Vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen kohdennettavien yritys- ja hanketukien valintaperusteet

Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan ohjelmatasolla toimenpiteittäin hyväksyttyjä valintakriteereitä. Lisäksi vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen liittyvien hankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

Missä määrin hanke suunnitelman perusteella edistää:

1. Vesiensuojelua ja kohdentuu alueille, joilla vesistöjen tilaa on hyvää huonompi (määritelty vesienhoitosuunnitelmissa)

3 pistettä: Hanke edistää tavoitteiden toteutumista erittäin merkittävästi ja ratkoo erityiskysymyksiä

2 pistettä: Hanke edistää tavoitteiden toteutumista merkittävästi

1 pistettä: Hanke edistää tavoitteita jonkin verran

0 pistettä: Hanke on ohjelman ja suunnitelman mukainen, mutta edistää tavoitteita heikosti.

2. Ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä

3 pistettä: Hankkeelta voidaan odottaa merkittäviä vaikutuksia hankkeen aikana sekä erittäin merkittäviä vaikutuksia pitkällä aikavälillä

2 pistettä: Hankkeelta voidaan odottaa merkittäviä vaikutuksia pitkällä aikavälillä

1 pistettä: Hankkeelta voidaan odottaa vaikutuksia pitkällä aikavälillä

0 pistettä: Hankkeelta voidaan odottaa vain vähäisiä vaikutuksia.

3. Edistää uusia käytäntöjä tai aikaansaa pysyväisluonteista yhteistyötä

3 pistettä: Uudet käytännöt muuttavat merkittävästi käytäntöjä sekä saavat aikaan pysyväisluontoista uutta yhteistyötä

2 pistettä: Uusia käytäntöjä omaksutaan laajemmin

1 pistettä: Muutokset käytännöissä selviä

0 pistettä: Muutokset käytännöissä jäävät epäselviksi.

Hankkeen tulee saada vähintään 1 piste jokaisesta kriteerikohdasta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018