Kehittämishankkeen valintaperusteet

Kehittämishankkeiden valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta:

1. Missä määrin hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2 pistettä: Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista

1 pistettä: Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä: Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (20 %)

3 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

2 pistettä:Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

1 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on välttävä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi.

0 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta.

3. Missä määrin hanke parantaa maaseudun toimintamahdollisuuksia, millainen on hankkeen laatu ja vaikuttavuus? (30 %)

3 pistettä: Hanke parantaa toimintamahdollisuuksia tai elämänlaatua merkittävästi ja tuottaa uusia ja toimivia toimintamalleja tai ratkaisuja. Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hankkeen tulosten siirrettävyys on erinomainen. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia tai toimintamalleja. Hanke ratkaisee erityiskysymyksiä.

2 pistettä: Hanke parantaa hyvin toimintamahdollisuuksia tai elämänlaatua tai lisää toimintamallien uudistumista. Hankkeen tulosten siirrettävyys on hyvä. Hankkeen tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja toimintatapoja nykyiseen verrattuna.

1 pistettä: Hanke edistää maaseudun toimintamahdollisuuksia tai elämänlaatua tai toimintamallien uudistumista jonkin verran.

0 pistettä: Hankkeella ei ole odotettavissa vaikutuksia toimintamahdollisuuksiin tai se ei muuten tuota lisäarvoa.

4. Missä määrin hanke lisää kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä? (20 %)

3 pistettä: Hanke lisää merkittävästi aktiivisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja rakentaa kumppanuuksia yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen.

2 pistettä: Hanke lisää hyvin aktiivisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja rakentaa kumppanuuksia toimiala- tai osaamisrajapintoja ylittäen.

1 pistettä: Hanke edistää jonkin verran kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

0 pistettä: Hanke ei edistä kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee saada vähintään yksi piste kohdasta 1, jotta se pääsee valintakäsittelyyn. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että painotettu vähimmäispistemäärä on vähintään 1,1.

Leader-ryhmät noudattavat oman strategiansa mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia hankkeita.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018