Metsätalouden tarkastukset

Riistavahinkolain mukaiset tarkastukset

Ruokavirasto tarkastaa riistavahinkolakiin liittyen kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten sekä Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden toimintaa.

Tarkastamme Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden tekemiä hirvieläinvahinkoarvioita. Tarkastusten tavoitteena on selvittää arviointien asianmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta koko maassa. Noudatamme tarkastuksissa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää Suomen metsäkeskuksen hirvieläinvahinkojen maastoarviointiohjetta.

Valitsemme tarkastettavat kohteet tarkastettavana olevan Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tekemistä hirvieläinvahinkoarvioista kohdennetulla satunnais- sekä riskiotannalla. Raportoimme tarkastuksissa tehdyistä havainnoista ja alueyksiköille annetuista suosituksista maa- ja metsätalousministeriölle.

Kestävän metsätalouden rahoituslain tarkastustoiminnan laadun valvonta

Ruokavirasto tarkastaa kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella rahoitettuja hankkeita. Tarkastusten tavoitteena on selvittää rahoituslakiin liittyvän tarkastustoiminnan oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta koko maassa. Noudatamme tarkastuksissa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää Suomen metsäkeskuksen maastotarkastusohjetta.

Valitsemme tarkastettavat kohteet  tarkastettavana olevan Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tarkastamista hankkeista kohdennetulla satunnaisotannalla.Raportoimme tarkastuksissa tehdyistä havainnoista ja alueyksiköille annetuista suosituksista maa- ja metsätalousministeriölle.

Lisätietoa:

Marko Lehtosalo, Ylitarkastaja

Ruokavirasto / Markkinaosasto

Puh. 0295 204 608, 040 189 1891

E-mail: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

Juha Riippi, Ylitarkastaja

Ruokavirasto/ Markkinaosasto

Puh 0295 204 925, 050 326 0816

E-mail: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi