Investointien valintaperusteet

Yleishyödyllisten investointien valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta:

1. Missä määrin hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2 pistettä: Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

1 pistettä: Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä: Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (20 %)

3 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

2 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

1 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on välttävä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi.

0 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta.

3. Missä määrin hanke lisää uudistumista ja toimintamahdollisuuksia, millainen on hankkeen laatu ja vaikuttavuus? (30 %)

3 pistettä: Hanke uudistaa ja parantaa huomattavasti maaseudun infrastruktuuria tai toimintamahdollisuuksia, sekä edistää ympäristö-, ilmastotavoitteita ja/tai innovaatioiden tuottamista tai käyttöönottoa. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia tai toimintamalleja. Hanke ratkaisee erityiskysymyksiä. Investoinnin kytkentä muuhun kehittämistoimintaan on kuvattu. Investointiin liittyvä aiempi toiminta ja sen jälkeinen toiminta on kuvattu.

2 pistettä: Hanke uudistaa ja parantaa hyvin maaseudun infrastruktuuria tai toimintamahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja toimintatapoja nykyiseen verrattuna.

1 pistettä: Hanke uudistaa ja parantaa jonkin verran maaseudun infrastruktuuria ja toimintamahdollisuuksia.

0 pistettä: Hanke ei paranna infrastruktuuria ja/tai sillä ei ole odotettavissa vaikutuksia toimintamahdollisuuksiin tai se ei muuten tuota lisäarvoa.

4. Missä määrin hanke edistää yhteistyötä ja osallisuutta? (20 %)

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia ja luo uusia kumppanuuksia. Hanke lisää osallisuutta. Hankkeen toteutus perustuu laajaan kumppanuuteen.

2 pistettä: Hanke edistää hyvin yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia. Hanke lisää osallisuutta. Hankkeen toteutus perustuu kumppanuuteen.

1 pistettä: Hanke edistää yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia jonkin verran.

0 pistettä: Hanke ei edistä yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden lisääntymistä ja yhteistyön ja/tai yhteisöllisyyden mahdollisuuksia.

Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee saada vähintään yksi piste kohdasta 1, jotta se pääsee valintakäsittelyyn. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että painotettu vähimmäispistemäärä on vähintään 1,1.

Leader-ryhmät noudattavat oman strategiansa mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia hankkeita.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018