Mitä rahoitetaan?

Koulutus ja tiedonvälitys

Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmä voi laajentua muilla maaseudun asukkailla.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Tiedonvälityshankkeessa voidaan tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.

Palveluiden ja kylien kehittäminen

Kyläläiset ovat usein itse parhaita ratkomaan oman kylänsä kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla voitte itse vaikuttaa siihen, millaista kotiseudullanne on asua ja yrittää.

Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat.

Yrittäjien yhteistyö ja verkostoituminen

Yrittäjät voivat kehittää yhdessä toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. Yhteistyöhankkeen vetäjäksi soveltuu jokin kehittäjäorganisaatio.

Yhteistyöhankkeessa voi kehittää jonkin toimialan yritysten verkostoitumista esimerkiksi:

  • muodostamalla ketjuja tai klustereita
  • pilotoimalla
  • kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia
  • toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia
  • kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.

Hanke voi monin tavoin edistää muun muassa lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä. Erityisenä tavoitteena on tuoda biotalouden toimijoita yhteen ja kehittää alalle korkean asteen jalostusta.

Lue lisää yhteistyöhankkeista.

Tuen määrä

Voit saada tukea investointiin 75 prosenttia ja kehittämishankkeeseen jopa 100 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista. Tarvitset hankkeeseen myös omaa rahaa. Tuki maksetaan jälkikäteen, joten väliaikaisrahoitusta tarvitaan.