Aineistot ja raportit

Selvitys rahaston toiminnasta vuonna 2017 

Syksyn 2017 aikana toteutettiin Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta rahoitetun EU:n ruoka-avun jäsennelty selvitys (survey). Selvityksessä oltiin kiinnostuneita etenkin ruoka-apua saavien vähävaraisten henkilöiden kokemuksista ohjelmasta. Tietoa selvitystä varten kerättiin haastatteluin usean eri kumppaniorganisaation ruoka-avun jakelupaikoissa.

Haastattelujen avulla kerättiin arvokasta tietoa ruoka-apua hakevilta heidän sosio-ekonomisesta taustasta, nykyisestä ja menneestä tilanteesta ja näkemyksistään EU:n ruoka-apuun. Haastattelut tehtiin ruoka-avun jakamisen yhteydessä. Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista, eikä edellytys tuen saamiselle. Haastattelut tapahtuivat myös anonyymisti. Haastattelujen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy.

Tutkimus antoi tietoa jäsenvaltioiden viranomaisille tuen toimeenpanosta. Eri jäsenmaissa tehdyistä selvityksistä koottiin tiedot myös EU:n tasolla. Koottujen tietojen avulla voidaan arvioida rahaston käyttöä ja sen kehittämistä tulevaisuudessa.

Kuvat ja logot

EU:n vähävaraisten avun toimenpideohjelma 2014–2020

FEAD Network

FEAD-verkosto on avoin jäsenyhteisö ihmisille, jotka tarjoavat apua vähävaraisimmille henkilöille Euroopassa.

Verkoston kokousraportit (toimenpideohjelman 1. osalta)

EU:n elintarviketukea jakaneet kumppaniorganisaatiot 2014–2020(2021)

EU:n elintarviketukea jakaneet avustusjärjestöt vuosina 1996–2013

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2022