01/2021)

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2021