Siipikarjan virustaudit lisääntyneet Suomessa – syinä hallitsematon tuonti ja luonnonlinnut?

Tiivistelmä:

Tällä hetkellä tietoa Suomen luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvistä, siipikarjalle merkityksellisistä viruksista on niukasti. Monet luonnonlinnuissa esiintyvät virukset voivat kuitenkin tunnetusti aiheuttaa tautia myös siipikarjassa. Tilojen tautisuojauksen ja kontrolloidun tuonnin lisäksi luonnonlinnuissa esiintyvien virusten seuranta on tärkeä osa siipikarjan tautivapauden edistämistä. Tehokkaasta tautisuojauksesta huolimatta virusten aiheuttamia taudinpurkauksia siipikarjassa on esiintynyt viime vuosina enenevässä määrin maassamme, hallitsemattoman tuonnin seurauksena uusia viruksia saattaa rantautua myös meille. Hankkeessa saatavien tulosten perusteella voidaan informoida tuottajia luonnonlintujen virusten ja hallitsemattoman tuonnin mahdollisesti aiheuttamasta uhkasta ja tuottajat voivat tarvittaessa tehostaa tautisuojausta.

Tavoitteet:

Tutkimuksen pääasiallinen tavoite oli kartoittaa luonnonlintujen viruskuormaa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa uhkaa siipikarjatiloille ja harrastesiipikarjalle sekä karakterisoida luonnonlinnuissa ja siipikarjassa esiintyviä viruskantoja. Tavoitteena oli myös kehittää menetelmiä lintujen virustautien diagnostiikkaan.

Tulokset:

Projektissa kerättiin virologisiin tutkimuksiin vuosina 2015 - 2016 kokeneiden rengastajien toimesta Lounais-Suomessa sijaitsevien siipikarjatilojen pihapiireistä luonnonlinnuista uloste- ja sivelynäytteitä useista eri lintulajista. Näiden näytteiden lisäksi tutkittiin molekyylibiologisin menetelmin vuosina 2015 - 2017 noin 1500 lukuisista luonnonlintulajeista peräisin olevia, eri lähteistä saatuja elin-/uloste-/ja sivelynäytettä eri puolilta Suomea.

Tulosten perusteella koronavirukset näyttävät olevan yleisiä luonnonlinnuilla,niitä todettiin sekä siipikarjatilojen pihapiireissä että muualla luonnossa. Erityisesti naakoilla, merimetsoilla ja sorsalinnuilla koronaviruksia todettiin paikka paikoin runsaasti. Nämä luonnonlintujen koronavirukset eroavat kuitenkin siipikarjan IB-koronaviruksesta, jota Suomessakin on tavattu viime vuosina. Matalapatogeenisia, eri alatyyppeihin (H3, H12, H4) kuuluvia lintuinfluenssaviruksia todettiin sorsalinnuissa runsaasti yhdellä näytteenkeräyspaikalla Keski-Suomessa. Lisäksi tehtiin joitakin yksittäisiä paramyksoviruslöydöksiä heinäsorsasta ja merimetsosta.

Yleisesti ottaen Suomessa siipikarjatilat ovat hyvin suojattuja, lintuja on vain vähän pihapiireissä ja virustartuntojen vaara on siitä johtuen pieni. Myös siipikarjan tuonti on hyvin hallinnassa, tutkimuksen aikana ei ilmennyt merkittäviä siipikarjan tuonteihin liittyviä virustautiepäilyjä. Harrastesiipikarjan liikkeistä sen sijaan on vähemmän tietoa saatavilla ja tilanne sen osalta saattaa olla heikompi.

Projektissa kehitettiin myös uusia menetelmiä siipikarjan virustautidiagnostiikan parantamiseksi ja analysoitiin aikaisempia siipikarjassa taudinpurkauksia aiheuttaneita viruksia.

Asiasanat:

luonnonlinnut, virustaudit, siipikarja, tuonti

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Huovilainen, Anita, erikoistutkija, FT, dos.  Evira, eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Huovilainen, Anita, erikoistutkija, FT, dos.

Yhteistyötahot:

Luonnontieteellinen museo Luomus;
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta;
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Haartman instituutti;
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2015

Lopetusvuosi:

2018

Julkaisut:

Pohjola L, Tammiranta N, Ek-Kommonen C, Soveri T, Hänninen ML, Fredriksson-Ahomaa M, Huovilainen A. A Survey For Selected Avian Viral Pathogens In Backyard Chicken Farms In Finland. Avian Pathol. 2017 Apr;46(2):166-172

Lindh, E., Ek-Kommonen, C., Isomursu, M., Alasaari, J., Vaheri, A., Vapalahti, O., Huovilainen, A. Genetic characterization of H13 and H16 Influenza A viruses in gulls (Laris spp.) with clinically severe disease and concurrent circovirus infection. Journal of Wildlife Diseases 2017: Vol. 53, No. 3.

Hepojoki S, Lindh E, Vapalahti O, Huovilainen A. Prevalence and Genetic Diversity of Coronaviruses in Wild Birds, Northern Europe. Infection Ecology & Epidemiology, 2017: Vol. 7.

Tammiranta N, Ek-KommonenC, Rossow L, Huovilainen A. Circulation of very virulent avian infectious bursal disease virus in Finland. Avian Pathology, lähetetty julkaistavaksi.

Kaukonen E, Tammiranta N, Huovilainen A, Smura T. Detection of a highly divergent avian Avulavirus-3 in turkeys. Käsikirjoitus

Tammiranta N. Luonnonlintujen virukset siipikarjatilojen lähistöllä. Eviran tiedepäivä 13.10.2016 (esitelmä)

Tammiranta N, Huovilainen A. Outbreak of infectious bursal disease (IBD) in Finland in 2014. Global Alliance for Research on Avian Diseases Conference 2015, 29.6.-1.7.2015, Lontoo, UK. (posteri)

Väitöskirja Leena Pohjola Backyard poultry flocks in Finland – an infection risk for commercial poultry and humans? Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, 2017

Opinnäytetyö Essi Kuitunen Pan-paramyksovirus RT-PCR:n pystytys ja käyttö linnuista peräisin olevissa näytteissä. Metropolia ammattikorkeakoulu 2015

Smura T. Exploring viral diversity – Metagenomic approach for virus detection and characterization, Virology Days 8.-9. March 2018, Gustavelund, Tuusula (esitelmä).

Hankkeen rahoitukseen osallistuu: 

MMM Makera (dnro 1771/312/2014);
Evira

Eviran projektikoodi:

4080Y-000031

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020