Nautojen hengitystie- ja suolisto-tulehdukset

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja kehittää diagnostisia välineitä vasikoiden tärkeimpien infektiotautien selvittämiseen ja ehkäisyyn. Hankkeen lähtökohtana on vuosina 2002 - 2005 toteutettu tutkimus ”Vasikoiden hengitystietulehdukset kolmivaihekasvatuksen välikasvatuksessa” (MMM 4122/501/2001), josta kerättyä aineistoa analysoidaan edelleen. Uusia ajankohtaisia teemoja ovat zoonoottinen Cryptosporidium parvum -tartunta sekä rotaviruksen epidemiologia. Tavoitteena on myös kehittää ja validoida kenttätyöhön soveltuva näytteenottotekniikka vasikoille.

Hankkeen osahankkeet ovat:

 • Vasikan hengitystietulehduksen etiologia ja epidemiologia
  1. Pasteurella multocidan epidemiologia, antibioottiresistenssi ja virulenssi hengitystietulehduksissa
  2. Etiologia ja sairauden kliininen luokittelu
  3. Mycoplasma bovis –tartunnan seuranta
  4. Näytteenoton kehittäminen
 • Vasikan suolistotulehduksen etiologia ja epidemiologia
  1. Cryptosporidium parvum -tartunnan epidemiologia ja zoonoottisuus
  2. Rotavirustartunnan epidemiologia ja ehkäisy rokottein

Tulokset:

Kts. julkaisuluettelo

Asiasanat:

nauta, hengitystietulehdus, suolistotulehdus, mikrobidiagnostiikka, akuutin tulehdusvaiheen proteiinit

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Pelkonen, Sinikka, professori, Ruokavirasto, bakterilogian tutkimusyksikkö

Ruokaviraston hankevastaava:

Pelkonen, Sinikka, professori, eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto;
Tarton yliopisto;
naudanlihan tuotantoyritykset

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

I vaihe: 2002, II vaihe: 2007

Lopetusvuosi:

I vaihe: 2005, II vaihe: 2018

Julkaisut:

Orro, T., Pohjanvirta, T., Rikula, U., Huovilainen, A., Alasuutari, S., Sihvonen, L., Pelkonen, S., Soveri,T. Acute phase protein changes in calves during an outbreak of respiratory disease caused by bovine respiratory syncytial virus. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases: 2011: 34, pp. 23-29.
Autio, T., Pohjanvirta T., Holopainen, R., Rikula U., Pentikäinen, J., Huovilainen, A., Rusanen, H., Soveri, T., Sihvonen, L., Pelkonen, S. Etiology of respiratory disease in non-vaccinated, non-medicated calves in rearing herds. Vet Microbiol. 2007;119:256–65.
Autio, T., Pohjanvirta, T., Huovilainen, A., Sihvonen, L., Pelkonen, S. 2008. Evaluation of nasopharyngeal swabs in sampling for respiratory pathogens in calves. 25th World Buiatrics Congress Budapest, Hungary
Orro, T, Autio, T., Pohjanvirta, T., Holopainen, R., Rusanen, H., Pelkonen, S., Soveri, T. 2006. Association of microbial findings in respiratory tract with acute phase proteins of calves. 24th World Buiatrics Congress. Nizza, France.
Autio, T., Pohjanvirta, T., Rikula, U., Pentikäinen,, J., Holopainen R., Huovilainen, A., Rusanen, H. , Sihvonen, L. , Soveri, T. , Pelkonen, S. 2006. Microbial ecology of respiratory pathogens in calves. 24th World Buiatrics Congress. Nizza, France.
Orro, T., Pohjanvirta, T., Rikula, U., Huovilainen, A., Sihvonen, L., Pelkonen, S., Soveri, T. 2005. Changes in lipopolysaccharide binding protein, serum amyloid-A and haptoglobin concentrations during an outbreak of respiratory disease in young dairy calves. The 5th International Colloquium on Animal Acute Phase Proteins, Dublin 14.- 15.3.2005.
Pentikäinen, J., Pohjanvirta, T., Kuronen, H., Rusanen, H., Autio, T., Härtel, H., Aho, P., Herva, T., Pelkonen, S. 2004. Bacterial pathogens associated with respiratory disease in calf rearing units in Finland. 23rd World Buiatrics Congress. Quebec, Canada
Rikula, U., Rusanen, H., Härtel, H., Aho, P., Herva, T., Juvonen, Huovilainen, A., Sihvonen, L., Pelkonen, S. 2004. Viral respiratory infections in calf rearing units in Finland. 23rd World Buiatrics Congress. Quebec, Canada

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Ruokavirasto;
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta;
Tarton  yliopisto

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020