Influenssatutkimukset

Tavoitteet:

Tavoitteena on lisätä tieteellistä ja käytännön influenssayhteistyötä kotimaassa ja ulkomailla. Eviran sisällä on pyrkimyksenä lisätä yhteistyötä eri eläinlajien influenssatutkimuksista vastaavien henkilöiden kesken. Ajan myötä influenssavirusten merkitys eri eläinlajien taudinaiheuttajana on kasvanut ja valmiuden lisääminen on tarpeen. Hankkeessa hyödynnetään lintujen influenssakartoituksissa saatua kokemusta ja tietoa. Uutta tietoa kerätään aktiivisesti eri eläinlajeista peräisin olevista viruksista. Viruksen tartuntareittejä selvitetään molekyyligeneettisin keinoin. Diagnostiikkaa pyritään harmonisoimaan sekä eri lajien influenssavirusten välillä että myös EU:n sisällä ja myös maailmanlaajuisesti.

Vuosina 2007 - 2010 toimi kolmivuotisella EU-projektina FluLabNet-verkosto (Development and Enhancement of Laboratory Networks for Avian Influenza ), jolla  parannettiin tiedonkulkua eri maiden laboratorioiden välillä. Verkostoon kuului noin 40 EU-maan lisäksi myös EU-maiden ulkopuolisia jäseniä. Projektissa, ja jo ennen sitä, kartoitettiin influenssa-A virusten esiintymistä siipikarjassa ja luonnonlinnuissa.
Sikainfluenssan toteaminen sikaloissa Suomessa keväällä 2009 asetti suuret haasteet menetelmien kehittämiselle. Epidemian aiheuttajaksi todettiin H1N1-alatyypin virus, jonka sukulaiskantoja on eristetty viimeisen vuosikymmenen aikana ympäri Eurooppaa.

Samanaikaisesti Suomen sikaloissa esiintyneiden ongelmien kanssa alkunsa saanut pandeemisen influenssa A(H1N1)v-viruksen leviäminen lisäsi painetta menetelmäkehitykseen. Tämä uusi virus sisältää sian, linnun ja ihmisen influenssavirusgeenejä, ja on sen vuoksi ensimmäinen laatuaan. Influenssa A(H1N1)v-virus on sittemmin tarttunut ihmisen lisäksi sikoihin, kalkkunoihin, jopa koiriin ja kissoihin eri puolilla maailmaa. Taudinkuvat ovat toistaiseksi näillä eläimillä olleet lieviä.

Syksystä 2010 lähtien Evira on osallistunut kumppaninan3-vuotiseen EU:n 7. puiteohjelman ESNIP3-projektin  (The European Surveillance Network for Influenza in Pigs), jonka tärkeimpinä päämäärinä ovat jäsenmaiden sioissa esiintyvien influenssavirusten karakterisointi, menetelmien harmonisointi ja vertailutestien järjestäminen. Projeksti päättyy 2013 aikana.

Tulokset:

Villilintujen kartoitusnäytteitä on kerätty vuodesta 2005 lähtien. Tällä hetkellä projektissa analysoidaan vuosittain noin 400 linnun näytteet lintuinfluenssavirusten varalta. Tutkimuksia on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston Haartman Instituutin kanssa ja ne ovat osa FM Erika Lindhin väitöskirjatyötä. Tuona aikana on eristetty yhteensä noin 60 influenssaviruskantaa, joista suurin osa on tyypitetty geneettisesti. Yhtään korkeapatogeenista kantaa ei ole eristetty. Suurin osa sorsien kannoista on ollut H3N8-alatyyppiä, myös H5N2-, H6N5-, H6N8-, H4N5-, H1N1-, H9N2, H4N8, H11N4 ja H12N5-alatyyppejä on eristetty sorsalinnuilta. Lokeilta vuorostaan on eristetty H13- ja H16-alatyyppejä. Vuonna 2009 tyypitettiin 23 villilinnuista eristettyä kantaa. Työ vaatii jatkuvaa menetelmien kehittämistä ja parantamista.

