Yksinkertaistetut kustannusmallit

Hankkeiden maksuun hakemisessa on erilaisia kustannusmallivaihtoehtoja, joista voit valita omaan hankkeeseesi sopivimman.

 • Voit valita yksinkertaistetun kustannusmallin: joko prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) tai kertakorvauksen (lump sum). Yksinkertaistetut kustannusmallit vähentävät työmäärääsi erityisesti maksunhakemisvaiheessa, nopeuttavat maksuhakemusten käsittelyä ja vähentävät lisäselvitysten tarvetta.
 • Vaihtoehtoisesti voit valita todellisiin kustannuksiin perustuvan mallin. Tällöin kaikista kustannuksista täytyy esittää maksuhakemuksen yhteydessä kuitti tai tosite.

Valitse hakemuksessasi hankkeellesi sopivin kustannusmalli. ELY-keskus tekee lopullisen päätöksen kustannusmallista. Et voi vaihtaa kustannusmallia kesken hankkeen.

Mikä kustannusmalli kannattaa valita?

Valitse prosenttimääräinen kustannusmalli (flat rate), kun:

 • hankkeessa on palkkakustannuksia
 • hankkeessa on paljon välillisiä kustannuksia, joita on hankala todentaa.

Hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 15 tai 24 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Välillisiin kustannuksiin sisältyvät:

 • toimistokustannukset
 • hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin
 • hankehenkilöstön työterveyskustannukset
 • hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset
 • tarjoilukustannukset
 • ohjausryhmän kustannukset.

Muut hankkeen hyväksyttävät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen. Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein.

Jos hankkeessa on paljon matkakuluja, voit valita prosenttimääräisen kustannusmallin, flat rate 15 %, jossa kaikki matkakulut korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Valitse kertakorvausmenettely (lump sum), kun

 • hankkeesi on kehittämis- tai investointihanke
 • hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
 • hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.

Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan.

Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja arvioi kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia.

ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

Et voi hakea muutosta kertakorvausmenettelyllä toteutettavaan hankkeeseen. Voit hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä.

Tuen määrä kertakorvausmenettelyllä maksettavassa hankkeessa on enintään 100 000 euroa.

Kysy lisää kertakorvaushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta paikallisesta ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2020