Valtakunnallisten hankkeiden valintaperusteet

Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan ohjelmatasolla toimenpiteittäin hyväksyttyjä valintakriteereitä.

Lisäksi valtakunnallisten hankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

1. Hanke toteutetaan koko maassa tai laajempana kuin alueiden välinen hanke, ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa.

2. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa valtakunnallisena. Samansisältöinen hanke voidaan toteuttaa laajalla alueella yhdellä päätöksellä, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista rahoittaa alueellisena /alueiden välisenä.

Hankkeen arvioinnissa otetaan huomioon puoltavina seikkoina seuraavat valintaperusteet:

1. Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa valtakunnallinen yhteistyöverkosto, tai se luodaan hankkeen aikana, tai se syntyy hankkeen tuloksena myöhemmin.

2. Hanke kokoaa eri puolella maata olevia kohderyhmiä ja edunsaajia yhden hankkeen piiriin.

3. Hanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita: Hanke luo lisäarvoa alueellisiin hankkeisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin ohjelmiin /suunnitelmiin tai hanke luo lisäarvoa toimimalla valtakunnallisena pilottina.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018