Tuet ja kehittäminen - yhteisöt

Ruokavirasto myöntää rahoitusta ruokaketjuhankkeille sekä maitotuotteiden ja hedelmien jakeluun kouluissa ja päiväkodeissa. Ruokavirasto hallinnoi EU:n nimisuojajärjestelmää ja EU-osarahoitteista tiedotus- ja menekinedistämisohjelmaa. Ruokavirasto hyväksyy mehiläishoito-ohjelman toteuttajat ja maaseutuohjelman neuvontaa tarjoavat neuvojat. Lisäksi Ruokavirasto toimii Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitetaan Suomessa EU:n ruoka-avun toimenpideohjelmaa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa myös maaseudun kehittämishankkeiden rahoituksesta, jota julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt voivat hakea alueellisista ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2022