Siipikarjasta influenssaseurantaa tehdään tutkimalla H5- ja H7-vasta-aineiden esiintymistä tuotantosuunnittain. Vuosittain tutkitaan 1500 - 2000 näytettä. Ainoastaan yhdellä tilalla on todettu vuosien mittaan vasta-aineita. Tällä tilalla ei kuitenkaan ole virologisin tutkimuksin osoitettu influenssavirusta.

FluLabNet-projektin varoin olemme osallistuneet sekä projektikokouksiin että influenssa-aiheisiin tieteellisiin kokouksiin ja esittäneet niissä tuloksiamme. Yksi tieteellinen artikkeli lintuinfluenssaviruksista on julkaistu ja toisen käsikirjoitus on valmisteilla.

Eviran eläintautivirologian tutkimusyksikköön perustettiin vuoden 2009 loppupuolella ryhmä, joka käsittelee influenssavirusten diagnostiikkaan liittyviä asioita ja ongelmia. Tällä pyritään parantamaan tiedonkulkua ja laajentamaan osaamista mahdollisten taudinpurkausten varalle.

Asiasanat:

influenssa A, lintuinfluenssa, sikainfluenssa

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Huovilainen, Anita, erikositutkija, Evira, eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Huovilainen, Anita, erikoistutkija, eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Tutkimusryhmä:

Huovilainen, Anita, erikoistutkija, Evira, eläintautivirologian tutkimusyksikkö;
Ek-Kommonen, Christine, erikoistutkija, Evira, eläintautivirologian tutkimusyksikkö;
Nokireki, Tiina, erikoistutkija, Evira, eläintautivirologian tutkimusyksikkö;
Lindh, Erika, tutkija, Haartman–instituutti;
Vapalahti, Olli, professori, Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, peruseläinlääketieteen laitos

Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto, Haartman-instituutti;
Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta;
Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, peruseläinlääketieteen laitos;
Lapin yliopisto, Arktinen Keskus;
FLULABNET-projektin jäsenet ympäri maailmaa, n. 40 osallistujamaata
ESNIP 3 –projektissa on mukana 24 tutkimuslaitosta tai yritystä pääasiassa EU-maista.

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2009

Lopetusvuosi:

2013

Julkaisut:

Lindh, E., Ek-Kommonen, C., Väänänen, V.-M., Alasaari, J., Vaheri, A., Vapalahti, O., Huovilainen, A.
Molecular Epidemiology of Outbreak-Associated and Wild-Waterfowl-Derived Newcastle Disease Virus Strains in Finland, Including a Novel.
Journal of Clinical Microbiology 2012: Vol. 50, No. 11, pp. 3664-73.
Lindh E, Huovilainen A, Rätti O, Ek-Kommonen C, Sironen T, Huhtamo E, Pöysä H, Vaheri A, Vapalahti O. Orthomyxo-, paramyxo- and flavivirus infections in wild waterfowl in Finland. Virology Journal 28, 5:35, 2008.
Influenza A viruses in Finnish wild birds. Lindh E, Ek-Kommonen C, Jonsson M, Isomursu M, Vapalahti O, Huovilainen A. 7th International Symposium on Avian Influenza: Avian influenza in poultry and wild birds. April 5-8, 2009. Athens, Georgia, USA.
Alm-Packalén K, Huovilainen A. Hevosinfluenssan rokotuskattavuus ei riittävä. Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, Suomen eläinlääkärilehti 2009, 115, 2.
Kaartinen L, Alm-Packalen K, Huovilainen A. Vuosi 2009 oli vilkas influenssavuosi. Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, Suomen eläinlääkärilehti 2010, 116,1.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Evira;
Helsingin yliopisto;
FluLabNet-EU-projekti;
ESNIP 3 –EU-projekti

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020