Tuet ja kehittäminen

Ruokavirasto myöntää rahoitusta ruokaketjuhankkeille sekä maitotuotteiden ja hedelmien jakeluun kouluissa ja päiväkodeissa. Ruokavirasto hallinnoi EU:n nimisuojajärjestelmää ja EU-osarahoitteista tiedotus- ja menekinedistämisohjelmaa. Ruokavirasto hyväksyy EU:n ruoka-avun jakelijat, mehiläishoito-ohjelman toteuttajat ja maaseutuohjelman neuvontaa tarjoavat neuvojat.

Näiltä sivuilta löydät tietoa myös maaseudun kehittämishankkeiden rahoituksesta, jota julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt voivat hakea alueellisista ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä.